Hội nghị giao ban chuyên đề giữa thường trực Đảng ủy Sở Giao thông vận tải với các Cấp ủy cơ sở “cách làm kinh nghiệm quản lý thu chi đảng phí; công tác kiểm tra, giám sát về quản lý thu chi đảng phí”

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/4/2018 tại Hội trường Sở Giao thông vận tải, Thường trực Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị Giao ban chuyên đề về “cách làm kinh nghiệm quản lý thu chi đảng phí;
Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/4/2018 tại Hội trường Sở Giao thông vận tải, Thường trực Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị Giao ban chuyên đề về “cách làm kinh nghiệm quản lý thu chi đảng phí; công tác kiểm tra, giám sát về quản lý thu chi đảng phí” dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Phát - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở GTVT, cùng với sự có mặt của các cấp ủy cơ sở.

Tại Hội nghị, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở đã đánh giá kết quả kiểm tra việc chấp hành chế độ đảng phí, quản lý và sử dụng đảng phí đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Sở trong thời gian qua; Văn phòng Đảng ủy Sở đã thông qua báo cáo đề dẫn kết quả thực hiện, cách làm, kinh nghiệm về công tác quản lý thu, chi và sử dụng đảng phí được trích giữ lại của Đảng ủy Sở; các cấp ủy cơ sở cũng đã có nhiều ý kiến góp ý thiết thực, hiệu quả và cách làm hay trong công tác quản lý thu, chi đảng phí.

Hội nghị cũng đã kịp thời phổ biến Quy định 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp; Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 06/7/2016 của Văn phòng BCH Trung ương thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị và một số văn bản của Đảng ủy Sở đến các Cấp ủy cơ sở để đảm bảo sự thống nhất trong công tác thực hiện chế độ thu, quản lý, sử dụng, hoạch toán kế toán và báo cáo đảng phí tại các đơn vị thuộc Sở.

 Tác giả bài viết: Đại diện 2