Cảng vụ đường thủy nội địa tổ chức xét tuyển viên chức năm 2018

Căn cứ Quyết định số 1409/QĐ-SGTVT ngày 29/3/2018 của Giám đốc Sở giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 của Cảng vụ đường thủy nội địa và Kế hoạch số 324/KH-CVĐTNĐ ngày 22/3/2018 của Cảng vụ đường thủy nội địa về tuyển dụng viên chức Cảng vụ đường thủy nội địa năm 2018 đã được Sở Giao thông vận tải phê duyệt theo Công văn số 3825/SGTVT-TCCB ngày 29/3/2018.
Căn cứ Quyết định số 1409/QĐ-SGTVT ngày 29/3/2018 của Giám đốc Sở giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 của Cảng vụ đường thủy nội địa và Kế hoạch số 324/KH-CVĐTNĐ ngày 22/3/2018 của Cảng vụ đường thủy nội địa về tuyển dụng viên chức Cảng vụ đường thủy nội địa năm 2018 đã được Sở Giao thông vận tải phê duyệt theo Công văn số 3825/SGTVT-TCCB ngày 29/3/2018. Vào lúc 08 giờ 00 ngày 11/5/2018 Cảng vụ đường thủy nội địa tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018 tại Hội trường số 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Đến dự buổi Lễ khai mạc có Ông Trần Văn Hùng – Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giao thông vận tải; Ông Ngô Đình Quang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức cùng Ban Giám đốc, Hội đồng xét tuyển viên chức, Ban kiểm tra sát hạch và các thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018 của Cảng vụ đường thủy nội địa.

Kỳ thi sát hạch xét tuyển viên chức của Cảng vụ đường thủy nội địa năm 2018 các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm như sau: Vị trí đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa (có 07 thí sinh dự tuyển); Vị trí Kế toán (có 02 thí sinh dự tuyển).
Dự kiến trong 10 ngày làm việc sẽ có kết quả xét tuyển.

Dự kiến trong 10 ngày làm việc sẽ có kết quả xét tuyển.
 
 
Ông Trần Văn Hùng – Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giao thông vận tải
 công bố Quyết định số 1409/QĐ-SGTVT ngày 29/3/2018
 
 
Thí sinh dự tuyển vị trí Kế toán trả lời phỏng vấn trước Hội đồng xét tuyển 

Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức Hành chính