Hạn chế các phương tiện giao thông thủy lưu thông trên tuyến rạch Bà Cua

Kể từ ngày 24/8/2018 đến 30/8/2018 trên tuyến rạch Bà Cua, Công ty Cổ phần Giang Nam Logistics triển khai vận chuyển 08 khung nâng Container trên rạch Bà Cua tại Cảng thủy nội địa Terminal Cát Lái Giang Nam thuộc phường Cát Lái, quận 2.
Kể từ ngày 24/8/2018 đến 30/8/2018 trên tuyến rạch Bà Cua, Công ty Cổ phần Giang Nam Logistics triển khai vận chuyển 08 khung nâng Container trên rạch Bà Cua tại Cảng thủy nội địa Terminal Cát Lái Giang Nam thuộc phường Cát Lái, quận 2.

Khu vực thi công vận chuyển có bố trí 02 canô cảnh giới điều tiết khống chế giao thông thủy, cách vị trí Cảng thủy nội địa Terminal Cát Lái Giang Nam  trên rạch Bà Cua 50m về 02 phía thượng và hạ lưu.

Người điều khiển phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực thi công công trình phải tuyệt đối tuân thủ theo chỉ dẫn, cảnh giới của nhân viên điều tiết tại hiện trường và theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa đã được ban hành./.

Tác giả bài viết: VB số 4635/TB-SGTVT ngày 14/08/2018