Hội thi bơi lội năm 2016 kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

Căn cứ Kế hoạch Liên tịch số 41/KH-CĐ-ĐTN ngày 13/4/2016 của Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cảng vụ đường thủy nội địa TP. Hồ chí Minh về việc tổ chức Hội thi bơi lội năm 2016 kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) và Quốc tế lao động 01/5 với mục đích tạo cho cán bộ viên chức trong đơn vị rèn luyện thể lực, nâng cao nghiệp vụ bơi lội góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Căn cứ Kế hoạch Liên tịch số 41/KH-CĐ-ĐTN ngày 13/4/2016 của Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cảng vụ đường thủy nội địa TP. Hồ chí Minh về việc tổ chức Hội thi bơi lội năm 2016 kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) và Quốc tế lao động 01/5 với mục đích tạo cho cán bộ viên chức trong đơn vị rèn luyện thể lực, nâng cao nghiệp vụ bơi lội góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nội dung Hội thi bao gồm:
- Thi tranh giải cá nhân (nam) 50m (tính giờ);
- Thi tranh giải đồng đội nam giữa các Tổ Công đoàn Phòng, Ban, Đại diện, Đội (không giới hạn số đội tham dự): 04 người/đội (4 x 50m tính giờ).

Qua các cuộc tranh tài sôi nổi, quyết liệt giữa các cá nhân, tiếp sức đồng đội Hội thi đạt được kết quả như sau:

Giải cá nhân (nam) 50m
- Hạng nhất:                  Phạm Chí Thành – Tổ Công đoàn Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 7
- Hạng nhì:                   Trần Tấn Kiệt – Tổ Công đoàn Đội điều tiết
- Hạng ba:                     Bùi Đình Song – Tổ Công đoàn Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 7
- Khuyến khích:             Lê Văn Lâm – Tổ Công đoàn Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 2
                                    Đoàn Văn Công – Tổ Công đoàn Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 3
                                    Trần Bình An – Tổ Công đoàn Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 3
                                    Phạm Mạnh Cường – Tổ Công đoàn Ban QLDA-P.TCKT
                                    Huỳnh Hoàng Anh – Tổ Công đoàn Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 7
                                    Tạ Tấn Bình – Tổ Công đoàn Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 1
                                    Lê Đăng Khôi – Tổ Công đoàn Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 2

Giải đồng đội nam 04 người/đội (4 x 50m)
- Hạng nhất:    Tổ Công đoàn Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 5
- Hạng nhì:      Tổ Công đoàn Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 7
- Hạng ba:       Tổ Công đoàn Đội điều tiết 


Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức hành chính