Thực hành sử dụng thiết bị chữa cháy nhằm nâng cao năng lực lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy tại chỗ

Nhằm nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy kịp thời xử lý dập tắt các tình huống cháy, nổ xảy ra tại đơn vị, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra; phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ”.

Sáng ngày 16/01/2022 Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa số 2 đã triển khai đến toàn thể viên chức việc thực hành, sử dụng thành thạo thiết bị chữa cháy nhằm nâng cao năng lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, xử lý kịp thời và hiệu quả khi có sự cố cháy xảy ra; cũng như nắm vững những mối nguy hiểm về cháy, nổ tại nơi làm việc, nơi ở và các biện pháp phòng ngừa. Qua đó, nâng cao ý thức của viên chức trong việc thường xuyên chú trọng việc tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy, từ đó hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho đơn vị.

Tác giả bài viết: Đại diện 2