20:57 IST Thứ hai, 23/05/2022

Danh Mục

Thông tin Liên kết

covid
Đăng ký Qua SMS
Hệ thống Cầu, Tuyến sông thuộc TP. Hồ Chí Minh
Lịch Thủy triều TP. Hồ Chí Minh
Theo dõi hành trình tàu chạy qua hệ thống AIS

BCH Phòng chống lụt bão

Phòng chống lụt bão

Web liên kết

 

 

Thư viện ảnh

 

Trang chủ » Thông tin tổng hợp » Thủ tục hành chính

Thực hiện cấp phép cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn Thành phố bằng tin nhắn SMS

Thứ ba - 25/04/2017 08:48
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định số 1231/QĐ-BGTVT ngày 27/4/2017 về việc thí điểm đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa tại Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh bằng tin nhắn, Cảng vụ đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa bằng tin nhắn.

Quy trình đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa bằng tin nhắn SMS (Theo Quyết định số 2537/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải) như sau:

I.  Đối với Phương tiện thủy nội địa:
1) Chủ phương tiện cần đến Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa gần nhất để đăng ký số điện thoại (Tối đa 03 số) hoặc khi có nhu cầu thay đổi số điện thoại đăng ký theo mẫu do Đại diện Cảng vụ cung cấp và được hướng dẫn cách thức thực hiện tin nhắn SMS theo cú pháp định sẵn cho tổng đài 0943053232 Lưu ý việc nhắn tin sẽ không áp dụng với loại hình cảng, bến hành khách du lịch hay phục vụ Nhà máy đường.
2) Giấy tờ bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu liên quan đến phương tiện thủy nội địa cần đăng ký làm thủ tục qua tin nhắn:
a. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoặc Bản sao có xác nhận của tổ chức tín dụng trong trường hợp phương tiện cầm cố thế chấp;
b. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực;
c. Bằng hoặc Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của các thuyền viên trên phương tiện.
3) Chậm nhất 60 phút trước khi phương tiện vào cảng, bến hoặc chậm nhất 30 phút trước khi phương tiện rời cảng, bến, người làm thủ tục sử dụng 01 trong 03 số điện thoại đã đăng ký gửi tin nhắn đến số điện thoại của tổng đài 0943053232, tổng đài tự động chuyển tin nhắn đến Đại diện Cảng vụ.
a. Cú pháp tin nhắn vào cảng, bến thủy nội địa như sau:
v.sodangky.madaidien.cangbenvao.thoigianvao
(Dịch nghĩa: vào.sốđăngký.mãđạidiện.cảngbếnvào.thờigianvào)
Trong đó:
-  v: Là từ khóa đăng ký làm thủ tục vào.
-  sodangky: Là số đăng ký hành chính của phương tiện, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, yêu cầu chỉ nhập phần chữ và phần số, không có ký tự ngăn cách hoặc ký tự khác xen giữa phần chữ và phần số (Ví dụ: SG6868la03979).
-  madaidien: Là mã hiệu của Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa làm thủ tục cho phương tiện
-  cangbenvao: Là tên của cảng, bến thủy nội địa mà phương tiện dự kiến vào, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, có dấu hoặc không dấu và có thể nhập gần đúng với tên cảng, bến thủy nội địa.
-  thoigianvao: Là thời gian dự kiến phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa.

Ví dụ 1:  v.SG6868.hcmdd7.taynam.16h30-20/5/2017
Ví dụ 2:  v.la03979.hcmdd3.duchanh.5h00-30/5/2017

Bảng mã hiệu đại diện:

STT Đại diện cảng vụ Mã Đại diện
(Mã SMS)
Số điện thoại
1 Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 1 hcmdd1 091.1767166
2 Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 2 hcmdd2 091.8685466
3 Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 3 hcmdd3 091.7925788
4 Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 4 hcmdd4 091.1562788
5 Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 5 hcmdd5 091.8832055
6 Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 6 hcmdd6 091.9932055
7 Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 7 hcmdd7 091.1313055
8 Phòng Pháp chế hcmpc 091.5992055

b. Cú pháp tin nhắn rời cảng, bến thủy nội địa như sau:
r.sodangky.thoigianroi
(Dịch nghĩa: rời.sốđăngký.thờigianrời)

Trong đó:
-  r: Là từ khóa đăng ký làm thủ tục rời.
-  sodangky: Là số đăng ký hành chính của phương tiện, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, yêu cầu chỉ nhập phần chữ và phần số, không có ký tự ngăn cách hoặc ký tự khác xen giữa phần chữ và phần số (Ví dụ: SG6868la03979).
-  thoigianroi: Là thời gian dự kiến phương tiện rời cảng, bến thủy nội địa.

Ví dụ 1:  r.SG6868.3h00-21/5/2017
Ví dụ 2: r.la03979.10h30-30/5/2017

c. Trường hợp người làm thủ tục cho phương tiện đã nhắn tin đăng ký vào, rời cảng, bến thủy nội địa nhưng chưa được Cảng vụ cấp phép, muốn hủy tin nhắn sau đó, thực hiện cú pháp nhắn tin như sau:
huy.sodangky
(Dịch nghĩa: hủy.sốđăngký)
Trong đó:
-  huy: Là từ khóa hủy đăng ký làm thủ tục vào/ rời.
-  sodangky: Là số đăng ký hành chính của phương tiện, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, yêu cầu chỉ nhập phần chữ và phần số, không có ký tự ngăn cách hoặc ký tự khác xen giữa phần chữ và phần số (Ví dụ: SG6868la03979)

Ví dụ 1:  huy.SG6868
Ví dụ 2:  huy.la03979

Tổng đài sẽ tự động kiểm tra và thông báo đến Đại diện Cảng vụ hoặc Tổ của Đại diện Cảng vụ đã nhận tin nhắn đăng ký vào/ rời cảng, bến của người làm thủ tục trước đó. Sau khi thực hiện hủy, tổng đài sẽ gửi tin nhắn thông báo đến người làm thủ tục.

II. Đối với Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa:
1)  Khi nhận được tin nhắn đăng ký vào của phương tiện, Đại diện Cảng vụ kiểm tra thông tin liên quan đến phương tiện, thuyền viên, giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa cuối cùng (Nếu có) trên hệ thống phần mềm và gửi tin nhắn về tổng đài, tổng đài tự động chuyển tin nhắn thông báo cho người làm thủ tục.
a.   Cú pháp tin nhắn đồng ý cho phương tiện vào cảng, bến:
y.sodangky.[matodaidien]
Trong đó:
-  y: Là từ khóa đồng ý cho phương tiện làm thủ tục vào.
-  sodangky: Là số đăng ký hành chính của phương tiện, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, yêu cầu chỉ nhập phần chữ và phần số, không có ký tự ngăn cách hoặc ký tự khác xen giữa phần chữ và phần số.
-  matodaidien: Là mã hiệu của Tổ của Đại diện Cảng vụ làm thủ tục cho phương tiện, phải nhập chính xác; trường hợp Đại diện Cảng vụ trực tiếp làm thủ tục thì không phải khai báo mã hiệu này.

Ví dụ 1:  y.SG6868.to2 hoặc y.SG6868
Ví dụ 2:  y.la03979.to1 hoặc y.la03979

b.  Cú pháp tin nhắn không đồng ý cho phương tiện vào cảng, bến:
n.sodangky.lydo
Trong đó:
-  n: Là từ khóa không đồng ý cho phương tiện làm thủ tục vào.
-  sodangky: Là số đăng ký hành chính của phương tiện, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, yêu cầu chỉ nhập phần chữ và phần số, không có ký tự ngăn cách hoặc ký tự khác xen giữa phần chữ và phần số.
-  lydo: Là lý do không đồng ý phương tiện vào cảng, bến, ví dụ như “hiện tại cảng bến đã đủ tàu neo đậu” hoặc “bến không điều kiện tiếp nhận”
 
Ví dụ 1:  n.SG6868.hientaicangbendadutauneodau
Ví dụ 2:  n.la03979.benkhongdudieukientiepnhan

Sau khi phương tiện cập cảng, bến sẽ được Cảng vụ thực hiện công tác “hậu kiểm” xem phương tiện có thực hiện đúng như khai báo từ xa hay không. Đại diện Cảng vụ hoặc Tổ của Đại diện Cảng vụ thực hiện làm thủ tục cấp phép vào cho phương tiện theo quy định.

2)     Khi nhận được tin nhắn đăng ký rời của phương tiện, Đại diện Cảng vụ kiểm tra thông tin liên quan đến phương tiện, thuyền viên, giấy phép vào cảng, bến thủy nội địa đã cấp trên hệ thống phần mềm và gửi tin nhắn về tổng đài, tổng đài tự động chuyển tin nhắn thông báo cho người làm thủ tục.
a.   Cú pháp tin nhắn đồng ý cho phương tiện rời cảng, bến:
y.sodangky
Trong đó:
-  y: Là từ khóa đồng ý cho phương tiện làm thủ tục rời.
-  sodangky: Là số đăng ký hành chính của phương tiện, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, yêu cầu chỉ nhập phần chữ và phần số, không có ký tự ngăn cách hoặc ký tự khác xen giữa phần chữ và phần số.

Ví dụ 1:  y.SG6868
Ví dụ 2:  y.la03979
 
Đại diện Cảng vụ hoặc Tổ của Đại diện Cảng vụ thực hiện làm thủ tục cấp phép rời cho phương tiện theo quy định.

b. Cú pháp tin nhắn không đồng ý cho phương tiện rời cảng, bến:
n.sodangky.lydo
Trong đó:
-  n: Là từ khóa không đồng ý cho phương tiện làm thủ tục rời.
-  sodangky: Là số đăng ký hành chính của phương tiện, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, yêu cầu chỉ nhập phần chữ và phần số, không có ký tự ngăn cách hoặc ký tự khác xen giữa phần chữ và phần số.
-  lydo: Là lý do không đồng ý phương tiện rời cảng, bến, ví dụ như “hết hiệu lực đăng kiểm” hoặc “chưa bổ sung đủ định biên”.
     
Ví dụ 1:  n.SG6868.hethieulucdangkiem
Ví dụ 2:  n.la03979.chuabosungdudinhbien
 
Việc thực hiện cấp phép trực tuyến bằng tin nhắn điện thoại giúp chủ phương tiện, thuyền viên rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí đi lại do không cần phải trực tiếp đến cơ quan Cảng vụ để làm thủ tục.

Tác giả bài viết: Phòng Quản lý cảng bến

Tổng số điểm của bài viết là: 39 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Thông tin khác

 
Bác Hồ
Mức phí hạ tầng
Hotline
Thu phí hạ tầng
Văn bản QPPL

Văn bản Nghiệp vụ

 

Cảng, bến thủy nội địa
...................................................................
Người lái phương tiện
...................................................................
Vận tải đường thủy nội địa
...................................................................
+ Đào tạo cấp bằng CCCM
...................................................................
+ Phương tiện thủy nội địa
...................................................................
+ Hàng hải
...................................................................
+ Thu nộp phí, lệ phí
...................................................................
+ Điều tiết, đảm bảo giao thông thủy
...................................................................
Quản lý hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 2745

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 55054

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6971623

Đăng nhập thành viên