04:21 EDT Thứ bảy, 02/07/2022

Danh Mục

Thông tin Liên kết

covid
Đăng ký Qua SMS
Hệ thống Cầu, Tuyến sông thuộc TP. Hồ Chí Minh
Lịch Thủy triều TP. Hồ Chí Minh
Theo dõi hành trình tàu chạy qua hệ thống AIS

BCH Phòng chống lụt bão

Phòng chống lụt bão

Web liên kết

 

 

Thư viện ảnh

 

Trang chủ » Văn bản QPPL

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
120/2021/TT-BTC 23/12/2021

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, thao...

Tải về
40/2018/TT-BGTVT 25/06/2018

Quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu

Tải về
52/2018/TT-BTC 23/05/2018

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC...

Tải về
32/2018/TT-BGTVT 14/05/2018

Ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt

Tải về
27/2018/TT-BGTVT 13/05/2018

Quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh...

Tải về
22/2018/TT-BGTVT 01/05/2018

Quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và...

Tải về
21/2018/TT-BGTVT 26/04/2018

Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt di...

Tải về
20/2018/TT-BGTVT 25/04/2018

Quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách...

Tải về
18/2018/TT-BGTVT 10/04/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
17/2018/TT-BGTVT 08/04/2018

Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động...

Tải về
13/2018/TT-BGTVT 28/03/2018

Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành giao...

Tải về
11/2018/TT-BGTVT 27/03/2018

Quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung

Tải về
06/2018/TT-BGTVT 06/02/2018

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và...

Tải về
07/2018/TT-BGTVT 06/02/2018

Quy định về kiểm tra tàu biển

Tải về
02/2018/TT-BXD 05/02/2018

Bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình, chế độ báo cáo...

Tải về
05/2018/TT-BGTVT 29/01/2018

Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công...

Tải về
06/2018/TT-BTC 23/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC...

Tải về
152/QĐ-BGTVT 21/01/2018

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông...

Tải về
01/2018/TT-BTC 01/01/2018

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an...

Tải về
32/2017/TT-BLĐTBXH 28/12/2017

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng...

Tải về
50/2017/TT-BGTVT 28/12/2017

Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên...

Tải về
132/2017/TT-BTC 14/12/2017

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm...

Tải về
133/2017/TT-BTC 14/12/2017

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho...

Tải về
06/2017/TT-BKHĐT 04/12/2017

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo...

Tải về
129/2017/TT-BTC 03/12/2017

Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm,...

Tải về
46/2017/TT-BGTVT 26/11/2017

Quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận...

Tải về
112/2017/TT-BTC 19/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC...

Tải về
44/2017/TT-BGTVT 15/11/2017

Quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê...

Tải về
39/2017/TT-BGTVT 06/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2015/TT-BGTVT...

Tải về
07/2017/TT-BNV 09/10/2017

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc...

Tải về
35/2017/TT-BGTVT 08/10/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT...

Tải về
242/2017/TT-BQp 04/10/2017

Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân...

Tải về
34/2017/TT-BGTVT 04/10/2017

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng...

Tải về
33/2017/TT-BGTVT 27/09/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BGTVT...

Tải về
32/2017/TT-BGTVT 25/09/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương...

Tải về
23/2017/TT-BGTVT 14/09/2017

Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền...

Tải về
30/2017/TT-BGTVT 06/09/2017

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một...

Tải về
29/2017/TT-BGTVT 31/08/2017

Quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm...

Tải về
26/2017/TT-BGTVT 01/08/2017

Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của...

Tải về
25/2017/TT-BGTVT 27/07/2017

Quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ...

Tải về
75/2017/TT-BTC 20/07/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC...

Tải về
72/2017/TT-BTC 16/07/2017

Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản...

Tải về
19/2017/TT-BLĐTBXH 02/07/2017

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn...

Tải về
18/2017/TT-BLĐTBXH 29/06/2017

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và...

Tải về
67/2017/TT-BTC 29/06/2017

Điều chỉnh mức lương cơ sở

Tải về
20/2017/TT-BGTVT 20/06/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
61/2017/TT-BTC 14/06/2017

Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân...

Tải về
55/2017/TT-BTC 18/05/2017

Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối...

Tải về
55/2017/TT-BTC 18/05/2017

Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối...

Tải về
13/2017/TT-BLĐTBXH 14/05/2017

Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn...

Tải về
50/2017/TT-BTC 14/05/2017

Hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016...

Tải về
02/2017/TT-BNV 11/05/2017

Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối...

Tải về
40/2017/TT-BTC 27/04/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Tải về
02/2017/TT-BTP 16/04/2017

Hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức,...

Tải về
28/2017/TT-BTC 11/04/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC...

Tải về
04/2017/TT-BXD 29/03/2017

Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng...

Tải về
04/2017/TT-BXD 29/03/2017

Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng...

Tải về
2017/TT-BXD 15/03/2017

Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Tải về
03/2017/TT-BXD 15/03/2017

Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Tải về
49/2017/TT-BQP 07/03/2017

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2016/QĐ-TTg ngày...

Tải về
02/2017/TT-BTNMT 06/03/2017

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo...

Tải về
19/2017/TT-BTC 27/02/2017

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh...

Tải về
17/2017/TT-BTC 27/02/2017

Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.

Tải về
05/2017/TT-BGTVT 20/02/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
13/2017/TT-BTC 14/02/2017

Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc...

Tải về
01/2017/TT-BXD 05/02/2017

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Tải về
04/2017/TT-BGTVT 19/01/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
01/2017/TT-BGTVT 19/01/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên...

Tải về
46/2016/TT-BGTVT 28/12/2016

Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

Tải về
53/2016/TT-BLĐTBXH 27/12/2016

Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có...

Tải về
54/2016/TT-BLĐTBXH 27/12/2016

Ban hành kèm theo Thông tư này 30 quy trình kiểm định kỹ...

Tải về
66/2014/TT-BCA 15/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy

Tải về
261/2016/TT-BTC 13/11/2016

Quy định về phí, lệ phí hàng hải.

Tải về
248/2016/TT-BTC 10/11/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí,...

Tải về
33/2016/TT-BTNMT 06/11/2016

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất...

Tải về
171/2016/TT-BTC 26/10/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy...

Tải về
170/2016/TT-BTC 25/10/2016

Quy định mức thu phí, sử dụng phí và lệ phí trong hoạt động...

Tải về
164/2016/TT-BTC 24/10/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...

Tải về
152/2016/TT-BTC 16/10/2016

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ...

Tải về
31/2016/TT-BTNMT 13/10/2016

Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ...

Tải về
14/2016/TT-BKHĐT 28/09/2016

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

Tải về
35/2016/TT-BYT 27/09/2016

Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ...

Tải về
130/2016/TT-BQP 09/09/2016

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân,...

Tải về
22/2016/TT-BGTVT 31/08/2016

Thông tư quy định về quản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân...

Tải về
11/2016/TT-BKHĐT 25/07/2016

Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT qui định...

Tải về
25/2016/TT-BLĐTBXH 25/07/2016

Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế...

Tải về
10/2016/TT-BKHĐT 21/07/2016

Quy định về việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động...

Tải về
20/2016/TT-BGTVT 19/07/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
108/2016/TT-BTC 30/06/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC...

Tải về
15/2016/TT-BXD 29/06/2016

Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Tải về
16/2016/TT-BXD 29/06/2016

Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số...

Tải về
17/2016/TT-BXD 29/06/2016

Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt...

Tải về
18/2016/TT-BXD 29/06/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định,...

Tải về
15/2016/TT-BGTVT 29/06/2016

Quy định về quản lý đường thủy nội địa

Tải về
19/2016/TT-BGTVT 29/06/2016

Quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo...

Tải về
19/2016/TT-BYT 29/06/2016

Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao...

Tải về
07/2016/TT-BKHĐT 28/06/2016

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm...

Tải về
19/2016/TT-BLĐTBXH 27/06/2016

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số...

Tải về
05/2016/TT-BNV 09/06/2016

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng...

Tải về
12/2016/TT-BGTVT 08/06/2016

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số...

Tải về
14/2016/TT-BYT 11/05/2016

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã...

Tải về
15/2016/QĐ-TTg 04/04/2016

Về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất...

Tải về
59/2016/TT-BTC 28/03/2016

Quy định mức phí, lệ phí tại cảng, bến thủy nội địa

Tải về
58/2016/TT-BTC 28/03/2016

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm...

Tải về
06/2016/TT-BXD 09/03/2016

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tải về
05/2016/TT-BXD 09/03/2016

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí...

Tải về
07/2016/TT-BXD 09/03/2016

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 

Tải về
08/2016/TT-BXD 09/03/2016

Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

Tải về
09/2016/TT-BXD 09/03/2016

Hướng dẫn Hợp đồng thi công xây dựng công trìn

Tải về
39/2016/TT-BTC 29/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 161/2012/TT-BTC...

Tải về
40/2016/TT-BTC 29/02/2016

Sửa đổi Thông tư 113/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm...

Tải về
01/2016/TT-BLĐTBXH 17/02/2016

Quy định một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã...

Tải về
19/2016/TT-BTC 31/01/2016

Hướng dẫn nội dung Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu...

Tải về
01/2016/TT-BXD 31/01/2016

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng...

Tải về
10/2016/TT-BTC 18/01/2016

Hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được...

Tải về
09/2016/TT-BTC 17/01/2016

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà...

Tải về
08/2016/TT-BTC 17/01/2016

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn...

Tải về
08/2016/TT-BTC 17/01/2016

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn...

Tải về
01/2016/TT-BTNMT 13/01/2016

Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và...

Tải về
01/2016/TT-BTC 04/01/2016

Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí...

Tải về
83/2015/TT-BGTVT 29/12/2015

Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội...

Tải về
23/2015/TT-BKHĐT 20/12/2015

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Tải về
22/2015/TT-BKHĐT 17/12/2015

Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

Tải về
67/2015/TT-BGTVT 05/11/2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật...

Tải về
65/2015/TT-BGTVT 04/11/2015

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sữa chữa phương tiện...

Tải về
61/2015/TT-BGTVT 01/11/2015

Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa

Tải về
59/2015/TT-BGTVT 29/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 80/2014/TT-BGTVT...

Tải về
11/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015

Quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu, chào hàng cạnh...

Tải về
10/2015/TT-BKHĐT 25/10/2015

Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tải về
57/2015/TT-BGTVT 18/10/2015

Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa -...

Tải về
159/2015/TT-BTC 14/10/2015

Hướng dẫn quản lý, sử dụng ô tô trong cơ quan Nhà nước quy...

Tải về
51/2015/QĐ-TTg 13/10/2015

Quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội...

Tải về
47/2015/TT-BGTVT 13/09/2015

Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái...

Tải về
28/2015/TT-BLĐTBXH 30/07/2015

Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều...

Tải về
28/2015/TT-BGTVT 29/06/2015

Thông tư sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
38/2015/TT-BTNMT 29/06/2015

Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác...

Tải về
26/2015/TT-BGTVT 21/06/2015

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế...

Tải về
27/2015/TT-BTNMT 28/05/2015

Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường...

Tải về
26/2015/TT-BTNMT 27/05/2015

Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi...

Tải về
16/2015/TT-BGTVT 07/05/2015

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/tt-bgtvt...

Tải về
65/2015/TT-BTC 07/05/2015

Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét

Tải về
66/2015/TT-BTC 07/05/2015

Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo...

Tải về
68/2015/TT-BTC 07/05/2015

Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan

Tải về
69/2015/TT-BTC 07/05/2015

Ban hành Khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo

Tải về
67/2015/TT-BTC 07/05/2015

Ban hành chuẩn mực kiểm toán số 1000 về kiểm toán báo cáo...

Tải về
03/2015/TT-BKHĐT 05/05/2015

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Tải về
07/2015/TT-BGTVT 06/04/2015

Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải

Tải về
01/2015/TT-BXD 19/03/2015

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí...

Tải về
32/2015/TT-BTC 16/03/2015

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực...

Tải về
01/2015/TT-BKHĐT 13/02/2015

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ...

Tải về
05/2015/TT-BLĐTBXH 01/02/2015

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và...

Tải về
80/2014/TT-BGTVT 29/12/2014

Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường...

Tải về
75/2014/TT-BGTVT 18/12/2014

Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Tải về
39/2014/TT-NHNN 10/12/2014

Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

Tải về
20/2014/TT-BTTTT 04/12/2014

Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu...

Tải về
19/2014/TT-BNV 03/12/2014

Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Tải về
69/2014/TT-BGTVT 26/11/2014

Quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường...

Tải về
69/2014/TT-BGTVT 26/11/2014

Quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường...

Tải về
61/2014/TT-BGTVT 06/11/2014

Quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố...

Tải về
162/2014/TT-BTC 05/11/2014

Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định, trong các cơ...

Tải về
14/2014/TT-BNV 30/10/2014

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp...

Tải về
06/2014/TT-TTCP 30/10/2014

Quy định quy trình tiếp công dân

Tải về
07/2014/TT-TTCP 30/10/2014

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến...

Tải về
52/2014/TT-BCA 27/10/2014

Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng...

Tải về
59/2014/TT-BGTVT 26/10/2014

Quy định kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng trong...

Tải về
58/2014/TT-BGTVT 26/10/2014

Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Giao thông...

Tải về
56/2014/TT-BGTVT 23/10/2014

Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng...

Tải về
50/2014/TT-BGTVT 16/10/2014

Quy trình về quản lý cảng, bến thủy nội địa

Tải về
11/2014/TT-BNV 08/10/2014

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ...

Tải về
08/2014/TT-BVHTTDL 23/09/2014

Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công...

Tải về
04/2014/TT-TTCP 17/09/2014

Quy định nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác...

Tải về
15/2014/TT-BXD 14/09/2014

Thông tư 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 ban hành Quy chuẩn kỹ...

Tải về
41/2014/TT-BGTVT 14/09/2014

Ban hành "Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận...

Tải về
39/2014/TT-BGTVT 11/09/2014

Quy định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải...

Tải về
35/2014/TT-BCA 08/09/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cư trú và...

Tải về
14/2014/TT-BXD 04/09/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng.

Tải về
27/2014/TT-BCT 03/09/2014

Quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua...

Tải về
07/2014/TT-BNV 28/08/2014

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số...

Tải về
23/2014/TT-BLĐTBXH 28/08/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số...

Tải về
119/2014/TT-BTC 24/08/2014

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa...

Tải về
28/2014/TT-BTGVT 28/07/2014

Thông tư số 28/2014/TT-BGTVT ngày 29/7/2014 của Bộ Giao...

Tải về
27/2014/TT-BGTVT 27/07/2014

Quy định về QLCL vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng...

Tải về
26/2014/TT-BGTVT 07/07/2014

Về việc hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng Sản xuất và cung ứng...

Tải về
36/2014/TT-BTNMT 29/06/2014

Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều...

Tải về
37/2014/TT-BTNMT 29/06/2014

Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà...

Tải về
84/2014/TT-BTC 26/06/2014

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Tải về
78/2014/TT-BTC 17/06/2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013...

Tải về
76/2014/TT-BTC 15/06/2014

Hướng dẫn một số điều của Nghị Định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15...

Tải về
77/2014/TT- BTC 15/06/2014

Hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê...

Tải về
26/2014/TT-BTNMT 27/05/2014

Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng...

Tải về
57/2014/TT-BTC 05/05/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC...

Tải về
57/2014 /TT-BTC 05/05/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
02/2014/TT-TTCP 28/04/2014

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị...

Tải về
10/2014/TT-BTP 06/04/2014

Thông tư số 10/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ...

Tải về
15/2014/TT-BCA 03/04/2014

Quy định về đăng ký xe

Tải về
39/2014/TT-BTC 30/03/2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng...

Tải về
07/2014/TT-BLĐTBXH 05/03/2014

Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với...

Tải về
02/2014/TT-BGTVT 24/02/2014

Thông tư 02/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc...

Tải về
01/2014/TT-BTTTT 19/02/2014

Thông tư Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản...

Tải về
04/2014/TT-BLĐTBXH 11/02/2014

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá...

Tải về
05/2014/TT-BTP 06/02/2014

Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về...

Tải về
07/2014/TT-BTC 13/01/2014

Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính...

Tải về
42/2013/TT-BLĐTBXH 29/12/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối...

Tải về
57/2013/TT-BGTVT 26/12/2013

Quy định về bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận...

Tải về
52/2013/TT-BTNMT 26/12/2013

Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại,...

Tải về
54/2013/TT-BGTVT 25/12/2013

Quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

Tải về
54/2013/TT-BGTVT 15/12/2013

Quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

Tải về
19/2013/TT-BXD 30/10/2013

Ban hành Quy chế chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện...

Tải về
17/2013/TT-BXD 29/10/2013

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Tải về
32/2013/TT-BGTVT 14/10/2013

Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành...

Tải về
31/2013/TT-BGTVT 08/10/2013

Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương...

Tải về
28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT 07/10/2013

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà...

Tải về
26/2013/TT-BGTVT 09/09/2013

Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán...

Tải về
111/2013/TT-BTC 14/08/2013

Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa...

Tải về
16/2013/TT-BGTVT 29/07/2013

Quy định quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng...

Tải về
10/2013/TT-BGTVT 07/05/2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số...

Tải về
04/2013/TT-BGTVT 31/03/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
16/2012/TT-BNV 27/12/2012

Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng...

Tải về
15/2012/TT-BNV 24/12/2012

Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù...

Tải về
43/2012/TT-BGTVT 22/10/2012

Quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ mô trường đối với...

Tải về
35/2012/TT-BGTVT 05/09/2012

Quy định về lắp đặt báo hiệu Kilomet - Địa danh và cách ghi...

Tải về
20/2012/TT-BGTVT 14/06/2012

Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của...

Tải về
15/2012/TT-BGTVT 09/05/2012

Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ...

Tải về
10 /2012/TT-BLĐTBXH 25/04/2012

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công...

Tải về
09/2012/TT-BGTVT 22/03/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách...

Tải về
73/2011/TT-BGTVT 29/12/2011

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đường thủy...

Tải về
141/2011/TT-BTC 19/10/2011

Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối...

Tải về
06/2011/TT-BXD 20/06/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính...

Tải về
05/2011/TT-BXD 08/06/2011

Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác...

Tải về
09 /2011/TT-BNV 02/06/2011

Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành...

Tải về
35/2011/TT-BGTVT 05/05/2011

Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn...

Tải về
40/2010/TT-BGTVT 30/12/2010

Quy định về công tác điều tiết, khống chế, đảm bảo giao...

Tải về
22/2010/TT-BXD 02/12/2010

Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công...

Tải về
18/2010/TT-BXD 14/10/2010

Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động...

Tải về
13/2010/TT-BKH 10/10/2010

Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Tải về
31/2010/TT-BGTVT 30/09/2010

Công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải...

Tải về
97/2010/TT-BTC 05/07/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc...

Tải về
03/2010/TT-BKH 26/01/2010

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

Tải về
01/2010/TT-BTC 05/01/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm...

Tải về
245/2009/TT-BTC 30/12/2009

Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số...

Tải về
22/2008/TT-BLĐTBXH 14/10/2008

Hướng dẫn thực hiện chế độn ăn giữa ca trong các công ty nhà...

Tải về
122/2007/TT-BTC 17/10/2007

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43/TC-QLCS...

Tải về
05/2005/TT-BNV 04/01/2005

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối...

Tải về
43-TC/QLCS 30/07/1996

Hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ...

Tải về
 
Bác Hồ
Mức phí hạ tầng
Hotline
Thu phí hạ tầng
Văn bản QPPL

Văn bản Nghiệp vụ

 

Cảng, bến thủy nội địa
...................................................................
Người lái phương tiện
...................................................................
Vận tải đường thủy nội địa
...................................................................
+ Đào tạo cấp bằng CCCM
...................................................................
+ Phương tiện thủy nội địa
...................................................................
+ Hàng hải
...................................................................
+ Thu nộp phí, lệ phí
...................................................................
+ Điều tiết, đảm bảo giao thông thủy
...................................................................
Quản lý hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 1095

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2611

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7076946

Đăng nhập thành viên