Thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa đối phương tiện tàu cá

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện hoặc người được thuyền trưởng, người lái phương tiện ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xác nhận trình báo đường thủy nội địa đối với phương tiện tàu cá và nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 39514708, fax: 39514248.) Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần: buổi sáng từ 7giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.
- Bước 2: Cảng vụ đường thủy nội địa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 3: Giải quyết hồ sơ (Khoản 1; Khoản 3 Điều 8 Thông tư 69/2014/TT-BGTVT)
Thời gian giải quyết 02 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa vào bản trình báo đường thủy nội địa.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ xác nhận trình báo đường thủy tại Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: (Khoản 2; Điểm b Khoản 3 Điều 7 Thông tư 69/2014/TT-BGTVT), bao gồm:
* Giấy tờ phải nộp:
+ 02 Bản Trình báo đường thủy nội địa (theo mẫu);
+ 02 Bản sao Tự họa có mô tả sơ đồ vi trí xảy ra tai nạn, sự cố và đính kèm hình ảnh (nếu có).
* Các giấy tờ phải xuất trình (bản chính)
+ Bản Tự họa có mô tả sơ đồ vi trí xảy ra tai nạn, sự cố và đính kèm hình ảnh (nếu có).
- Số lượng hồ sơ:      01 (bộ)
d) Thời hạn giải quyết: 02 giờ làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định  (Khoản 3 Điều 8 Thông tư 69/2014/TT-BGTVT)
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện hoặc người được thuyền trưởng, người lái phương tiện ủy quyền.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh
g) Kết quả thủ tục hành chính:  Xác nhận trình báo đường thủy nội địa.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Trình báo đường thủy nội địa theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư 69/2014/TT-BGTVT.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  (Điều 6 Thông tư 69/2014/TT-BGTVT)
+ Trường hợp phương tiện tàu cá bị tai nạn, sự cố trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa thì trình báo đường thủy nội địa phải được trình Cảng vụ Đường thủy nội địa trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ sau khi xảy ra tai nạn, sự cố.
+ Trường hợp phương tiện tàu cá bị tai nạn, sự cố trên đường thủy nội địa (ngoài vùng nước cảng, bến thủy nội địa) thì trình báo đường thủy nội địa phải được trình một trong các cơ quan: Cảng vụ Đường thủy nội địa, đơn vị quản lý đường thủy nội địa, Cảnh sát đường thủy hoặc Ủy ban nhân dân gần nhất nơi xảy ra tai nạn, sự cố chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc, kể từ thời điểm xảy ra tai nạn, sự cố hoặc kể từ khi tàu biển ghé vào cảng thủy nội địa đầu tiên sau khi xảy ra tai nạn, sự cố.
+ Trường hợp tai nạn, sự cố xảy ra có liên quan đến hàng hóa trong hầm hàng thì trình báo đường thủy nội địa phải được trình một trong các cơ quan: Cảng vụ Đường thủy nội địa, đơn vị quản lý đường thủy nội địa, Cảnh sát đường thủy hoặc Ủy ban nhân dân gần nhất nơi xảy ra tai nạn, sự cố trước khi mở nắp hầm hàng.
Trường hợp tai nạn, sự cố xảy ra với hàng hóa trong quá trình làm hàng (đã mở nắp hầm hàng) thì trình báo đường thủy nội địa phải được trình một trong các cơ quan: Cảng vụ Đường thủy nội địa, đơn vị quản lý đường thủy nội địa, Cảnh sát đường thủy hoặc Ủy ban nhân dân gần nhất nơi xảy ra tai nạn, sự cố  chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc, kể từ thời điểm xảy ra tai nạn, sự cố hoặc kể từ khi tàu biển ghé vào cảng thủy nội địa đầu tiên sau khi xảy ra tai nạn, sự cố.
+ Trường hợp không thể trình báo đường thủy nội địa trong thời hạn quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 6 Thông tư 69/2014/TT-BGTVT thì trong trình báo đường thủy nội địa phải ghi rõ nguyên nhân của sự chậm trễ đó.   
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 69/2014/TT-BGTVT ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa.

Biểu mẫu đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây