01:11 IST Thứ bảy, 02/07/2022

Danh Mục

Thông tin Liên kết

covid
Đăng ký Qua SMS
Hệ thống Cầu, Tuyến sông thuộc TP. Hồ Chí Minh
Lịch Thủy triều TP. Hồ Chí Minh
Theo dõi hành trình tàu chạy qua hệ thống AIS

BCH Phòng chống lụt bão

Phòng chống lụt bão

Web liên kết

 

 

Thư viện ảnh

 

Trang chủ » Văn bản QPPL

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
4191/QĐ-UBND 13/12/2021

Công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực đường thủy nội địa,...

Tải về
28/2021/QĐ-UBND 19/07/2021

Ban hành Quy định thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ...

Tải về
803/QĐ-UBND 11/03/2021

Thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Nghị quyết...

Tải về
713/QĐ-UBND 03/03/2021

Về giao nhiệm vụ thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình...

Tải về
688/QĐ-UBND 01/03/2021

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số...

Tải về
352/QĐ-UBND 23/01/2019

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,...

Tải về
2750/QĐ-UBND 02/07/2018

Đặt tên đường mới trên địa bàn quận 10

Tải về
2703/QĐ-UBND 28/06/2018

Bãi bỏ văn bản

Tải về
772/QĐ-BHXH 14/06/2018

Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính thay thế trong...

Tải về
16/2018/QĐ-UBND 16/05/2018

Ban hành quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình...

Tải về
2968/QĐ-BYT 15/05/2018

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông...

Tải về
06/2018/QĐ-UBND 19/03/2018

Ban hành quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng...

Tải về
49/QĐ-BGTVT 08/01/2018

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi...

Tải về
67/2017/QĐ-UBND 28/12/2017

Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

Tải về
1191/QĐ-BXD 16/11/2017

Công bố Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án...

Tải về
4913/QĐ-SGTVT 28/09/2017

Bổ sung nhiệm vụ trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng...

Tải về
1553/QĐ-BHXH 27/09/2017

Quy định về quản lý, khai thác thông tin trên Hệ thống thông...

Tải về
1795/QĐ-BTC 10/09/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong các...

Tải về
1173/QĐ-BKHĐT 28/08/2017

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu...

Tải về
1958/QĐ-BGTVT 25/07/2017

Công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư Ban QLDA năm...

Tải về
26/2017/QĐ-UBND 19/06/2017

Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa...

Tải về
846/QĐ-TTg 08/06/2017

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực...

Tải về
1640/QĐ-BGTVT 05/06/2017

Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký...

Tải về
1632/QĐ-BGTVT 05/06/2017

Phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm...

Tải về
1386/QĐ-BGTVT 15/05/2017

Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm...

Tải về
1231/QĐ-BGTVT 26/04/2017

Thí điểm đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa...

Tải về
1614/QĐ-SGTVT 03/04/2017

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Đường thủy...

Tải về
21/2017/QĐ-UBND 02/04/2017

Ban hành Quy chế về mua sắm tài sản nhà nước theo phương...

Tải về
02/2017/QĐ-KTNN 12/03/2017

Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

Tải về
79/QĐ-BXD 14/02/2017

Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây...

Tải về
79/QĐ-BXD 14/02/2017

Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây...

Tải về
624/QĐ-SGTVT 13/02/2017

Ban hành Quy định về lắp đặt thiết bị giám sát quá trình thi...

Tải về
4035/QĐ-BGTVT 14/12/2016

Ban hành quy định tạm thời về lắp đặt và quản lý thiết bị...

Tải về
5643/QĐ-UBND 25/10/2016

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý...

Tải về
1518/QĐ-BHXH 17/10/2016

Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã...

Tải về
5342/QĐ-UBND 10/10/2016

Ban hành quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng...

Tải về
2981/QĐ-BGTVT 21/09/2016

Ban hành Quy định đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của...

Tải về
34/2016/QĐ-TTg 22/08/2016

Quyết định 34/2016/QĐ-TTg quy định thủ tục điện tử đối với...

Tải về
2537/QĐ-BGTVT 14/08/2016

Thí điểm làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào rời...

Tải về
1101/QĐ-BHXH 01/08/2016

Tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu...

Tải về
2257/QĐ-BGTVT 20/07/2016

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp...

Tải về
1402/QĐ-TTg 12/07/2016

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua...

Tải về
940/QĐ-CVĐTNĐ 12/07/2016

Ban hành Quy định đối với cảng vụ viên cảng vụ đường thủy...

Tải về
897/QĐ-CVĐTNĐ 30/06/2016

Ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh Tổ trưởng tổ cảng...

Tải về
1915/QĐ-BGTVT 20/06/2016

Công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành...

Tải về
1915/QĐ-BGTVT 20/06/2016

Công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành...

Tải về
828/QĐ-BHXH 26/05/2016

Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã...

Tải về
824/QĐ-TTg 17/05/2016

Phương án đơn giản hóa các thủ tục, quy định liên quan đến...

Tải về
13/2016/QĐ-UBND 21/04/2016

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác thi hành pháp...

Tải về
15/2016/QĐ-TTg 04/04/2016

Mức chi phí quản lí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệm,...

Tải về
131/QĐ-BGTVT 14/02/2016

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông...

Tải về
58/2015/QĐ-TTg 16/11/2015

Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy...

Tải về
959/QĐ-BHXH 08/09/2015

Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo...

Tải về
44/2015/QĐ-UBND 08/09/2015

Ban hành quy định quản lý bùn thải trên địa bàn TP. Hồ Chí...

Tải về
3110/QĐ-BGTVT 27/08/2015

Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn...

Tải về
32/2015/QĐ-TTg 03/08/2015

Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe...

Tải về
2727/QĐ-BGTVT 29/07/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

Tải về
64/QĐ-BCĐCCTLBHXH 11/05/2015

Phân công triển khai nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền...

Tải về
528/QĐ-BHXH 13/04/2015

Quyết định Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc...

Tải về
08/2015/QĐ-TTg 08/03/2015

Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục...

Tải về
3365/QĐ-BGTVT 04/09/2014

Công bố tuyến vận tải ven biển từ Kiên Giang đến Bình Thuận

Tải về
49/2014/QĐ-TTg 03/09/2014

Về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban...

Tải về
47/2014/QĐ-TTg 26/08/2014

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn

Tải về
1065/QĐ-TTg 02/07/2014

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành...

Tải về
1037/QĐ-TTG 23/06/2014

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển...

Tải về
1291/QĐ-BGTVT 10/04/2014

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp...

Tải về
12/2014/QĐ-UBND 12/03/2014

Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí...

Tải về
202/QĐ-BXD 26/02/2014

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Xây...

Tải về
671/QĐ-UBND 14/02/2014

Quyết định ban hành Quy định công tác trực ban phòng, chống...

Tải về
06/2014/QĐ-TTg 19/01/2014

Ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên...

Tải về
3923/QĐ-BGTVT 01/12/2013

Phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng...

Tải về
05/2013VBHN/BGTVT 16/07/2013

QUY ĐỊNH PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI...

Tải về
726/QĐ-CHHVN 12/09/2012

Công bố tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc...

Tải về
645/QĐ-CVĐTNĐ 16/08/2010

Ban hành quy chế văn hóa Cảng vụ Đường thủy nội địa TP. Hồ...

Tải về
10/2010/QĐ-UBND 03/02/2010

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài...

Tải về
3082/QĐ-BKHCN 30/12/2009

Công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Tải về
957/QĐ-BXD 28/09/2009

Về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu...

Tải về
66/2009/QĐ-UBND 13/09/2009

Duyệt quy hoạch mạng lưới đường thủy và Cảng, Bến khu vực...

Tải về
15/2008/QĐ-UBND 11/03/2008

Ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công...

Tải về
84/2007/QĐ-UBND 13/06/2007

Bổ sung Điều 1 Quyết định số 179/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005

Tải về
51/2006/QĐ-BGTVT 27/12/2006

Ban hành tiêu chuẩn Ngành: quy phạm giám sát kỹ thuật và...

Tải về
179/2005/QĐ-UBND 29/09/2005

Thành lập Cảng vụ đường thủy nội địa TP. Hồ Chí Minh

Tải về
19/2005/QĐ-BGTVT 24/03/2005

Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải...

Tải về
31/2004/QĐ-BGTVT 20/12/2004

Ban hành tiêu chuẩn cấp kỹ thuật Cảng thủy nội địa, tiêu...

Tải về
 
Bác Hồ
Mức phí hạ tầng
Hotline
Thu phí hạ tầng
Văn bản QPPL

Văn bản Nghiệp vụ

 

Cảng, bến thủy nội địa
...................................................................
Người lái phương tiện
...................................................................
Vận tải đường thủy nội địa
...................................................................
+ Đào tạo cấp bằng CCCM
...................................................................
+ Phương tiện thủy nội địa
...................................................................
+ Hàng hải
...................................................................
+ Thu nộp phí, lệ phí
...................................................................
+ Điều tiết, đảm bảo giao thông thủy
...................................................................
Quản lý hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 102

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1618

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7075953

Đăng nhập thành viên