Thủ tục đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào cảng thủy nội địa

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chủ tàu hoặc người quản lý tàu, người thuê tàu, người khai thác tàu, thuyền trưởng hoặc người được ủy quyền (người làm thủ tục) chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) hoặc thực hiện bằng Fax, khai báo điện tử, thông qua hệ thống bưu chính (điện thoại: 39514708, fax: 39514248).
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ, tết.
Bước 2:  Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người làm thủ tục hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Giải quyết hồ sơ:
Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định. Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh cấp Lệnh điều cho tàu vào cảng thủy nội địa. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp tại Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh hoặc thực hiện bằng Fax, khai báo điện tử, thông qua hệ thống bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: (theo Điểm c Khoản 1 Điều 54 của Nghị định 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012), bao gồm:
Các giấy tờ phải nộp (bản chính):
+ Bản khai chung (Mẫu số 03);
+ Danh sách thuyền viên (Mẫu số 04);
+ Danh sách hành khách (nếu có) (Mẫu số 05);
+ Giấy phép rời cảng.
Các giấy tờ phải xuất trình bao gồm (bản chính):
+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển;
+ Các giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật của tàu theo quy định;
+ Sổ thuyền viên;
+ Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên theo quy định.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
d) Thời gian giải quyết: Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:        Chủ tàu hoặc người quản lý tàu, người thuê tàu, người khai thác tàu, thuyền trưởng hoặc người được ủy quyền (người làm thủ tục).
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh điều động.
h) Phí, l phí: 
- Phí trọng tải: theo mức biểu phí đính kèm.
- Phí bảo đảm hàng hải: theo mức biểu phí đính kèm.
- Lệ phí ra, vào cảng thủy nội địa: (khoản 1 điều 18 Thông tư 01/2016/TT-BTC)
+ Tàu thuyền có dung tích toàn phần dưới 200 GT:15.000 đồng/lượt;
+ Tàu thuyền có dung tích toàn phần từ 200 GT đến dưới 1.000 GT: 25.000 đồng/lượt;
+ Tàu thuyền có dung tích toàn phần từ 1.000 GT đến 5.000 GT: 50.000 đồng/lượt;
+ Tàu thuyền có dung tích toàn phần trên 5.000 GT: 100.000 đồng/lượt.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả:
- Thông báo tàu đến cảng (Mẫu số 01);
- Bản khai chung (Mẫu số 03);
- Danh sách thuyền viên (Mẫu số 04);
- Danh sách hành khách (Mẫu số 05).
- Lệnh điều động ( Mẫu 13)
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:      
- Các loại tàu biển Việt Nam chỉ được phép vào cảng thủy nội địa khi có đủ điều kiện an toàn, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
- Người làm thủ tục phải thực hiện các yêu cầu, điều kiện sau trước khi nộp hồ sơ tại Cảng vụ Đường thủy nội địa thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh:
 + Chậm nhất 08 giờ trước khi tàu dự kiến đến cảng thủy nội địa, người làm thủ tục gửi Thông báo tàu đến cảng (Mẫu số 01) cho Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh.
+ Việc thông báo tàu biển đến cảng thủy nội địa được miễn thực hiện đối với các tàu thuyền đến cảng thủy nội địa trong các trường hợp:
• Cấp cứu thuyền viên, hành khách trên tàu;
• Tránh bão;
• Chuyển giao người, tài sản, tàu thuyền đã cứu được trên biển hoặc đường thủy;
• Khắc phục hậu quả sự cố, tai nạn hàng hải, đường thủy;
• Các trường hợp cấp thiết khác (thuyền trưởng phải thông báo ngay cho Cảng vụ đường thủy nội địa biết về lý do, mục đích tàu biển đến cảng thủy nội địa).
+ Chậm nhất 02 giờ trước khi tàu dự kiến đến vùng đón trả hoa tiêu hoặc vùng neo đậu, người làm thủ tục phải xác báo cho Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh biết chính xác thời gian tàu đến cảng thủy nội địa. Trường hợp có người ốm, người chết, người cứu vớt được trên biển hoặc có người trốn trên tàu, trong lần xác báo cuối cùng người làm thủ tục phải thông báo rõ tên, tuổi, quốc tịch, tình trạng bệnh tật, lý do tử vong và các yêu cầu liên quan khác. Việc xác báo tàu biển đến cảng thủy nội địa không áp dụng đối với các tàu thuyền được miễn thực hiện việc Thông báo tàu đến.
+ Chậm nhất 02 giờ, kể từ khi nhận được xác báo tàu đã đến vị trí đón trả hoa tiêu, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa căn cứ vào loại tàu, cỡ tàu, loại hàng hóa, cầu cảng và kế hoạch điều độ của cảng, kế hoạch dẫn tàu của tổ chức hoa tiêu, chỉ định vị trí neo đậu cho tàu biển trong vùng nước cảng thủy nội địa để bốc, dỡ hàng hóa hoặc đón trả hành khách. Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh quyết định việc thay đổi vị trí neo đậu của tàu thuyền trên cơ sở đề nghị của thuyền trưởng. Việc điều động tàu biển vào cảng thủy nội địa được thực hiện theo kế hoạch điều động tàu hàng ngày của Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh. Việc điều động tàu trong vùng nước cảng thủy nội địa được thực hiện bằng Lệnh điều động (theo Mẫu số 13). Trường hợp khẩn cấp, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh có quyền điều động tàu thuyền bằng VHF, điện thoại hoặc các phương tiện thông tin liên lạc phù hợp khác.
+ Chậm nhất 02 giờ, kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại cầu cảng hoặc 04 giờ kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại các vị trí khác trong vùng nước cảng thủy nội địa, người làm thủ tục nộp trực tiếp các giấy tờ theo quy định tại Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ quy định về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
- Thông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 05/01/2016 của Bộ tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Biểu mẫu đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây