Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015 của Cảng vụ đường thủy nội địa

Ngày 13/01/2014, tại hội trường công ty Bột mì Bình Đông, Cảng vụ đường thủy nội Tp. Hồ Chí minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015.
Ngày 13/01/2014, tại hội trường công ty Bột mì Bình Đông, Cảng vụ đường thủy nội Tp. Hồ Chí minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015.

Đến dự Hội nghị có Đại diện Sở giao thông vận tải, Đại diện Công Đoàn Sở GTVT, Ban An toàn giao thông, Khu quản lý đường thủy nội địa TP. Hồ Chí Minh, Thanh tra Sở GTVT, Ban Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, cùng toàn thể cán bộ viên chức Cảng vụ đường thủy nội địa.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Cảng vụ báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015 của Cảng vụ. Nhìn chung, các cảng, bến thủy nội địa luôn đảm bảo các điều kiện an toàn; số lượng cảng, bến hoạt động có giấy phép tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013, nâng tổng số cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn quản lý là 327 cảng, bến. Thực hiện chương trình hành động số 171/KH-BATGT-BCĐ ngày 25/6/2013 của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước”, đơn vị đã vận động 20 cảng, bến đăng ký đơn vị văn hoá – an toàn. Mặt khác, trong năm đơn vị đã chỉ đạo các Đại diện tổ chức 07 Hội nghị an toàn cảng, bến, kịp thời khen thưởng 122 tập thể, cá nhân là chủ cảng, bến vì đã có thành tích đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, đạt tiêu chuẩn bến mẫu năm 2013. Sản lượng hàng hoá thông qua các cảng, bến thuỷ nội địa: 17,3 triệu tấn, đạt 173% so với kế hoạch;

Trên cơ sở những mặt đã đạt được trong năm 2014, Cảng vụ đường thuỷ nội địa TP. Hồ Chí Minh đã đề phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Trong đó, nhấn mạnh tới việc phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Ngoài ra, Cảng vụ đã xác định các chỉ tiêu quan trọng cần phải thực hiện trong năm 2015 đó là: sản lượng hàng hoá thông qua các cảng, bến thủy nội địa đạt 16 triệu tấn; phục vụ hành khách qua các cảng, bến thủy nội địa đạt 1,3 triệu hành khách; đảm bảo an toàn giao thông thủy tại các cảng, bến thuỷ nội địa, không có tai nạn xảy ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, thường xuyên đổi mới về phương pháp, hình thức, nội dung; không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông đường thủy nội địa tại các cảng, bến thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý; nâng cao đội ngũ cán bộ viên chức về đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các hoạt động tại cảng, bến thuỷ nội địa, đặc biệt đối với các bến thủy nội địa hoạt động không phép.
Một số hình ảnh trong Hội nghị:

 
 

Tác giả bài viết: Phòng TCHC