Thu phí hạ tầng
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Cảng vụ Đường thủy nội địa

Cảng vụ Đường thủy nội địa


Thu phí hạ tầng Cảng, biển


Hội nghị sơ kết 02 năm xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2021 – 2023 và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2023 - 2025 tại Cảng vụ đường thủy nội địa

Thứ ba - 20/06/2023 11:01 355 0
Xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một quyết định đúng đắn và quan trọng của Đảng và Nhà nước thể hiện quan điểm của Đảng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân” nhằm phát huy sức mạnh to lớn và vai trò làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đã thực hiện được qua 02 năm triển khai xây dựng, thực hiện phong trào, sáng ngày 15/6/2023 Cảng vụ đường thủy nội địa TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2021 – 2023 và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2023 – 2025 tại hội trường đơn vị, qua đó tuyên dương những gương điển hình tiên tiến đã có nhiều thành tích tiêu biểu đóng góp xây dựng phong trào.

Đến tham dự Hội nghị, đơn vị vinh dự đón tiếp Đại tá Nguyễn Thế Lâm – Trưởng Phòng PV05 cùng các cán bộ Phòng PV05, PA04, PX03 Công an TP. Hồ Chí Minh; Ông Trịnh Quốc Dũng – Phó Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. Về phía đơn vị có Ông Nguyễn Văn Tam – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Cảng vụ cùng hơn 60 viên chức, người lao động đang công tác tại các Phòng, Ban, Đại diện trực thuộc đơn vị tham dự.

Trên cơ sở các mặt công tác đã thực hiện tại Cảng vụ ĐTNĐ, Ông Huỳnh Tuấn Anh – Phó Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính đã báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2021 – 2023. Qua đó, với chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn Thành phố, Cảng vụ ĐTNĐ thường xuyên thực hiện vận động, hướng dẫn đến từng chủ cảng, bến, chủ phương tiện, người dân tham gia giao thông trên tuyến đường thủy nội địa về nội dung và ý nghĩa các ngày lễ, hội, phát các tài liệu tuyên truyền liên quan phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hàng năm, đơn vị tổ chức Hội nghị “An toàn cảng, bến thủy nội địa” nhằm tiếp thu ý kiến đóng góp của các chủ cảng, bến, chủ phương tiện, các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực đường thủy nội địa. Qua đó kết hợp thực hiện việc vận động, tuyên truyền đến các chủ cảng, bến, các doanh nghiệp về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Luật giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt lồng ghép các nội dung liên quan phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đảng bộ, Công đoàn Cảng vụ ĐTNĐ thường xuyên tuyên truyền, vận động cho đảng viên, viên chức và người lao động trực thuộc luôn nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các âm mưu kích động biểu tình, tranh chấp, khiếu kiện đông người, đình lãn công, rải tờ rơi, viết vẽ khẩu hiệu phản động để gây rối an ninh trật tự; các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để phá hoại gây mất ổn định về an ninh chính trị. Tuyên truyền, vận động, động viên mọi người tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Mục đích cần đạt được là làm cho mọi người hiểu việc bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội là việc của toàn dân. Xác định đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội chính là đảm bảo an toàn của chính gia đình và bản thân mỗi công dân.

Trong thời gian qua, tại đơn vị không có trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ để phát biểu, phát tán tài liệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tình hình tư tưởng của đảng viên, viên chức, người lao động đối với các sự kiện liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, lãnh thổ, biên giới, các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch bên ngoài luôn ổn định, không bị kích động, lôi kéo vào các hoạt động biểu tình gây rối.... Tất cả đảng viên, viên chức, người lao động luôn tỉnh táo, biết lắng nghe, chắt lọc thông tin, thể hiện quan điểm chính trị và tình yêu Tổ quốc một cách đúng mực.

Trong thời gian qua, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, trao đổi thông tin, cảnh báo về tình hình tội phạm của Phòng PA04, Phòng CSGT đường thủy, Công an Quận 8, Đội Cảnh sát PCCC và CH-CN Quận 8, Công an phường 15, Quận 8 trong việc thực hiện công tác an ninh trật tự, PCCC. Nhiều năm liền đơn vị được UBND Thành phố Hồ Chí Minh công nhận danh hiệu cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.
 
Ông Huỳnh Tuấn Anh – Phó Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính báo cáo kết quả
thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2021 – 2023

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Tam – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Cảng vụ đã phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2023 – 2025 tại Cảng vụ đường thủy nội địa. Qua đó:

- Đảng ủy, Ban Giám đốc xác định nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong từng giai đoạn cụ thể để thực hiện quán triệt và tuyên truyền tới toàn thể viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của Thành phố về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Phát động toàn thể viên chức, người lao động tham gia xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Phấn đấu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2023 - 2025 Cảng vụ đường thủy nội địa đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Trong đó, đơn vị được xếp loại TỐT hoặc KHÁ.

- Phát động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng thiết thực, có trọng tâm, gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả trong phong trào thi đua. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc; chú trọng khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo đảm an ninh trật tự.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng chức năng tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong toàn thể VC-NLĐ. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Quận 8, Công an Phường 15 Quận 8, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 thường xuyên trao đổi cung cấp kịp thời thông tin, hỗ trợ, học hỏi nhau trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, về hoạt động tội phạm tại địa bàn nơi cơ quan trú đóng.
 
Ông Nguyễn Văn Tam – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Cảng vụ
phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2023 – 2025
tại Cảng vụ đường thủy nội địa

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Lâm – Trưởng Phòng PV05 Công an TP. HCM đánh giá cao những kết quả Cảng vụ đã đạt được trong việc xây dựng và thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2021 – 2023, đồng chí mong rằng Cảng vụ sẽ phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được trong thời gian tới. Đồng thời tổ chức công bố và trao Quyết định của UBND TP. HCM công nhận Cảng vụ ĐTNĐ đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022; công bố Quyết định và trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho Ông Nguyễn Văn Út – Nhân viên bảo vệ Cảng vụ do đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Đại tá Nguyễn Thế Lâm – Trưởng Phòng PV05 Công an TP. HCM
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Đại tá Nguyễn Thế Lâm – Trưởng Phòng PV05 Công an TP. HCM
trao Quyết định của UBND TP. HCM công nhận Cảng vụ ĐTNĐ
đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022


Đại tá Nguyễn Thế Lâm – Trưởng Phòng PV05 Công an TP. HCM
trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an
cho Ông Nguyễn Văn Út – Nhân viên bảo vệ Cảng vụ do đã có nhiều đóng góp
trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tác giả bài viết: Phòng TCHC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây