04:18 EDT Thứ bảy, 02/07/2022

Danh Mục

Thông tin Liên kết

covid
Đăng ký Qua SMS
Hệ thống Cầu, Tuyến sông thuộc TP. Hồ Chí Minh
Lịch Thủy triều TP. Hồ Chí Minh
Theo dõi hành trình tàu chạy qua hệ thống AIS

BCH Phòng chống lụt bão

Phòng chống lụt bão

Web liên kết

 

 

Thư viện ảnh

 

Trang chủ » Văn bản QPPL

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
291/VP-QTYT 04/07/2018

Thay đổi tên miền phần mềm QLNS của BGTVT

Tải về
40/2018/TT-BGTVT 25/06/2018

Quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu

Tải về
5284/BGTVT-TC 20/05/2018

Công khai quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn...

Tải về
5215/BGTVT-TTCNTT 17/05/2018

Triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực...

Tải về
32/2018/TT-BGTVT 14/05/2018

Ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt

Tải về
27/2018/TT-BGTVT 13/05/2018

Quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh...

Tải về
22/2018/TT-BGTVT 01/05/2018

Quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và...

Tải về
21/2018/TT-BGTVT 26/04/2018

Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt di...

Tải về
20/2018/TT-BGTVT 25/04/2018

Quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách...

Tải về
18/2018/TT-BGTVT 10/04/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
17/2018/TT-BGTVT 08/04/2018

Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động...

Tải về
13/2018/TT-BGTVT 28/03/2018

Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành giao...

Tải về
11/2018/TT-BGTVT 27/03/2018

Quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung

Tải về
06/2018/TT-BGTVT 06/02/2018

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và...

Tải về
07/2018/TT-BGTVT 06/02/2018

Quy định về kiểm tra tàu biển

Tải về
05/2018/TT-BGTVT 29/01/2018

Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công...

Tải về
152/QĐ-BGTVT 21/01/2018

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông...

Tải về
49/QĐ-BGTVT 08/01/2018

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi...

Tải về
50/2017/TT-BGTVT 28/12/2017

Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên...

Tải về
46/2017/TT-BGTVT 26/11/2017

Quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận...

Tải về
44/2017/TT-BGTVT 15/11/2017

Quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê...

Tải về
39/2017/TT-BGTVT 06/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2015/TT-BGTVT...

Tải về
35/2017/TT-BGTVT 08/10/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT...

Tải về
34/2017/TT-BGTVT 04/10/2017

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng...

Tải về
33/2017/TT-BGTVT 27/09/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BGTVT...

Tải về
32/2017/TT-BGTVT 25/09/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương...

Tải về
23/2017/TT-BGTVT 14/09/2017

Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền...

Tải về
30/2017/TT-BGTVT 06/09/2017

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một...

Tải về
29/2017/TT-BGTVT 31/08/2017

Quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm...

Tải về
26/2017/TT-BGTVT 01/08/2017

Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của...

Tải về
25/2017/TT-BGTVT 27/07/2017

Quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ...

Tải về
1958/QĐ-BGTVT 25/07/2017

Công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư Ban QLDA năm...

Tải về
20/2017/TT-BGTVT 20/06/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
1640/QĐ-BGTVT 05/06/2017

Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký...

Tải về
1632/QĐ-BGTVT 05/06/2017

Phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm...

Tải về
17/2017/TT-BGTVT 30/05/2017

Quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc...

Tải về
1386/QĐ-BGTVT 15/05/2017

Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm...

Tải về
1231/QĐ-BGTVT 26/04/2017

Thí điểm đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa...

Tải về
09/2017/TT-BGTVT 19/03/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương...

Tải về
05/2017/TT-BGTVT 20/02/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
04/2017/TT-BGTVT 19/01/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
01/2017/TT-BGTVT 19/01/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên...

Tải về
46/2016/TT-BGTVT 28/12/2016

Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

Tải về
41/2016/TT-BGTVT 15/12/2016

Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu...

Tải về
4035/QĐ-BGTVT 14/12/2016

Ban hành quy định tạm thời về lắp đặt và quản lý thiết bị...

Tải về
2981/QĐ-BGTVT 21/09/2016

Ban hành Quy định đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của...

Tải về
22/2016/TT-BGTVT 31/08/2016

Thông tư quy định về quản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân...

Tải về
2537/QĐ-BGTVT 14/08/2016

Thí điểm làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào rời...

Tải về
2257/QĐ-BGTVT 20/07/2016

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp...

Tải về
20/2016/TT-BGTVT 19/07/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
15/2016/TT-BGTVT 29/06/2016

Quy định về quản lý đường thủy nội địa

Tải về
19/2016/TT-BGTVT 29/06/2016

Quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo...

Tải về
102/2016/TTLT-BTC-BGTVT 28/06/2016

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán...

Tải về
1915/QĐ-BGTVT 20/06/2016

Công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành...

Tải về
1915/QĐ-BGTVT 20/06/2016

Công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành...

Tải về
12/2016/TT-BGTVT 08/06/2016

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số...

Tải về
63/2016/TTLT-BTC-BGTVT 19/04/2016

Hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở...

Tải về
02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 22/03/2016

Hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận...

Tải về
131/QĐ-BGTVT 14/02/2016

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông...

Tải về
83/2015/TT-BGTVT 29/12/2015

Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội...

Tải về
67/2015/TT-BGTVT 05/11/2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật...

Tải về
65/2015/TT-BGTVT 04/11/2015

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sữa chữa phương tiện...

Tải về
59/2015/TT-BGTVT 29/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 80/2014/TT-BGTVT...

Tải về
57/2015/TT-BGTVT 18/10/2015

Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa -...

Tải về
47/2015/TT-BGTVT 13/09/2015

Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái...

Tải về
3110/QĐ-BGTVT 27/08/2015

Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn...

Tải về
42/2015/TTLT-BGTVT-BNV 13/08/2015

Hướng dẩn chức năng, nhiện vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

Tải về
2727/QĐ-BGTVT 29/07/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

Tải về
28/2015/TT-BGTVT 29/06/2015

Thông tư sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
26/2015/TT-BGTVT 21/06/2015

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế...

Tải về
16/2015/TT-BGTVT 07/05/2015

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/tt-bgtvt...

Tải về
07/2015/TT-BGTVT 06/04/2015

Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải

Tải về
80/2014/TT-BGTVT 29/12/2014

Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường...

Tải về
75/2014/TT-BGTVT 18/12/2014

Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Tải về
69/2014/TT-BGTVT 26/11/2014

Quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường...

Tải về
69/2014/TT-BGTVT 26/11/2014

Quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường...

Tải về
61/2014/TT-BGTVT 06/11/2014

Quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố...

Tải về
59/2014/TT-BGTVT 26/10/2014

Quy định kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng trong...

Tải về
58/2014/TT-BGTVT 26/10/2014

Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Giao thông...

Tải về
56/2014/TT-BGTVT 23/10/2014

Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng...

Tải về
50/2014/TT-BGTVT 16/10/2014

Quy trình về quản lý cảng, bến thủy nội địa

Tải về
41/2014/TT-BGTVT 14/09/2014

Ban hành "Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận...

Tải về
39/2014/TT-BGTVT 11/09/2014

Quy định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải...

Tải về
3365/QĐ-BGTVT 04/09/2014

Công bố tuyến vận tải ven biển từ Kiên Giang đến Bình Thuận

Tải về
28/2014/TT-BTGVT 28/07/2014

Thông tư số 28/2014/TT-BGTVT ngày 29/7/2014 của Bộ Giao...

Tải về
27/2014/TT-BGTVT 27/07/2014

Quy định về QLCL vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng...

Tải về
26/2014/TT-BGTVT 07/07/2014

Về việc hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng Sản xuất và cung ứng...

Tải về
1291/QĐ-BGTVT 10/04/2014

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp...

Tải về
02/2014/TT-BGTVT 24/02/2014

Thông tư 02/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc...

Tải về
57/2013/TT-BGTVT 26/12/2013

Quy định về bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận...

Tải về
54/2013/TT-BGTVT 25/12/2013

Quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

Tải về
54/2013/TT-BGTVT 15/12/2013

Quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

Tải về
3923/QĐ-BGTVT 01/12/2013

Phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng...

Tải về
32/2013/TT-BGTVT 14/10/2013

Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành...

Tải về
31/2013/TT-BGTVT 08/10/2013

Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương...

Tải về
26/2013/TT-BGTVT 09/09/2013

Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán...

Tải về
21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT 21/08/2013

Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động...

Tải về
16/2013/TT-BGTVT 29/07/2013

Quy định quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng...

Tải về
05/2013VBHN/BGTVT 16/07/2013

QUY ĐỊNH PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI...

Tải về
10/2013/TT-BGTVT 07/05/2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số...

Tải về
04/2013/TT-BGTVT 31/03/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
43/2012/TT-BGTVT 22/10/2012

Quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ mô trường đối với...

Tải về
35/2012/TT-BGTVT 05/09/2012

Quy định về lắp đặt báo hiệu Kilomet - Địa danh và cách ghi...

Tải về
22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 25/06/2012

Quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận...

Tải về
20/2012/TT-BGTVT 14/06/2012

Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của...

Tải về
15/2012/TT-BGTVT 09/05/2012

Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ...

Tải về
02/2012/TTLT-BTP-BGTVT 29/03/2012

Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu...

Tải về
09/2012/TT-BGTVT 22/03/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách...

Tải về
73/2011/TT-BGTVT 29/12/2011

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đường thủy...

Tải về
35/2011/TT-BGTVT 05/05/2011

Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn...

Tải về
40/2010/TT-BGTVT 30/12/2010

Quy định về công tác điều tiết, khống chế, đảm bảo giao...

Tải về
31/2010/TT-BGTVT 30/09/2010

Công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải...

Tải về
11/2010/NĐ-CP 23/02/2010

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông...

Tải về
51/2006/QĐ-BGTVT 27/12/2006

Ban hành tiêu chuẩn Ngành: quy phạm giám sát kỹ thuật và...

Tải về
19/2005/QĐ-BGTVT 24/03/2005

Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải...

Tải về
31/2004/QĐ-BGTVT 20/12/2004

Ban hành tiêu chuẩn cấp kỹ thuật Cảng thủy nội địa, tiêu...

Tải về
 
Bác Hồ
Mức phí hạ tầng
Hotline
Thu phí hạ tầng
Văn bản QPPL

Văn bản Nghiệp vụ

 

Cảng, bến thủy nội địa
...................................................................
Người lái phương tiện
...................................................................
Vận tải đường thủy nội địa
...................................................................
+ Đào tạo cấp bằng CCCM
...................................................................
+ Phương tiện thủy nội địa
...................................................................
+ Hàng hải
...................................................................
+ Thu nộp phí, lệ phí
...................................................................
+ Điều tiết, đảm bảo giao thông thủy
...................................................................
Quản lý hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 1088

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2604

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7076939

Đăng nhập thành viên