Thu phí hạ tầng
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Cảng vụ Đường thủy nội địa

Cảng vụ Đường thủy nội địa


Thu phí hạ tầng Cảng, biển


Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa

Thứ hai - 16/10/2023 01:00 4.083 0
Hội đồng tuyển dụng viên chức Cảng vụ đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023, với nội dung như sau:
I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 35 người.
II.TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:
1.Điều kiện chung:
 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Tuổi đời dự tuyển: từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2.Điều kiện cụ thể đối với vị trí việc làm:
STT Vị trí việc làm cần tuyển Chức danh nghề nghiệp (Mã số) Trình độ chuyên môn cần tuyển Số
lượng
Ghi chú
1 Xử phạt vi phạm hành chính Chuyên viên 01.003 Trình độ Đại học trở lên đối với các chuyên ngành Luật; Kinh tế 11 Xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp nộp phí trễ hạn
2 Quản lý Cảng, bến Cán sự 01.004
Chuyên viên 01.003
Trình độ Cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Giao thông vận tải (hàng hải hoặc đường thủy, Logistics), Công nghệ thông tin, Xây dựng, Môi trường, Kế toán, Tài chính 18 Thực hiện công tác thu phí và đối soát dữ liệu thu phí hạ tầng
3 Tổ chức Cán bộ Chuyên viên 01.003 Trình độ Đại học trở lên đối với các chuyên ngành Quản trị văn phòng; Quản lý nhà nước 01  
4 Hành chính văn thư Cán sự 01.004
Chuyên viên 01.003
Trình độ Cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành Văn thư - lưu trữ, Quản trị văn phòng 01 Thực hiện nhiệm vụ quản trị hệ thống thu phí hạ tầng, hỗ trợ cung cấp tài khoản cho doanh nghiệp; xử lý sự cố của hệ thống,…
5 Kế hoạch đầu tư Chuyên viên 01.003 Trình độ Đại học trở lên đối với các chuyên ngành Luật; Kinh tế; Giao thông vận tải. 01  
6 Kế toán Kế toán viên 06.031
Kế toán viên trung cấp 06.032
Trình độ từ Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính 03 Thực hiện nhiệm vụ quản trị hệ thống thu phí hạ tầng, hỗ trợ cung cấp tài khoản cho doanh nghiệp; xử lý sự cố của hệ thống,…
Tổng cộng 35  
             
 a.Đối với vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên:
 • Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo: có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
 • Tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trì việc làm.
b.Đối với vị trí việc làm tương ứng với ngạch cán sự:
 • Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo: có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển;
 • Tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ: sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng và các trang thiết bị khác phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.
3.Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
III.HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:
 • Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng, việc tổ chức tuyển dụng được tiến hành theo hình thức xét tuyển thông qua phỏng vấn;
 • Hội đồng tuyển dụng viên chức chỉ tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc được giao.
IV.THỦ TỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:  (làm 02 bộ hồ sơ)
1.Hồ sơ dự tuyển:
 • Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng do cơ sơ giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 05/05/2023;
 • Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;
 • 02 ảnh cỡ 4x6 cm (ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh);
 • 02 phong bì dán tem có ghi rõ nội dung người nhận.
(Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng sau khi trúng tuyển:
a.Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Cảng vụ đường thủy nội địa để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
 • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
b.Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì đơn vị đề nghị Sở Giao thông vận tải ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
 • Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì đơn vị thông báo trên trang thông tin điện tử của đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
V.LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:
 • Thu phí thí sinh đăng ký dự tuyển (theo điều 4 của Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức): 500.000 đồng/thí sinh/lần.
VI.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
  1. Tiến độ thực hiện:
STT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NỘI DUNG THỰC HIỆN
01 Từ ngày 16/10/2023 – 16/11/2023 Thông báo nhận trên các phương tiện thông tin đại chúng và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.
02 Từ ngày 17/11/2023 – 23/11/2023 Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; tổng hợp hồ sơ, lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của đơn vị.
03 Từ ngày 24/11/2023 – 05/12/2023 Tổ chức xét tuyển.
04 Từ ngày 06/12/2023 – 11/12/2023 Tổng hợp kết quả xét tuyển.
05 Từ ngày 12/12/2023 – 27/12/2023 Niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại trụ sở làm việc, trên trang thông tin điện tử và giải quyết các khiếu nại có liên quan. Đồng thời hoàn tất hồ sơ đề nghị Sở Giao thông vận tải công nhận kết quả xét tuyển viên chức.
2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại phòng Tổ chức Hành chính – Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh (Ông Lê Anh Đạt – Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính).
      Địa chỉ: 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, Tp.HCM.
      Điện thoại: (028) 3950 0691.
3. Thời gian nhận hồ sơ: trong thời hạn 30 ngày, kể từ thông báo nhận hồ sơ xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Tác giả bài viết: Phòng TCHC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây