Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ BCH Đoàn Cảng vụ ĐTNĐ TP. Hồ Chí Minh từ nhiệm kỳ 2017 - 2019 sang nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 10 tháng 1 năm 2020, tại Hội trường Cảng vụ đường thủy nội địa đã long trọng tổ chức Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ BCH Đoàn Cảng vụ ĐTNĐ TP. Hồ Chí Minh từ nhiệm kỳ 2017 - 2019 sang nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Ngày 10 tháng 1 năm 2020, tại Hội trường Cảng vụ đường thủy nội địa đã long trọng tổ chức Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ BCH Đoàn Cảng vụ ĐTNĐ TP. Hồ Chí Minh từ nhiệm kỳ 2017 - 2019 sang nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tam -  Đảng ủy viên/ Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa; đồng chí Nguyễn Văn Long - Phó bí thư Đoàn Sở Giao thông vận tải; cùng toàn thể Đoàn viên Thanh niên Đoàn Cảng vụ đường thủy nội địa.
Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động đoàn nhiệm kỳ IV (2017 - 2019) và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên của Đoàn Cảng vụ ĐTNĐ nhiệm kỳ 2017 - 2022, Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đoàn Cảng vụ ĐTNĐ nhiệm kỳ IV (2017 - 2019);
Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tam - Đảng ủy viên/ Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa và đồng chí Nguyễn Văn Long - Phó bí thư Đoàn Sở Giao thông vận tải phát biểu và có những chỉ đạo sâu sát đối với công tác đoàn tại đơn vị, trong thời gian tới cần chú trọng thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng đoàn viên thanh niên, thực hiện các công trình thanh niên và tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả gắn với đặc điểm, tình hình tại đơn vị. Đồng chí đã đánh giá cao những thành tích đã đạt được của công tác Đoàn trong thời gian qua của nhiệm kỳ IV và động viên khích lệ công tác Đoàn và phong trào thanh niên sẽ tiếp tục phát huy những gì đã đạt được trong nhiệm kỳ tới.
Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đoàn Cảng vụ, đồng chí Ngô Xuân Trí - Bí thư đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy Cảng vụ, Đoàn Sở Giao thông vận tải đã có những quan tâm sau sát đến phong trào Đoàn của đơn vị và hứa sẽ tiếp tục phát huy những gì đã đạt được trong nhiệm kỳ tới, triển khai thực hiện tốt các công trình thanh niên và tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả gắn với đặc điểm, tình hình tại đơn vị./.

Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức Hành chính