Thu phí hạ tầng
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Cảng vụ Đường thủy nội địa

Cảng vụ Đường thủy nội địa


Thu phí hạ tầng Cảng, biển


Hội nghị tập huấn phương pháp tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet, mạng xã hội.

Thứ bảy - 01/10/2022 18:30 779 0
Hội nghị tập huấn phương pháp tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực,  đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch  trên mạng internet, mạng xã hội.
Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang tăng cường tán phát các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng xã hội vừa là vấn đề có tính cấp thiết, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên.
Ngày 23 tháng 9 năm 2022, Đoàn viên Thanh niên Cảng vụ đường thủy nội địa tham gia “Hội nghị tập huấn phương pháp tuyên truyền, lan toả thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet, mạng xã hội” với chủ đề: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – Mệnh lệnh từ trái tim” của Ban Thường vụ Đoàn Sở.
Tại Hội nghị, Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phân tích những thông tin tích cực, chống những thông tin xấu. Đảng ta lấy chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững qui luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Thường xuyên coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở mỗi thời kỳ, nhất là mỗi thời điểm khó khăn của cách mạng (NQ Đại hội XII). Tình hình mới yêu cầu chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quan trọng này (vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản thường xuyên, lâu dài). Thực hiện tốt nhiệm vụ trên là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành hiện nay trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
8

Tác giả bài viết: Ban QLDA

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây