Bồi dường cảm tình Đảng cho các Đoàn viên

Thực hiện kế hoạch công tác phát triển đảng viên năm 2015, đươc sự chấp nhận của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ Tp. Hồ Chí Minh, 3 Chi bộ đã đưa 9 đoàn viên xuất sắc, ưu tú của 2 Đoàn thể tham gia bồi dưỡng lớp cảm tình Đảng do Đảng ủy Sở GTVT Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.
Thực hiện kế hoạch công tác phát triển đảng viên năm 2015, đươc sự chấp nhận của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ Tp. Hồ Chí Minh, 3 Chi bộ đã đưa 9 đoàn viên xuất sắc, ưu tú của 2 Đoàn thể tham gia bồi dưỡng lớp cảm tình Đảng do Đảng ủy Sở GTVT Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.

Lúc 8h00 ngày 09/4/2015, tại Hội trường Khu quảng lý ĐTNĐ khai giảng lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng năm 2015 cho các đối tượng là công chức, viên chức Cảng vụ ĐTNĐ Tp. Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc Sở do đồng chí Nguyễn Quốc Hùng UV Thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Sở GTVT phụ trách lớp.

Trong thời gian học 5 buổi, (từ ngày 09/4/2015 đến 11/4/2015) các học viên của đơn vị Cảng vụ ĐTNĐ được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề: khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình bồi dưỡng được cập nhật mới theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, gắn nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với quá trình rèn luyện, xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng.

Học viên tham dự lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng của đơn vị Cảng vụ ĐTNĐ lần này với tuổi đời khá trẻ,tích cực tham gia xây dựng bài rất năng động.

Qua khóa học này, nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, nhất là nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, về bản chất, mục tiêu, lý tưởng của Đảng cho các đoàn viên xuất sắc, ưu tú trong diện quy hoạch phát triển Đảng. Từ đó giác ngộ, nâng cao nhận thức, xây dựng phương hướng rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là nguồn lực quan trọng để các Chi bộ trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ Tp. Hồ Chí Minh phát triển đảng viên trong những năm tới.

Tác giả bài viết: Đại diện 1 + Đại diện 3