07:36 IST Thứ tư, 05/08/2020

Danh Mục

Tra cứu thông tin

Đăng ký Qua SMS
Hệ thống Cầu, Tuyến sông thuộc TP. Hồ Chí Minh
Lịch Thủy triều TP. Hồ Chí Minh
Theo dõi hành trình tàu chạy qua hệ thống AIS

BCH Phòng chống lụt bão

Phòng chống lụt bão

Web liên kết

 

 

Thư viện ảnh

 

Trang chủ » Văn bản QPPL

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
52/2018/TT-BTC 23/05/2018

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC...

Tải về
06/2018/TT-BTC 23/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC...

Tải về
01/2018/TT-BTC 01/01/2018

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an...

Tải về
132/2017/TT-BTC 14/12/2017

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm...

Tải về
133/2017/TT-BTC 14/12/2017

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho...

Tải về
129/2017/TT-BTC 03/12/2017

Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm,...

Tải về
112/2017/TT-BTC 19/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC...

Tải về
15075/BTC-TCCB 06/11/2017

Hướng dẫn việc xếp lương theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV của...

Tải về
1795/QĐ-BTC 10/09/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong các...

Tải về
77/2017/TT-BTC 27/07/2017

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động...

Tải về
75/2017/TT-BTC 20/07/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC...

Tải về
72/2017/TT-BTC 16/07/2017

Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản...

Tải về
67/2017/TT-BTC 29/06/2017

Điều chỉnh mức lương cơ sở

Tải về
61/2017/TT-BTC 14/06/2017

Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân...

Tải về
6695/BTC-KBNN 22/05/2017

Hướng dẫn bổ sung chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS.

Tải về
55/2017/TT-BTC 18/05/2017

Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối...

Tải về
55/2017/TT-BTC 18/05/2017

Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối...

Tải về
50/2017/TT-BTC 14/05/2017

Hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016...

Tải về
40/2017/TT-BTC 27/04/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Tải về
28/2017/TT-BTC 11/04/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC...

Tải về
1147/TCT-KK 28/03/2017

Hướng dẫn thực hiện hệ thống MLNSNN sửa đổi, bổ sung theo...

Tải về
19/2017/TT-BTC 27/02/2017

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh...

Tải về
17/2017/TT-BTC 27/02/2017

Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.

Tải về
13/2017/TT-BTC 14/02/2017

Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc...

Tải về
261/2016/TT-BTC 13/11/2016

Quy định về phí, lệ phí hàng hải.

Tải về
248/2016/TT-BTC 10/11/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí,...

Tải về
171/2016/TT-BTC 26/10/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy...

Tải về
170/2016/TT-BTC 25/10/2016

Quy định mức thu phí, sử dụng phí và lệ phí trong hoạt động...

Tải về
164/2016/TT-BTC 24/10/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...

Tải về
152/2016/TT-BTC 16/10/2016

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ...

Tải về
108/2016/TT-BTC 30/06/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC...

Tải về
70/2016/TTLT-BTC-TTCP 05/05/2016

Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về...

Tải về
59/2016/TT-BTC 28/03/2016

Quy định mức phí, lệ phí tại cảng, bến thủy nội địa

Tải về
58/2016/TT-BTC 28/03/2016

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm...

Tải về
39/2016/TT-BTC 29/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 161/2012/TT-BTC...

Tải về
40/2016/TT-BTC 29/02/2016

Sửa đổi Thông tư 113/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm...

Tải về
35/2016/TT-BTC 25/02/2016

Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập...

Tải về
19/2016/TT-BTC 31/01/2016

Hướng dẫn nội dung Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu...

Tải về
1553/BTC-CST 27/01/2016

Triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí

Tải về
10/2016/TT-BTC 18/01/2016

Hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được...

Tải về
09/2016/TT-BTC 17/01/2016

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà...

Tải về
08/2016/TT-BTC 17/01/2016

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn...

Tải về
08/2016/TT-BTC 17/01/2016

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn...

Tải về
01/2016/TT-BTC 04/01/2016

Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí...

Tải về
159/2015/TT-BTC 14/10/2015

Hướng dẫn quản lý, sử dụng ô tô trong cơ quan Nhà nước quy...

Tải về
07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC 07/09/2015

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu...

Tải về
65/2015/TT-BTC 07/05/2015

Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét

Tải về
66/2015/TT-BTC 07/05/2015

Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo...

Tải về
68/2015/TT-BTC 07/05/2015

Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan

Tải về
69/2015/TT-BTC 07/05/2015

Ban hành Khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo

Tải về
67/2015/TT-BTC 07/05/2015

Ban hành chuẩn mực kiểm toán số 1000 về kiểm toán báo cáo...

Tải về
32/2015/TT-BTC 16/03/2015

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực...

Tải về
162/2014/TT-BTC 05/11/2014

Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định, trong các cơ...

Tải về
119/2014/TT-BTC 24/08/2014

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa...

Tải về
84/2014/TT-BTC 26/06/2014

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Tải về
78/2014/TT-BTC 17/06/2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013...

Tải về
76/2014/TT-BTC 15/06/2014

Hướng dẫn một số điều của Nghị Định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15...

Tải về
77/2014/TT- BTC 15/06/2014

Hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê...

Tải về
59/2014/TTLT-BTC-BGTVT 08/05/2014

Huớnng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác...

Tải về
57/2014/TT-BTC 05/05/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC...

Tải về
57/2014 /TT-BTC 05/05/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
39/2014/TT-BTC 30/03/2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng...

Tải về
07/2014/TT-BTC 13/01/2014

Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính...

Tải về
192/2013/TTLT-BTC-BTP 12/12/2013

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh...

Tải về
28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT 07/10/2013

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà...

Tải về
111/2013/TT-BTC 14/08/2013

Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa...

Tải về
141/2011/TT-BTC 19/10/2011

Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối...

Tải về
97/2010/TT-BTC 05/07/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc...

Tải về
01/2010/TT-BTC 05/01/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm...

Tải về
245/2009/TT-BTC 30/12/2009

Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số...

Tải về
122/2007/TT-BTC 17/10/2007

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43/TC-QLCS...

Tải về
3320/TTLT/QP-NG 10/12/1997

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/CP ngày 01/10/1996 của...

Tải về
43-TC/QLCS 30/07/1996

Hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ...

Tải về
 
Bác Hồ
Văn bản QPPL

Văn bản Nghiệp vụ

 

Cảng, bến thủy nội địa
...................................................................
Người lái phương tiện
...................................................................
Vận tải đường thủy nội địa
...................................................................
+ Đào tạo cấp bằng CCCM
...................................................................
+ Phương tiện thủy nội địa
...................................................................
+ Hàng hải
...................................................................
+ Thu nộp phí, lệ phí
...................................................................
+ Điều tiết, đảm bảo giao thông thủy
...................................................................
Quản lý hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 1409

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20723

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5386776

Đăng nhập thành viên