Phát động tuyên truyền “Khu dân cư văn hóa an toàn sông nước” năm 2019

Ngày 03/01/2019 tại Ủy ban nhân dân xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phát động tuyên truyền thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Khu dân cư văn hóa an toàn sông nước” năm 2019.
Ngày 03/01/2019 tại Ủy ban nhân dân xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phát động tuyên truyền thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Khu dân cư văn hóa an toàn sông nước” năm 2019.

Qua buổi phát động, Ban Chỉ đạo cuộc vận động đã triển khai xây dựng mô hình "Khu dân cư văn hóa an toàn sông nước" - đây là mô hình đầu tiên trên toàn thành phố góp phần duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Văn hóa giao thông và bình yên sông nước” cùng với các mô hình khác như: "Bến đò ngang sông văn hóa, văn minh, an toàn sông nước"; "Đoạn sông văn hóa - an toàn sông nước"; "Đội tàu, thuyền văn hóa - an toàn sông nước"; "Khu dân cư văn hóa an toàn sông nước... Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cuộc vận động đề nghị các cấp, cơ quan, ban ngành quan tâm, nghiên cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình "Khu dân cư văn hóa an toàn sông nước" mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn Giao thông Thành phố đã phát biểu một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới để cuộc vận động “Văn hóa giao thông và bình yên sông nước” ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả hơn, cũng như đề nghị các cơ quan, ban ngành cần quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường thủy nội địa, thực hiện hiệu quả và xây dựng nếp sống khu dân cư văn hóa an toàn sông nước.

Buổi phát động đã đạt nhiều kết quả, được các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân quan tâm, hưởng ứng tích cực thực hiện, từ đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, trật tự xã hội, phòng ngừa tai nạn, xây dựng nếp sống khu dân cư văn hóa an toàn sông nước, môi trường giao thông đường thủy văn minh, thân thiện…

 Tác giả bài viết: Phòng Quản lý Cảng bến