Xây dựng trụ chống va cầu Bình Điền 1,2, huyện Bình Chánh.

Vị trí: Cầu Bình Điền 1,2, huyện Bình Chánh
Quy mô, phạm vi thi công và thời hạn thi công:
Stt Vị trí Phạm vi thi công (m) Thời gian thi công  
Lòng đường Vỉa hè, lề đường  
Cầu Bình Điền 1,2, huyện Bình Chánh  
1 Thi công trụ chống va CV1 và CV3 Không chiếm dụng mặt cầu Bình Điền 1,2 và mặt đường Quốc lộ 1 hiện hữu. Từ ngày 05/7/2018 đến ngày 12/9/2018  
2 Thi công trụ chống va CV2 và CV4 Không chiếm dụng mặt cầu Bình Điền 1,2 và mặt đường Quốc lộ 1 hiện hữu. Từ ngày 13/9/2018 đến ngày 23/11/2018  

Tác giả bài viết: Văn bản số 5820/GP-SGTVT ( 26/06/2018 )