Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa số 3 phối hợp Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật giao thông đường thủy nội địa - Đợt 2 năm 2018

Sáng ngày 28/9/2018, Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa số 3 phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2018 (đợt 2) tại Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát số 237 đường Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng ngày 28/9/2018, Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa số 3 phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2018 (đợt 2) tại Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát số 237 đường Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Đến tham dự Hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng của thành phố Hồ Chí Minh như: Phòng Quản lý Giao thông thuỷ; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa; Thanh tra giao thông; Phòng Cảnh sát đường thủy; Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát; Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa số 3 và hơn 50 chủ cảng, bến thủy nội địa hoạt động trên địa bàn Quận 8, huyện Bình Chánh.

Đây là một trong những hoạt động nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành giữa các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đến các chủ cảng, bến, chủ phương tiện, người lái phương tiện nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức và ý thức trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Đồng thời thông qua Hội nghị, các cơ quan chức năng cùng với người dân hoạt động trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý cũng như trong hoạt động. Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa.Tác giả bài viết: Đại diện 3