Tuyển dụng viên chức của Cảng vụ đường thủy nội địa năm 2018

Tuyển dụng viên chức của Cảng vụ đường thủy nội địa năm 2018
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;
Căn cứ Công văn số 3804/SGTVT-TCCB ngày 18/5/2015 của Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 324/KH-CVĐTNĐ ngày 22/03/2018 của Cảng vụ đường thủy nội địa về tuyển dụng viên chức Cảng vụ đường thủy nội địa năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 3825/QĐ-SGTVT ngày 29/03/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 của Cảng vụ đường thủy nội địa.
Thực hiện công tác xét tuyển viên chức năm 2018, Cảng vụ đường thủy nội địa thông báo đến các Phòng, Ban, Đội và Đại diện nội dung việc xét tuyển viên chức năm 2017 như sau:
I.SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 06 người
II.TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:
1.Điều kiện chung: người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ điều kiện sau:
Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
Tuổi dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;
Có đơn xin dự tuyển;
Có lý lịch rõ ràng;
Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng hoặc chứng chỉ hành nghề theo tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp dự tuyển;
Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;
Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác, có nhận xét của Thủ trưởng đơn vị (đối với nhân viên hợp đồng công tác tại đơn vị).
2.Điều kiện cụ thể:
Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III có trình độ Đại học, sau đại học hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển.
Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV có trình độ Cao đẳng hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển.
Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng như sau:
2.1. Với Vị trí đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa: 06 người đáp ứng các tiêu chí sau:
Có trình độ Trung cấp trở lên hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, thuộc một trong các chuyên ngành sau:
Giao thông vận tải (chuyên ngành đường thủy hoặc hàng hải);
Luật;
Xây dựng;
Kinh tế
Ưu tiên có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành giao thông thủy.
Có chứng chỉ A tiếng Anh (đối với trình độ Trung cấp); chứng chỉ B tiếng anh (đối với trình độ Cao đẳng trở lên);
Có chứng chỉ A tin học (đối với trình độ Trung cấp); chứng chỉ B tin học (đối với trình độ Cao đẳng trở lên).
2.2. Vị trí Kế toán: 01 người đáp ứng các tiêu chí sau:                                                                                                 
Có trình độ Cao đẳng trở lên, thuộc một trong hai chuyên ngành Tài chính, kế toán. Ưu tiên ứng viên đã qua các lớp đào tạo về kế toán hành chính sự nghiệp, kê khai quyết toán thuế, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội;
Có chứng chỉ B tiếng anh;
Có chứng chỉ B tin học;
Có kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính
3.Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng, việc tổ chức tuyển dụng được tiến hành theo hình thức xét tuyển.
Hội đồng tuyển dụng viên chức chỉ tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao.
IV. THỦ TỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:  (làm 02 bộ hồ sơ)
Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV);
Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú (trong thời hạn 06 tháng);
Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).
Trường hợp người đăng ký dự tuyển vào viên chức đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố thì phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và có văn bản đồng ý cử tham gia dự tuyển.
(Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

 V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
 1. Tiến độ thực hiện:

STT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NỘI DUNG THỰC HIỆN
01 Từ ngày 01/04/2018 – 15/04/2018 Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng.
02 Từ ngày 16/04/2018 – 20/05/2018 Tổng hợp hồ sơ, lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của đơn vị.
03 Từ ngày 21/05/2018 – 22/05/2018 Tổ chức xét tuyển.
04 Từ ngày 23/05/2018 – 13/06/2018 Tổng hợp kết quả xét tuyển.
05 Từ ngày 14/06/2018 – 30/06/2018 Niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại trụ sở làm việc, trên trang thông tin điện tử và giải quyết các khiếu nại có liên quan. Đồng thời hoàn tất hồ sơ đề nghị Sở Giao thông vận tải công nhận kết quả xét tuyển viên chức.
2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại phòng Tổ chức Hành chính – Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh (Chị Thy).
Địa chỉ: 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, Tp.HCM.
Điện thoại: 028 3950 0691
3. Thời gian nhận hồ sơ: trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày phát hành Thông báo này.
Đính kèm: 
+ Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV);
+ Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường xã, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
+ Giấy chứng nhận sức khỏe (theo phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)./.

Tác giả bài viết: Phòng TCHC