Họp mặt nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2018)

Họp mặt nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2018)
“Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang (LLVT) quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác; là một bộ phận của LLVT nhân dân Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, là lực lượng chiến lược của chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc ở địa phương cơ sở”. Do vậy, xây dựng, huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị.
“Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang (LLVT) quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác; là một bộ phận của LLVT nhân dân Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, là lực lượng chiến lược của chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc ở địa phương cơ sở”. Do vậy, xây dựng, huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị.
Vào lúc 14 giờ 00 ngày 28/3/2018 tại Phòng họp 1 Cảng vụ đường thủy nội địa, Ban Chỉ huy Quân sự Cảng vụ đường thủy nội địa tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28-3-1935 - 28-3-2018). Đến dự buổi họp mặt có đ/c Nguyễn Hữu Trung – Đảng ủy viên Đảng ủy Cảng vụ đường thủy nội địa; Ban Chỉ huy Quân sự Cảng vụ đường thủy nội địa cùng toàn thể trung đội tự vệ của đơn vị.
Tại buổi họp mặt, tất cả đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng DQTV trong suốt 83 năm xây dựng và trưởng thành để nhắc nhỡ chúng ta nhớ lại vị trí, vai trò cùng những đóng góp to lớn của lực lượng dân quân tự vệ qua các thời kỳ lịch sử của đất nước; làm sâu sắc hơn bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của lực lượng Dân quân tự vệ; đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu của lực lượng Dân quân tự vệ trong 83 năm qua, vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Trước đó, sáng ngày 28/3/2018 Ban Chỉ huy Quân sự Cảng vụ đường thủy nội địa vinh dự đón nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân Quận 8 theo Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 khen tặng:
- Tập thể: Ban Chỉ huy Quân sự Cảng vụ đường thủy nội địa – đã có thành tích tốt trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động và lao động giúp dân nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28-3-1935 - 28-3-2018).
- Cá nhân: Ông Lê Văn Lâm – Tiểu đội trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Cảng vụ đường thủy nội địa – đã có thành tích tốt trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động và lao động giúp dân nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28-3-1935 - 28-3-2018).




Tác giả bài viết: Phòng TCHC