Thu phí hạ tầng
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Cảng vụ Đường thủy nội địa

Cảng vụ Đường thủy nội địa


Thu phí hạ tầng Cảng, biển


Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp - Năm 2022

Thứ hai - 31/10/2022 09:16 461 0
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp - Năm 2022
Nhằm trang bị cho đảng viên mới kết nạp những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên… đồng thời nâng cao khả năng nhận thức của đảng viên mới trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội ở nơi mình đang công tác, sinh sống, qua đó đảng viên mới cố gắng rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện bản thân, đóng góp cho đơn vị và xã hội; có đủ bản lĩnh theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ đã cử 05 đồng chí đảng viên mới tham dự chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2022 do Trung tâm Chính trị Quận 8 tổ chức. Tham gia lớp học có 45 đảng viên mới đến từ các Chi, Đảng bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận 8. Trong thời gian từ ngày 13/10/2022 đến 30/10/2022 các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề như: (1) Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; (2) Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; (3) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; (4) Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; (5) Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; (6) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; (7) Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam; (8) Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; (9) Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; (10) Bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; (11) Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân Quận 8.

Kết thúc khóa học các học viên sẽ thực hiện viết bài thu hoạch.  Mỗi chuyên đề được các giảng viên giới thiệu, truyền đạt bổ sung, cập nhật những nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên được Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ rất quan tâm chỉ đạo thực hiện. Mỗi Chi bộ, mỗi đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ này là góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng thêm sức mạnh, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.
 


 

Tác giả bài viết: Đại diện 7

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây