04:32 EDT Thứ bảy, 02/07/2022

Danh Mục

Thông tin Liên kết

covid
Đăng ký Qua SMS
Hệ thống Cầu, Tuyến sông thuộc TP. Hồ Chí Minh
Lịch Thủy triều TP. Hồ Chí Minh
Theo dõi hành trình tàu chạy qua hệ thống AIS

BCH Phòng chống lụt bão

Phòng chống lụt bão

Web liên kết

 

 

Thư viện ảnh

 

Trang chủ » Văn bản QPPL

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
5215/BGTVT-TTCNTT 17/05/2018

Triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực...

Tải về
75/2018/NĐ-CP 14/05/2018

Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù...

Tải về
18/2018/TT-BGTVT 10/04/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
17/2018/TT-BGTVT 08/04/2018

Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động...

Tải về
11/2018/TT-BGTVT 27/03/2018

Quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung

Tải về
06/2018/TT-BGTVT 06/02/2018

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và...

Tải về
07/2018/TT-BGTVT 06/02/2018

Quy định về kiểm tra tàu biển

Tải về
16/2018/NĐ-CP 01/02/2018

Công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh...

Tải về
152/QĐ-BGTVT 21/01/2018

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông...

Tải về
49/QĐ-BGTVT 08/01/2018

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi...

Tải về
50/2017/TT-BGTVT 28/12/2017

Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên...

Tải về
39/2017/TT-BGTVT 06/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2015/TT-BGTVT...

Tải về
33/2017/TT-BGTVT 27/09/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BGTVT...

Tải về
23/2017/TT-BGTVT 14/09/2017

Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền...

Tải về
29/2017/TT-BGTVT 31/08/2017

Quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm...

Tải về
97/2017/NĐ-CP 17/08/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP...

Tải về
8601/VPCP-CN 14/08/2017

Sử dụng Giấy đăng ký phương tiện trong trường hợp thế chấp...

Tải về
25/2017/TT-BGTVT 27/07/2017

Quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ...

Tải về
20/2017/TT-BGTVT 20/06/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
49/NQ-CP 12/06/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ...

Tải về
17/2017/TT-BGTVT 30/05/2017

Quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc...

Tải về
13/2017/TT-BLĐTBXH 14/05/2017

Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn...

Tải về
09/2017/TT-BGTVT 19/03/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương...

Tải về
49/2017/TT-BQP 07/03/2017

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2016/QĐ-TTg ngày...

Tải về
05/2017/TT-BGTVT 20/02/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
01/2017/TT-BGTVT 19/01/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên...

Tải về
05/2017/NĐ-CP 15/01/2017

Quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội...

Tải về
46/2016/TT-BGTVT 28/12/2016

Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

Tải về
53/2016/TT-BLĐTBXH 27/12/2016

Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có...

Tải về
66/2014/TT-BCA 15/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy

Tải về
41/2016/TT-BGTVT 15/12/2016

Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu...

Tải về
4035/QĐ-BGTVT 14/12/2016

Ban hành quy định tạm thời về lắp đặt và quản lý thiết bị...

Tải về
155/2016/NĐ-CP 17/11/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ...

Tải về
154/2016/NĐ-CP 15/11/2016

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Tải về
261/2016/TT-BTC 13/11/2016

Quy định về phí, lệ phí hàng hải.

Tải về
248/2016/TT-BTC 10/11/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí,...

Tải về
31/2016/TT-BTNMT 13/10/2016

Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ...

Tải về
22/2016/TT-BGTVT 31/08/2016

Thông tư quy định về quản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân...

Tải về
34/2016/QĐ-TTg 22/08/2016

Quyết định 34/2016/QĐ-TTg quy định thủ tục điện tử đối với...

Tải về
20/2016/TT-BGTVT 19/07/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
70/2016/NĐ-CP 30/06/2016

Điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Tải về
15/2016/TT-BGTVT 29/06/2016

Quy định về quản lý đường thủy nội địa

Tải về
19/2016/TT-BGTVT 29/06/2016

Quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo...

Tải về
12/2016/TT-BGTVT 08/06/2016

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số...

Tải về
50/2016/NĐ-CP 31/05/2016

Quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt,...

Tải về
44/2016/NĐ-CP 14/05/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao...

Tải về
13/2016/QĐ-UBND 21/04/2016

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác thi hành pháp...

Tải về
63/2016/TTLT-BTC-BGTVT 19/04/2016

Hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở...

Tải về
02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 22/03/2016

Hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận...

Tải về
01/2016/TT-BTC 04/01/2016

Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí...

Tải về
83/2015/TT-BGTVT 29/12/2015

Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội...

Tải về
132/2015/NĐ-CP 24/12/2015

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vưc giao...

Tải về
51/2015/QĐ-TTg 13/10/2015

Quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội...

Tải về
38/2015/TT-BTNMT 29/06/2015

Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác...

Tải về
27/2015/TT-BTNMT 28/05/2015

Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường...

Tải về
26/2015/TT-BTNMT 27/05/2015

Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi...

Tải về
18/2015/NĐ-CP 13/02/2015

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường...

Tải về
03/2015/NĐ-CP 05/01/2015

Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

Tải về
20/2014/TT-BTTTT 04/12/2014

Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu...

Tải về
671/QĐ-UBND 14/02/2014

Quyết định ban hành Quy định công tác trực ban phòng, chống...

Tải về
05/2014/TT-BTP 06/02/2014

Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về...

Tải về
07/2014/NĐ-CP 26/01/2014

Quy định tổ chứ, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của...

Tải về
06/2014/QĐ-TTg 19/01/2014

Ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên...

Tải về
143/NQ-CP 30/12/2013

Phiên họp Chính Phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

Tải về
57/2013/TT-BGTVT 26/12/2013

Quy định về bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận...

Tải về
52/2013/TT-BTNMT 26/12/2013

Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại,...

Tải về
54/2013/TT-BGTVT 25/12/2013

Quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

Tải về
54/2013/TT-BGTVT 15/12/2013

Quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

Tải về
192/2013/TTLT-BTC-BTP 12/12/2013

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh...

Tải về
3923/QĐ-BGTVT 01/12/2013

Phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng...

Tải về
203/2013/NĐ-CP 27/11/2013

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai...

Tải về
179/2013/NĐ-CP 13/11/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ...

Tải về
19/2013/TT-BXD 30/10/2013

Ban hành Quy chế chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện...

Tải về
128/2013/NĐ-CP 14/10/2013

Xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng...

Tải về
32/2013/TT-BGTVT 14/10/2013

Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành...

Tải về
26/2013/TT-BGTVT 09/09/2013

Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán...

Tải về
21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT 21/08/2013

Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động...

Tải về
93/2013/NĐ-CP 19/08/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao...

Tải về
16/2013/TT-BGTVT 29/07/2013

Quy định quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng...

Tải về
81/2013/NĐ-CP 18/07/2013

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử...

Tải về
15/2012/QH13 30/06/2013

Luật xử phạt vi phạm hành chính

Tải về
10/2013/TT-BGTVT 07/05/2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số...

Tải về
04/2013/TT-BGTVT 31/03/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
43/2012/TT-BGTVT 22/10/2012

Quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ mô trường đối với...

Tải về
726/QĐ-CHHVN 12/09/2012

Công bố tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc...

Tải về
35/2012/TT-BGTVT 05/09/2012

Quy định về lắp đặt báo hiệu Kilomet - Địa danh và cách ghi...

Tải về
22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 25/06/2012

Quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận...

Tải về
20/2012/TT-BGTVT 14/06/2012

Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của...

Tải về
15/2012/TT-BGTVT 09/05/2012

Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ...

Tải về
02/2012/TTLT-BTP-BGTVT 29/03/2012

Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu...

Tải về
09/2012/TT-BGTVT 22/03/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách...

Tải về
09 /2011/TT-BNV 02/06/2011

Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành...

Tải về
35/2011/TT-BGTVT 05/05/2011

Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn...

Tải về
08/2011/SL-LPQT 15/02/2011

Thông báo hiệu lực điều ước quốc tế

Tải về
40/2010/TT-BGTVT 30/12/2010

Quy định về công tác điều tiết, khống chế, đảm bảo giao...

Tải về
05/2008/PL-UBTVQH12 26/08/2008

Thủ tục bắt giữ tàu biển

Tải về
04/2007/TTLT-BXD-BCA 06/07/2007

Hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động...

Tải về
51/2006/QĐ-BGTVT 27/12/2006

Ban hành tiêu chuẩn Ngành: quy phạm giám sát kỹ thuật và...

Tải về
125/2005/NĐ-CP 06/10/2005

Quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của...

Tải về
40/2005/QH11 04/05/2005

Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005

Tải về
23/2004/QH11 14/06/2004

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa

Tải về
3320/TTLT/QP-NG 10/12/1997

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/CP ngày 01/10/1996 của...

Tải về
 
Bác Hồ
Mức phí hạ tầng
Hotline
Thu phí hạ tầng
Văn bản QPPL

Văn bản Nghiệp vụ

 

Cảng, bến thủy nội địa
...................................................................
Người lái phương tiện
...................................................................
Vận tải đường thủy nội địa
...................................................................
+ Đào tạo cấp bằng CCCM
...................................................................
+ Phương tiện thủy nội địa
...................................................................
+ Hàng hải
...................................................................
+ Thu nộp phí, lệ phí
...................................................................
+ Điều tiết, đảm bảo giao thông thủy
...................................................................
Quản lý hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 1120

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2636

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7076971

Đăng nhập thành viên