00:56 IST Thứ năm, 07/07/2022

Danh Mục

Thông tin Liên kết

covid
Đăng ký Qua SMS
Hệ thống Cầu, Tuyến sông thuộc TP. Hồ Chí Minh
Lịch Thủy triều TP. Hồ Chí Minh
Theo dõi hành trình tàu chạy qua hệ thống AIS

BCH Phòng chống lụt bão

Phòng chống lụt bão

Web liên kết

 

 

Thư viện ảnh

 

Trang chủ » Văn bản QPPL

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1168/TB-CVĐTNĐ 22/06/2022

V/v áp dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí cấp phép...

Tải về
605/CVĐTNĐ 21/04/2022

Về kê khai và nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng,...

Tải về
605/CVĐTNĐ 21/04/2022

Về kê khai và nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng,...

Tải về
3546/SGTVT-TC 18/04/2022

Về điều chỉnh, bổ sung chi tiết luồng hàng hóa thực hiện kê...

Tải về
2789/SGTVT-TC 29/03/2022

Về Chi tiết luồng hàng hóa thực hiện kê khai và nộp phí sử...

Tải về
2796/SGTVT-TC 29/03/2022

Về việc tổ chức kế hoạch tập huấn khai báo tờ khai phí hạ...

Tải về
43/TB-UNBD 28/03/2022

Về việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công...

Tải về
944/UBND-KT 28/03/2022

Về việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công...

Tải về
21/TB-UBND 14/02/2022

Về việc triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí sử...

Tải về
120/2021/TT-BTC 23/12/2021

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, thao...

Tải về
4191/QĐ-UBND 13/12/2021

Công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực đường thủy nội địa,...

Tải về
18/2021/NQ-HĐND 18/10/2021

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị Quyết số...

Tải về
18/CT-UBND 29/09/2021

Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống...

Tải về
1356/ CVĐTNĐ-TCHC 15/09/2021

Về phương thức làm việc tại đơn vị trong thời gian Thành phố...

Tải về
3072/UBND-VX 14/09/2021

Công văn số 3072/UBND-VX ngày 15/9/2021 của UBND TPHCM về...

Tải về
1329/ CVĐTNĐ-TCHC 10/09/2021

Phương thức làm việc để thích ứng với tình hình phòng, chống...

Tải về
1232/CVĐTNĐ-TCHC 23/08/2021

Thay đổi phương thức làm việc theo Công văn số 2789/BCĐ-VX...

Tải về
2796/UBND-VX 20/08/2021

Về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép...

Tải về
1297/CVĐTNĐ-TCHC 05/08/2021

Về tiếp tục tăng cường thự hiện phương thức làm việc và kiểm...

Tải về
2510/UBND-VX 26/07/2021

Về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong...

Tải về
28/2021/QĐ-UBND 19/07/2021

Ban hành Quy định thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ...

Tải về
1737/UBND-VX 27/05/2021

Về tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch...

Tải về
31/2021/NĐ-CP 25/03/2021

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...

Tải về
803/QĐ-UBND 11/03/2021

Thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Nghị quyết...

Tải về
713/QĐ-UBND 03/03/2021

Về giao nhiệm vụ thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình...

Tải về
10/2020/NQ-HĐND 01/03/2021

Về ban hành mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình...

Tải về
688/QĐ-UBND 01/03/2021

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số...

Tải về
01/2021/NĐ-CP 03/01/2021

Về đăng ký doanh nghiệp

Tải về
10/2020/NQ-HĐND 08/12/2020

Về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng,...

Tải về
16/CT-TTg 30/03/2020

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ...

Tải về
15/CT-TTg 26/03/2020

Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về quyết liệt...

Tải về
52/2019/NĐ-CP 13/06/2019

Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá

Tải về
12/2019/NĐ-CP 31/01/2019

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban...

Tải về
352/QĐ-UBND 23/01/2019

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,...

Tải về
146/2018/NĐ-CP 16/10/2018

Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số...

Tải về
3238/TB-LĐTBXH 05/08/2018

Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019...

Tải về
1464/CĐTNĐ-PTTC 24/07/2018

Bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy...

Tải về
291/VP-QTYT 04/07/2018

Thay đổi tên miền phần mềm QLNS của BGTVT

Tải về
2750/QĐ-UBND 02/07/2018

Đặt tên đường mới trên địa bàn quận 10

Tải về
2703/QĐ-UBND 28/06/2018

Bãi bỏ văn bản

Tải về
40/2018/TT-BGTVT 25/06/2018

Quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu

Tải về
772/QĐ-BHXH 14/06/2018

Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính thay thế trong...

Tải về
3634/STC-CS 07/06/2018

Triển khai thực hiện các Nghị định quy định việc quản lý, sử...

Tải về
3634/STC-CS 07/06/2018

Triển khai thực hiện các Nghị định quy định việc quản lý, sử...

Tải về
86/2018/NĐ-CP 05/06/2018

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực...

Tải về
52/2018/TT-BTC 23/05/2018

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC...

Tải về
28-NQ/TW 22/05/2018

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH)

Tải về
Nghị quyết 27-NQ/TW 20/05/2018

Về cải cách chính sách tiền lương

Tải về
5284/BGTVT-TC 20/05/2018

Công khai quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn...

Tải về
5215/BGTVT-TTCNTT 17/05/2018

Triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực...

Tải về
16/2018/QĐ-UBND 16/05/2018

Ban hành quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình...

Tải về
2968/QĐ-BYT 15/05/2018

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông...

Tải về
639/KH-CVĐTNĐ 15/05/2018

Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức các...

Tải về
68/2018/NĐ-CP 14/05/2018

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật...

Tải về
72/2018/NĐ-CP 14/05/2018

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên...

Tải về
75/2018/NĐ-CP 14/05/2018

Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù...

Tải về
32/2018/TT-BGTVT 14/05/2018

Ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt

Tải về
27/2018/TT-BGTVT 13/05/2018

Quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh...

Tải về
63/2018/NĐ-CP 03/05/2018

Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Tải về
22/2018/TT-BGTVT 01/05/2018

Quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và...

Tải về
21/2018/TT-BGTVT 26/04/2018

Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt di...

Tải về
20/2018/TT-BGTVT 25/04/2018

Quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách...

Tải về
18/2018/TT-BGTVT 10/04/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
17/2018/TT-BGTVT 08/04/2018

Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động...

Tải về
13/2018/TT-BGTVT 28/03/2018

Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành giao...

Tải về
11/2018/TT-BGTVT 27/03/2018

Quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung

Tải về
06/2018/QĐ-UBND 19/03/2018

Ban hành quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng...

Tải về
727/TB-CVHHVN 22/02/2018

Văn bản Quy phạm pháp luật

Tải về
06/2018/TT-BGTVT 06/02/2018

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và...

Tải về
07/2018/TT-BGTVT 06/02/2018

Quy định về kiểm tra tàu biển

Tải về
02/2018/TT-BXD 05/02/2018

Bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình, chế độ báo cáo...

Tải về
16/2018/NĐ-CP 01/02/2018

Công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh...

Tải về
05/2018/TT-BGTVT 29/01/2018

Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công...

Tải về
06/2018/TT-BTC 23/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC...

Tải về
238/BHXH-CNTT 21/01/2018

Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin về thời gian...

Tải về
152/QĐ-BGTVT 21/01/2018

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông...

Tải về
176/BHXH-TCKT 15/01/2018

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02, tháng 3 năm...

Tải về
49/QĐ-BGTVT 08/01/2018

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi...

Tải về
01/2018/TT-BTC 01/01/2018

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an...

Tải về
32/2017/TT-BLĐTBXH 28/12/2017

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng...

Tải về
50/2017/TT-BGTVT 28/12/2017

Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên...

Tải về
67/2017/QĐ-UBND 28/12/2017

Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

Tải về
152/2017/NĐ-CP 26/12/2017

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở...

Tải về
47/CT-TTg 26/12/2017

Về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư...

Tải về
151/2017/NĐ-CP 25/12/2017

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài...

Tải về
132/2017/TT-BTC 14/12/2017

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm...

Tải về
133/2017/TT-BTC 14/12/2017

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho...

Tải về
7149/BYT-BH 12/12/2017

Thanh toán chi phí KCB cho người bệnh đang điều trị nhưng...

Tải về
141/2017/NĐ-CP 06/12/2017

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm...

Tải về
06/2017/TT-BKHĐT 04/12/2017

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo...

Tải về
7437/UBND-KT 03/12/2017

Thi hành luật quản lý sử dụng tài sản công

Tải về
129/2017/TT-BTC 03/12/2017

Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm,...

Tải về
46/2017/TT-BGTVT 26/11/2017

Quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận...

Tải về
112/2017/TT-BTC 19/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC...

Tải về
1191/QĐ-BXD 16/11/2017

Công bố Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án...

Tải về
44/2017/TT-BGTVT 15/11/2017

Quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê...

Tải về
49/2017/QH14 12/11/2017

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Tải về
39/2017/TT-BGTVT 06/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2015/TT-BGTVT...

Tải về
15075/BTC-TCCB 06/11/2017

Hướng dẫn việc xếp lương theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV của...

Tải về
4955/BHXH-ST 05/11/2017

Tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách...

Tải về
4513/LĐTBXH-TCCB 26/10/2017

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày...

Tải về
07/2017/TT-BNV 09/10/2017

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc...

Tải về
35/2017/TT-BGTVT 08/10/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT...

Tải về
887/BXD-KTXD 06/10/2017

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức...

Tải về
242/2017/TT-BQp 04/10/2017

Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân...

Tải về
34/2017/TT-BGTVT 04/10/2017

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng...

Tải về
4913/QĐ-SGTVT 28/09/2017

Bổ sung nhiệm vụ trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng...

Tải về
33/2017/TT-BGTVT 27/09/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BGTVT...

Tải về
1553/QĐ-BHXH 27/09/2017

Quy định về quản lý, khai thác thông tin trên Hệ thống thông...

Tải về
32/2017/TT-BGTVT 25/09/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương...

Tải về
92/2017/TT-BTC 17/09/2017

Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để...

Tải về
23/2017/TT-BGTVT 14/09/2017

Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền...

Tải về
4055/BHXH-CNTT 13/09/2017

Thanh toán hồ sơ KCB đối với trường hợp hết hạn thẻ sau thời...

Tải về
1795/QĐ-BTC 10/09/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong các...

Tải về
30/2017/TT-BGTVT 06/09/2017

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một...

Tải về
29/2017/TT-BGTVT 31/08/2017

Quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm...

Tải về
101/2017/NĐ-CP 31/08/2017

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Tải về
1173/QĐ-BKHĐT 28/08/2017

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu...

Tải về
3758/BHXH-TT 23/08/2017

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH

Tải về
97/2017/NĐ-CP 17/08/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP...

Tải về
76/2017/NĐ-CP 14/08/2017

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp...

Tải về
8601/VPCP-CN 14/08/2017

Sử dụng Giấy đăng ký phương tiện trong trường hợp thế chấp...

Tải về
3340/BHXH-ST 07/08/2017

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH

Tải về
26/2017/TT-BGTVT 01/08/2017

Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của...

Tải về
91/2017/NĐ-CP 30/07/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua,...

Tải về
25/2017/TT-BGTVT 27/07/2017

Quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ...

Tải về
77/2017/TT-BTC 27/07/2017

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động...

Tải về
88/2017/NĐ-CP 26/07/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP...

Tải về
1958/QĐ-BGTVT 25/07/2017

Công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư Ban QLDA năm...

Tải về
6949/SKHĐT-TH 25/07/2017

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công đợt 2 năm 2017...

Tải về
3116/BHXH-BT 23/07/2017

Công văn số 3116/BHXH-BT ngày 24/7/2017 của BHXH Việt Nam về...

Tải về
75/2017/TT-BTC 20/07/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC...

Tải về
72/2017/TT-BTC 16/07/2017

Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản...

Tải về
2821/BHXH-CSYT 06/07/2017

Công văn số 2821/BHXH-CSYT ngày 07/7/2017 của BHXH Việt Nam...

Tải về
19/2017/TT-BLĐTBXH 02/07/2017

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn...

Tải về
18/2017/TT-BLĐTBXH 29/06/2017

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và...

Tải về
67/2017/TT-BTC 29/06/2017

Điều chỉnh mức lương cơ sở

Tải về
20/2017/TT-BGTVT 20/06/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
26/2017/QĐ-UBND 19/06/2017

Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa...

Tải về
02/CT-BXD 19/06/2017

Chỉ thị đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao...

Tải về
61/2017/TT-BTC 14/06/2017

Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân...

Tải về
49/NQ-CP 12/06/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ...

Tải về
846/QĐ-TTg 08/06/2017

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực...

Tải về
1640/QĐ-BGTVT 05/06/2017

Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký...

Tải về
1632/QĐ-BGTVT 05/06/2017

Phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm...

Tải về
2159/BHXH-BT 31/05/2017

Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN,...

Tải về
17/2017/TT-BGTVT 30/05/2017

Quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc...

Tải về
6695/BTC-KBNN 22/05/2017

Hướng dẫn bổ sung chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS.

Tải về
1012/BHXH-QLT 21/05/2017

Bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Tải về
55/2017/TT-BTC 18/05/2017

Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối...

Tải về
55/2017/TT-BTC 18/05/2017

Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối...

Tải về
1386/QĐ-BGTVT 15/05/2017

Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm...

Tải về
13/2017/TT-BLĐTBXH 14/05/2017

Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn...

Tải về
50/2017/TT-BTC 14/05/2017

Hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016...

Tải về
02/2017/TT-BNV 11/05/2017

Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối...

Tải về
1569/BHXH-TCKT 07/05/2017

Công văn số 1569/BHXH-TCKT ngày 08/5/2017 của BHXH Việt Nam...

Tải về
40/2017/TT-BTC 27/04/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Tải về
1231/QĐ-BGTVT 26/04/2017

Thí điểm đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa...

Tải về
47/2017/NĐ-CP 23/04/2017

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên...

Tải về
02/2017/TT-BTP 16/04/2017

Hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức,...

Tải về
44/2017/NĐ-CP 13/04/2017

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm...

Tải về
28/2017/TT-BTC 11/04/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC...

Tải về
42/2017/NĐ-CP 04/04/2017

Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP...

Tải về
1614/QĐ-SGTVT 03/04/2017

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Đường thủy...

Tải về
21/2017/QĐ-UBND 02/04/2017

Ban hành Quy chế về mua sắm tài sản nhà nước theo phương...

Tải về
04/2017/TT-BXD 29/03/2017

Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng...

Tải về
04/2017/TT-BXD 29/03/2017

Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng...

Tải về
1147/TCT-KK 28/03/2017

Hướng dẫn thực hiện hệ thống MLNSNN sửa đổi, bổ sung theo...

Tải về
30/2017/NĐ-CP 20/03/2017

Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm...

Tải về
09/2017/TT-BGTVT 19/03/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương...

Tải về
2017/TT-BXD 15/03/2017

Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Tải về
03/2017/TT-BXD 15/03/2017

Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Tải về
25/2017/NĐ-CP 13/03/2017

Báo cáo tài chính nhà nước

Tải về
02/2017/QĐ-KTNN 12/03/2017

Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

Tải về
481/TB-BHXH 09/03/2017

Điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế...

Tải về
49/2017/TT-BQP 07/03/2017

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2016/QĐ-TTg ngày...

Tải về
02/2017/TT-BTNMT 06/03/2017

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo...

Tải về
19/2017/TT-BTC 27/02/2017

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh...

Tải về
17/2017/TT-BTC 27/02/2017

Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.

Tải về
05/2017/TT-BGTVT 20/02/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
13/2017/TT-BTC 14/02/2017

Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc...

Tải về
79/QĐ-BXD 14/02/2017

Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây...

Tải về
79/QĐ-BXD 14/02/2017

Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây...

Tải về
624/QĐ-SGTVT 13/02/2017

Ban hành Quy định về lắp đặt thiết bị giám sát quá trình thi...

Tải về
01/2017/TT-BXD 05/02/2017

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Tải về
04/2017/TT-BGTVT 19/01/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
01/2017/TT-BGTVT 19/01/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên...

Tải về
05/2017/NĐ-CP 15/01/2017

Quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội...

Tải về
81/BHXH-TCKT 08/01/2017

Hướng dẫn một số nội dung về hạch toán, tạm ứng, thanh quyết...

Tải về
46/2016/TT-BGTVT 28/12/2016

Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

Tải về
53/2016/TT-BLĐTBXH 27/12/2016

Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có...

Tải về
54/2016/TT-BLĐTBXH 27/12/2016

Ban hành kèm theo Thông tư này 30 quy trình kiểm định kỹ...

Tải về
66/2014/TT-BCA 15/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy

Tải về
41/2016/TT-BGTVT 15/12/2016

Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu...

Tải về
4035/QĐ-BGTVT 14/12/2016

Ban hành quy định tạm thời về lắp đặt và quản lý thiết bị...

Tải về
155/2016/NĐ-CP 17/11/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ...

Tải về
01/2016/QH14 16/11/2016

Luật Đấu giá tài sản

Tải về
154/2016/NĐ-CP 15/11/2016

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Tải về
261/2016/TT-BTC 13/11/2016

Quy định về phí, lệ phí hàng hải.

Tải về
248/2016/TT-BTC 10/11/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí,...

Tải về
33/2016/TT-BTNMT 06/11/2016

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất...

Tải về
146/2016/NĐ-CP 01/11/2016

Niêm yết giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng...

Tải về
4262/BHXH-CSYT 27/10/2016

Giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB...

Tải về
171/2016/TT-BTC 26/10/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy...

Tải về
170/2016/TT-BTC 25/10/2016

Quy định mức thu phí, sử dụng phí và lệ phí trong hoạt động...

Tải về
5643/QĐ-UBND 25/10/2016

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý...

Tải về
164/2016/TT-BTC 24/10/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...

Tải về
1518/QĐ-BHXH 17/10/2016

Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã...

Tải về
152/2016/TT-BTC 16/10/2016

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ...

Tải về
31/2016/TT-BTNMT 13/10/2016

Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ...

Tải về
5342/QĐ-UBND 10/10/2016

Ban hành quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng...

Tải về
14/2016/TT-BKHĐT 28/09/2016

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

Tải về
35/2016/TT-BYT 27/09/2016

Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ...

Tải về
2981/QĐ-BGTVT 21/09/2016

Ban hành Quy định đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của...

Tải về
3601/QCPH-TLĐ-BHXH 19/09/2016

Quy chế phối hợp 3601/QCPH-TLĐ-BHXH về việc trao đổi thông...

Tải về
130/2016/TT-BQP 09/09/2016

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân,...

Tải về
3449/BHXH-CSXH 07/09/2016

Giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc...

Tải về
3432/LĐTBXH-BHXH 07/09/2016

Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội...

Tải về
22/2016/TT-BGTVT 31/08/2016

Thông tư quy định về quản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân...

Tải về
34/2016/QĐ-TTg 22/08/2016

Quyết định 34/2016/QĐ-TTg quy định thủ tục điện tử đối với...

Tải về
2537/QĐ-BGTVT 14/08/2016

Thí điểm làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào rời...

Tải về
1101/QĐ-BHXH 01/08/2016

Tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu...

Tải về
11/2016/TT-BKHĐT 25/07/2016

Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT qui định...

Tải về
25/2016/TT-BLĐTBXH 25/07/2016

Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế...

Tải về
10/2016/TT-BKHĐT 21/07/2016

Quy định về việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động...

Tải về
2257/QĐ-BGTVT 20/07/2016

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp...

Tải về
20/2016/TT-BGTVT 19/07/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
5544/BYT-BH 18/07/2016

Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng...

Tải về
1402/QĐ-TTg 12/07/2016

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua...

Tải về
940/QĐ-CVĐTNĐ 12/07/2016

Ban hành Quy định đối với cảng vụ viên cảng vụ đường thủy...

Tải về
88/2016/NĐ-CP 30/06/2016

Về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

Tải về
70/2016/NĐ-CP 30/06/2016

Về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Tải về
62/2016/NĐ-CP 30/06/2016

Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp...

Tải về
70/2016/NĐ-CP 30/06/2016

Điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Tải về
897/QĐ-CVĐTNĐ 30/06/2016

Ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh Tổ trưởng tổ cảng...

Tải về
108/2016/TT-BTC 30/06/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC...

Tải về
15/2016/TT-BXD 29/06/2016

Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Tải về
16/2016/TT-BXD 29/06/2016

Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số...

Tải về
17/2016/TT-BXD 29/06/2016

Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt...

Tải về
18/2016/TT-BXD 29/06/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định,...

Tải về
15/2016/TT-BGTVT 29/06/2016

Quy định về quản lý đường thủy nội địa

Tải về
19/2016/TT-BGTVT 29/06/2016

Quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo...

Tải về
19/2016/TT-BYT 29/06/2016

Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao...

Tải về
07/2016/TT-BKHĐT 28/06/2016

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm...

Tải về
102/2016/TTLT-BTC-BGTVT 28/06/2016

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán...

Tải về
19/2016/TT-BLĐTBXH 27/06/2016

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số...

Tải về
1915/QĐ-BGTVT 20/06/2016

Công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành...

Tải về
1915/QĐ-BGTVT 20/06/2016

Công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành...

Tải về
05/2016/TT-BNV 09/06/2016

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng...

Tải về
12/2016/TT-BGTVT 08/06/2016

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số...

Tải về
50/2016/NĐ-CP 31/05/2016

Quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt,...

Tải về
828/QĐ-BHXH 26/05/2016

Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã...

Tải về
824/QĐ-TTg 17/05/2016

Phương án đơn giản hóa các thủ tục, quy định liên quan đến...

Tải về
44/2016/NĐ-CP 14/05/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao...

Tải về
14/2016/TT-BYT 11/05/2016

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã...

Tải về
70/2016/TTLT-BTC-TTCP 05/05/2016

Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về...

Tải về
30/2016/NĐ-CP 27/04/2016

Quy định chi Tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội,...

Tải về
13/2016/QĐ-UBND 21/04/2016

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác thi hành pháp...

Tải về
1379/BHXH-BT 19/04/2016

Hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và...

Tải về
63/2016/TTLT-BTC-BGTVT 19/04/2016

Hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở...

Tải về
105/TANDTC-PC&QLKH 13/04/2016

Thi hành Luật bảo hiểm xã hội

Tải về
15/2016/QĐ-TTg 04/04/2016

Mức chi phí quản lí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệm,...

Tải về
15/2016/QĐ-TTg 04/04/2016

Về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất...

Tải về
06/CT-BYT 28/03/2016

Tăng cường bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh...

Tải về
59/2016/TT-BTC 28/03/2016

Quy định mức phí, lệ phí tại cảng, bến thủy nội địa

Tải về
58/2016/TT-BTC 28/03/2016

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm...

Tải về
02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 22/03/2016

Hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận...

Tải về
943/BHXH-CSYT 20/03/2016

Hướng dẫn bổ sung về giải quyết vướng mắc trong thực hiện...

Tải về
06/2016/TT-BXD 09/03/2016

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tải về
05/2016/TT-BXD 09/03/2016

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí...

Tải về
07/2016/TT-BXD 09/03/2016

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 

Tải về
08/2016/TT-BXD 09/03/2016

Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

Tải về
09/2016/TT-BXD 09/03/2016

Hướng dẫn Hợp đồng thi công xây dựng công trìn

Tải về
39/2016/TT-BTC 29/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 161/2012/TT-BTC...

Tải về
40/2016/TT-BTC 29/02/2016

Sửa đổi Thông tư 113/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm...

Tải về
35/2016/TT-BTC 25/02/2016

Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập...

Tải về
01/2016/TT-BLĐTBXH 17/02/2016

Quy định một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã...

Tải về
131/QĐ-BGTVT 14/02/2016

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông...

Tải về
19/2016/TT-BTC 31/01/2016

Hướng dẫn nội dung Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu...

Tải về
01/2016/TT-BXD 31/01/2016

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng...

Tải về
1553/BTC-CST 27/01/2016

Triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí

Tải về
10/2016/TT-BTC 18/01/2016

Hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được...

Tải về
09/2016/TT-BTC 17/01/2016

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà...

Tải về
08/2016/TT-BTC 17/01/2016

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn...

Tải về
08/2016/TT-BTC 17/01/2016

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn...

Tải về
01/2016/TT-BTNMT 13/01/2016

Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và...

Tải về
01/2016/TT-BTC 04/01/2016

Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí...

Tải về
136/2015/NĐ-CP 30/12/2015

Huớng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công

Tải về
83/2015/TT-BGTVT 29/12/2015

Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội...

Tải về
132/2015/NĐ-CP 24/12/2015

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vưc giao...

Tải về
23/2015/TT-BKHĐT 20/12/2015

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Tải về
22/2015/TT-BKHĐT 17/12/2015

Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

Tải về
58/2015/QĐ-TTg 16/11/2015

Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy...

Tải về
119/2015/NĐ-CP 12/11/2015

Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Tải về
67/2015/TT-BGTVT 05/11/2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật...

Tải về
65/2015/TT-BGTVT 04/11/2015

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sữa chữa phương tiện...

Tải về
61/2015/TT-BGTVT 01/11/2015

Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa

Tải về
59/2015/TT-BGTVT 29/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 80/2014/TT-BGTVT...

Tải về
11/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015

Quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu, chào hàng cạnh...

Tải về
10/2015/TT-BKHĐT 25/10/2015

Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tải về
57/2015/TT-BGTVT 18/10/2015

Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa -...

Tải về
159/2015/TT-BTC 14/10/2015

Hướng dẫn quản lý, sử dụng ô tô trong cơ quan Nhà nước quy...

Tải về
51/2015/QĐ-TTg 13/10/2015

Quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội...

Tải về
86/2015/NĐ-CP 01/10/2015

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo...

Tải về
85/2015/NĐ-CP 30/09/2015

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính...

Tải về
47/2015/TT-BGTVT 13/09/2015

Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái...

Tải về
77/2015/NĐ-CP 09/09/2015

Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

Tải về
959/QĐ-BHXH 08/09/2015

Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo...

Tải về
44/2015/QĐ-UBND 08/09/2015

Ban hành quy định quản lý bùn thải trên địa bàn TP. Hồ Chí...

Tải về
07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC 07/09/2015

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu...

Tải về
3110/QĐ-BGTVT 27/08/2015

Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn...

Tải về
42/2015/TTLT-BGTVT-BNV 13/08/2015

Hướng dẩn chức năng, nhiện vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

Tải về
32/2015/QĐ-TTg 03/08/2015

Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe...

Tải về
28/2015/TT-BLĐTBXH 30/07/2015

Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều...

Tải về
2727/QĐ-BGTVT 29/07/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

Tải về
28/2015/TT-BGTVT 29/06/2015

Thông tư sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
38/2015/TT-BTNMT 29/06/2015

Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác...

Tải về
26/2015/TT-BGTVT 21/06/2015

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế...

Tải về
59/2015/NĐ-CP 17/06/2015

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tải về
56/2015/NĐ-CP 08/06/2015

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Tải về
27/2015/TT-BTNMT 28/05/2015

Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường...

Tải về
26/2015/TT-BTNMT 27/05/2015

Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi...

Tải về
64/QĐ-BCĐCCTLBHXH 11/05/2015

Phân công triển khai nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền...

Tải về
46/2015/NĐ-CP 11/05/2015

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Tải về
16/2015/TT-BGTVT 07/05/2015

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/tt-bgtvt...

Tải về
65/2015/TT-BTC 07/05/2015

Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét

Tải về
66/2015/TT-BTC 07/05/2015

Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo...

Tải về
68/2015/TT-BTC 07/05/2015

Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan

Tải về
69/2015/TT-BTC 07/05/2015

Ban hành Khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo

Tải về
67/2015/TT-BTC 07/05/2015

Ban hành chuẩn mực kiểm toán số 1000 về kiểm toán báo cáo...

Tải về
03/2015/TT-BKHĐT 05/05/2015

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Tải về
37/2015/NĐ-CP 21/04/2015

Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Tải về
528/QĐ-BHXH 13/04/2015

Quyết định Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc...

Tải về
01/2015/TTLT-BNV-BTC 13/04/2015

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 108 về tinh giản biên chế

Tải về
07/2015/TT-BGTVT 06/04/2015

Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải

Tải về
32/2015/NĐ-CP 24/03/2015

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tải về
01/2015/TT-BXD 19/03/2015

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí...

Tải về
32/2015/TT-BTC 16/03/2015

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực...

Tải về
28/2015/NĐ-CP 11/03/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về...

Tải về
08/2015/QĐ-TTg 08/03/2015

Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục...

Tải về
26/2015/NĐ-CP 08/03/2015

Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều...

Tải về
24/2015/NĐ-CP 26/02/2015

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm...

Tải về
16/2015/NĐ-CP 13/02/2015

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về
01/2015/TT-BKHĐT 13/02/2015

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ...

Tải về
18/2015/NĐ-CP 13/02/2015

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường...

Tải về
05/2015/TT-BLĐTBXH 01/02/2015

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và...

Tải về
03/2015/NĐ-CP 05/01/2015

Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

Tải về
80/2014/TT-BGTVT 29/12/2014

Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường...

Tải về
75/2014/TT-BGTVT 18/12/2014

Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Tải về
39/2014/TT-NHNN 10/12/2014

Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

Tải về
20/2014/TT-BTTTT 04/12/2014

Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu...

Tải về
19/2014/TT-BNV 03/12/2014

Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Tải về
69/2014/TT-BGTVT 26/11/2014

Quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường...

Tải về
69/2014/TT-BGTVT 26/11/2014

Quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường...

Tải về
64/2014/QH13 24/11/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân...

Tải về
58/2014/QH13 19/11/2014

Luật Bảo hiểm xã hội

Tải về
110/2014/NĐ-CP 19/11/2014

Quy định điều kiện kinh doanh đường thủy nội địa

Tải về
111/2014/NĐ-CP 19/11/2014

Quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và...

Tải về
108/2014/NĐ-CP 19/11/2014

Về chính sách tinh giản biên chế

Tải về
66/2014/TT-BGTVT 11/11/2014

Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu...

Tải về
61/2014/TT-BGTVT 06/11/2014

Quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố...

Tải về
162/2014/TT-BTC 05/11/2014

Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định, trong các cơ...

Tải về
4163/LĐTBXH-LĐTL 04/11/2014

V/v tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày...

Tải về
14/2014/TT-BNV 30/10/2014

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp...

Tải về
06/2014/TT-TTCP 30/10/2014

Quy định quy trình tiếp công dân

Tải về
07/2014/TT-TTCP 30/10/2014

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến...

Tải về
52/2014/TT-BCA 27/10/2014

Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng...

Tải về
59/2014/TT-BGTVT 26/10/2014

Quy định kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng trong...

Tải về
58/2014/TT-BGTVT 26/10/2014

Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Giao thông...

Tải về
56/2014/TT-BGTVT 23/10/2014

Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng...

Tải về
50/2014/TT-BGTVT 16/10/2014

Quy trình về quản lý cảng, bến thủy nội địa

Tải về
11/2014/TT-BNV 08/10/2014

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ...

Tải về
08/2014/TT-BVHTTDL 23/09/2014

Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công...

Tải về
04/2014/TT-TTCP 17/09/2014

Quy định nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác...

Tải về
15/2014/TT-BXD 14/09/2014

Thông tư 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 ban hành Quy chuẩn kỹ...

Tải về
41/2014/TT-BGTVT 14/09/2014

Ban hành "Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận...

Tải về
39/2014/TT-BGTVT 11/09/2014

Quy định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải...

Tải về
85/2014/NĐ-CP 09/09/2014

Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm...

Tải về
35/2014/TT-BCA 08/09/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cư trú và...

Tải về
84/2014/NĐ-CP 07/09/2014

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm,...

Tải về
03/2014/TTLT-TTCP-BNV 07/09/2014

Thông tư Liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...

Tải về
3365/QĐ-BGTVT 04/09/2014

Công bố tuyến vận tải ven biển từ Kiên Giang đến Bình Thuận

Tải về
14/2014/TT-BXD 04/09/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng.

Tải về
49/2014/QĐ-TTg 03/09/2014

Về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban...

Tải về
27/2014/TT-BCT 03/09/2014

Quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua...

Tải về
07/2014/TT-BNV 28/08/2014

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số...

Tải về
23/2014/TT-BLĐTBXH 28/08/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số...

Tải về
47/2014/QĐ-TTg 26/08/2014

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn

Tải về
119/2014/TT-BTC 24/08/2014

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa...

Tải về
01/2014/TTLT-BNV-BXD 20/08/2014

Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/08/2014...

Tải về
28/2014/TT-BTGVT 28/07/2014

Thông tư số 28/2014/TT-BGTVT ngày 29/7/2014 của Bộ Giao...

Tải về
27/2014/TT-BGTVT 27/07/2014

Quy định về QLCL vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng...

Tải về
04/VBHN-BNV 21/07/2014

Hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công...

Tải về
71/2014/NĐ-CP 20/07/2014

Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật...

Tải về
04/VBHN-VPQH 09/07/2014

Hợp nhất Luật giao thông đường thủy nội địa

Tải về
01/VBHN-VPQH 09/07/2014

Luật bảo hiểm y tế

Tải về
02/VBHN-VPQH 09/07/2014

Luật xử lý vi phạm hành chính

Tải về
04/VBHN-VPQH 09/07/2014

Luật Giao thông đường thủy nội địa

Tải về
26/2014/TT-BGTVT 07/07/2014

Về việc hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng Sản xuất và cung ứng...

Tải về
5511/SXD-KTXD 06/07/2014

Điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu...

Tải về
1065/QĐ-TTg 02/07/2014

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành...

Tải về
65/2014/NĐ-CP 30/06/2014

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

Tải về
36/2014/TT-BTNMT 29/06/2014

Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều...

Tải về
37/2014/TT-BTNMT 29/06/2014

Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà...

Tải về
84/2014/TT-BTC 26/06/2014

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Tải về
64/2014/NĐ-CP 25/06/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công...

Tải về
63/2014/NĐ-CP 25/06/2014

Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về...

Tải về
1037/QĐ-TTG 23/06/2014

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển...

Tải về
54/2014/QH13 22/06/2014

Luật Hải quan

Tải về
55/2014/QH13 22/06/2014

Luật bảo vệ môi trường

Tải về
53/2014/QH13 19/06/2014

Luật Công chứng

Tải về
51/2014/QH13 18/06/2014

Luật phá sản

Tải về
52/2014/QH13 18/06/2014

Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Tải về
78/2014/TT-BTC 17/06/2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013...

Tải về
49/2014/QH13 17/06/2014

Luật Đầu tư công

Tải về
50/2014/QH13 17/06/2014

Luật Xây dựng số

Tải về
48/2014/QH13 16/06/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy...

Tải về
76/2014/TT-BTC 15/06/2014

Hướng dẫn một số điều của Nghị Định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15...

Tải về
77/2014/TT- BTC 15/06/2014

Hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê...

Tải về
46/2014/QH13 12/06/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế

Tải về
06/VBHN-BYT 05/06/2014

Hợp nhất Quyết định về bản "Tiêu chuẩn sức khỏe người điều...

Tải về
26/2014/TT-BTNMT 27/05/2014

Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng...

Tải về
59/2014/TTLT-BTC-BGTVT 08/05/2014

Huớnng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác...

Tải về
57/2014/TT-BTC 05/05/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC...

Tải về
57/2014 /TT-BTC 05/05/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
02/2014/TT-TTCP 28/04/2014

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị...

Tải về
15/VBHN-BCA 13/04/2014

Hợp nhất Thông tư quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật...

Tải về
1291/QĐ-BGTVT 10/04/2014

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp...

Tải về
29/2014/NĐ-CP 09/04/2014

Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà...

Tải về
10/2014/TT-BTP 06/04/2014

Thông tư số 10/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ...

Tải về
15/2014/TT-BCA 03/04/2014

Quy định về đăng ký xe

Tải về
39/2014/TT-BTC 30/03/2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng...

Tải về
02/2014/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC 27/03/2014

Hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được...

Tải về
01/2014/NQ-HĐTP 19/03/2014

Hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại

Tải về
12/2014/QĐ-UBND 12/03/2014

Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí...

Tải về
07/2014/TT-BLĐTBXH 05/03/2014

Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với...

Tải về
202/QĐ-BXD 26/02/2014

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Xây...

Tải về
02/2014/TT-BGTVT 24/02/2014

Thông tư 02/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc...

Tải về
01/2014/TT-BTTTT 19/02/2014

Thông tư Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản...

Tải về
671/QĐ-UBND 14/02/2014

Quyết định ban hành Quy định công tác trực ban phòng, chống...

Tải về
04/2014/TT-BLĐTBXH 11/02/2014

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá...

Tải về
05/2014/TT-BTP 06/02/2014

Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về...

Tải về
07/2014/NĐ-CP 26/01/2014

Quy định tổ chứ, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của...

Tải về
06/2014/QĐ-TTg 19/01/2014

Ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên...

Tải về
07/2014/TT-BTC 13/01/2014

Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính...

Tải về
143/NQ-CP 30/12/2013

Phiên họp Chính Phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

Tải về
42/2013/TT-BLĐTBXH 29/12/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối...

Tải về
57/2013/TT-BGTVT 26/12/2013

Quy định về bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận...

Tải về
52/2013/TT-BTNMT 26/12/2013

Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại,...

Tải về
54/2013/TT-BGTVT 25/12/2013

Quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

Tải về
54/2013/TT-BGTVT 15/12/2013

Quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

Tải về
192/2013/TTLT-BTC-BTP 12/12/2013

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh...

Tải về
3923/QĐ-BGTVT 01/12/2013

Phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng...

Tải về
203/2013/NĐ-CP 27/11/2013

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai...

Tải về
43/2013/QH13 25/11/2013

Luật đấu thầu

Tải về
179/2013/NĐ-CP 13/11/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ...

Tải về
CT/03-BXD 10/11/2013

Về việc tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ...

Tải về
19/2013/TT-BXD 30/10/2013

Ban hành Quy chế chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện...

Tải về
17/2013/TT-BXD 29/10/2013

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Tải về
145/2013/NĐ-CP 28/10/2013

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón...

Tải về
128/2013/NĐ-CP 14/10/2013

Xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng...

Tải về
32/2013/TT-BGTVT 14/10/2013

Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành...

Tải về
31/2013/TT-BGTVT 08/10/2013

Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương...

Tải về
28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT 07/10/2013

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà...

Tải về
26/2013/TT-BGTVT 09/09/2013

Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán...

Tải về
21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT 21/08/2013

Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động...

Tải về
93/2013/NĐ-CP 19/08/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao...

Tải về
111/2013/TT-BTC 14/08/2013

Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa...

Tải về
16/2013/TT-BGTVT 29/07/2013

Quy định quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng...

Tải về
81/2013/NĐ-CP 18/07/2013

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử...

Tải về
05/2013VBHN/BGTVT 16/07/2013

QUY ĐỊNH PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI...

Tải về
15/2012/QH13 30/06/2013

Luật xử phạt vi phạm hành chính

Tải về
65/2013/NĐ-CP 26/06/2013

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân...

Tải về
10/2013/TT-BGTVT 07/05/2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số...

Tải về
1477/BHXH-CSXH 22/04/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ...

Tải về
04/2013/TT-BGTVT 31/03/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
16/2012/TT-BNV 27/12/2012

Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng...

Tải về
15/2012/TT-BNV 24/12/2012

Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù...

Tải về
43/2012/TT-BGTVT 22/10/2012

Quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ mô trường đối với...

Tải về
726/QĐ-CHHVN 12/09/2012

Công bố tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc...

Tải về
35/2012/TT-BGTVT 05/09/2012

Quy định về lắp đặt báo hiệu Kilomet - Địa danh và cách ghi...

Tải về
22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 25/06/2012

Quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận...

Tải về
10/2012/QH13 17/06/2012

Luật Lao động

Tải về
20/2012/TT-BGTVT 14/06/2012

Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của...

Tải về
15/2012/TT-BGTVT 09/05/2012

Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ...

Tải về
10 /2012/TT-BLĐTBXH 25/04/2012

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công...

Tải về
29/2012/NĐ-CP 11/04/2012

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Tải về
27/2012/NĐ-CP 05/04/2012

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi...

Tải về
02/2012/TTLT-BTP-BGTVT 29/03/2012

Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu...

Tải về
09/2012/TT-BGTVT 22/03/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách...

Tải về
555/BHXH-THU 16/02/2012

Hướng dẫn thực hiện quy định quản lý thu BHXH, BHYT và cấp...

Tải về
58/2010/QH12 31/12/2011

Luật viên chức

Tải về
73/2011/TT-BGTVT 29/12/2011

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đường thủy...

Tải về
141/2011/TT-BTC 19/10/2011

Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối...

Tải về
7925/STC-CS 26/07/2011

Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà...

Tải về
1057/BXD-VP 29/06/2011

Gửi bổ sung Phu lục ban hành kèm theo Thông tư số...

Tải về
06/2011/TT-BXD 20/06/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính...

Tải về
05/2011/TT-BXD 08/06/2011

Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác...

Tải về
09 /2011/TT-BNV 02/06/2011

Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành...

Tải về
34/2011/NĐ-CP 16/05/2011

Quy định về xử lý kỷ luật đối với Công chức

Tải về
35/2011/TT-BGTVT 05/05/2011

Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn...

Tải về
08/2011/SL-LPQT 15/02/2011

Thông báo hiệu lực điều ước quốc tế

Tải về
40/2010/TT-BGTVT 30/12/2010

Quy định về công tác điều tiết, khống chế, đảm bảo giao...

Tải về
22/2010/TT-BXD 02/12/2010

Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công...

Tải về
18/2010/TT-BXD 14/10/2010

Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động...

Tải về
13/2010/TT-BKH 10/10/2010

Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Tải về
31/2010/TT-BGTVT 30/09/2010

Công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải...

Tải về
645/QĐ-CVĐTNĐ 16/08/2010

Ban hành quy chế văn hóa Cảng vụ Đường thủy nội địa TP. Hồ...

Tải về
5528/BKH-QLĐT 09/08/2010

Áp dụng văn bản quy định về đấu thầu

Tải về
97/2010/TT-BTC 05/07/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc...

Tải về
42/2010/NĐ-CP 14/04/2010

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua,...

Tải về
11/2010/NĐ-CP 23/02/2010

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông...

Tải về
10/2010/QĐ-UBND 03/02/2010

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài...

Tải về
03/2010/TT-BKH 26/01/2010

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

Tải về
01/2010/TT-BTC 05/01/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm...

Tải về
22/2008/QH12 31/12/2009

Luật Cán bộ, công chức

Tải về
3082/QĐ-BKHCN 30/12/2009

Công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Tải về
245/2009/TT-BTC 30/12/2009

Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số...

Tải về
957/QĐ-BXD 28/09/2009

Về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu...

Tải về
66/2009/QĐ-UBND 13/09/2009

Duyệt quy hoạch mạng lưới đường thủy và Cảng, Bến khu vực...

Tải về
52/2009/NĐ-CP 02/06/2009

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật...

Tải về
7440/HD-SXD-QLNLHNXD 08/03/2009

Hướng dẫn điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt...

Tải về
22/2008/TT-BLĐTBXH 14/10/2008

Hướng dẫn thực hiện chế độn ăn giữa ca trong các công ty nhà...

Tải về
05/2008/PL-UBTVQH12 26/08/2008

Thủ tục bắt giữ tàu biển

Tải về
1066/BXD-KTXD 04/06/2008

Công bố mẫu hợp đồng tư vấn GSTCXDCT

Tải về
15/2008/QĐ-UBND 11/03/2008

Ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công...

Tải về
122/2007/TT-BTC 17/10/2007

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43/TC-QLCS...

Tải về
04/2007/TTLT-BXD-BCA 06/07/2007

Hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động...

Tải về
84/2007/QĐ-UBND 13/06/2007

Bổ sung Điều 1 Quyết định số 179/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005

Tải về
51/2006/QĐ-BGTVT 27/12/2006

Ban hành tiêu chuẩn Ngành: quy phạm giám sát kỹ thuật và...

Tải về
125/2005/NĐ-CP 06/10/2005

Quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của...

Tải về
125/2005/NĐ-CP 06/10/2005

Quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của...

Tải về
179/2005/QĐ-UBND 29/09/2005

Thành lập Cảng vụ đường thủy nội địa TP. Hồ Chí Minh

Tải về
40/2005/QH11 04/05/2005

Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005

Tải về
19/2005/QĐ-BGTVT 24/03/2005

Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải...

Tải về
29/2005/NĐ-CP 09/03/2005

Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng...

Tải về
05/2005/TT-BNV 04/01/2005

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối...

Tải về
31/2004/QĐ-BGTVT 20/12/2004

Ban hành tiêu chuẩn cấp kỹ thuật Cảng thủy nội địa, tiêu...

Tải về
23/2004/QH11 14/06/2004

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa

Tải về
3320/TTLT/QP-NG 10/12/1997

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/CP ngày 01/10/1996 của...

Tải về
43-TC/QLCS 30/07/1996

Hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ...

Tải về
 
Bác Hồ
Mức phí hạ tầng
Hotline
Thu phí hạ tầng
Văn bản QPPL

Văn bản Nghiệp vụ

 

Cảng, bến thủy nội địa
...................................................................
Người lái phương tiện
...................................................................
Vận tải đường thủy nội địa
...................................................................
+ Đào tạo cấp bằng CCCM
...................................................................
+ Phương tiện thủy nội địa
...................................................................
+ Hàng hải
...................................................................
+ Thu nộp phí, lệ phí
...................................................................
+ Điều tiết, đảm bảo giao thông thủy
...................................................................
Quản lý hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 154

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13637

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7087972

Đăng nhập thành viên