Lễ mở thầu gói thầu thi công công trình xây dựng 02 trạm nổi, 02 phao neo và 01 tàu kéo 300cv

Vào ngày 13/3/2017, tại Văn phòng Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh – 167Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ mở thầu gói thầu:thi công xây dựng 02 trạm nổi, 02 phao neo và 01 tàu kéo 300cv.
Vào ngày 13/3/2017, tại Văn phòng Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh – 167Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ mở thầu gói thầu:thi công xây dựng 02 trạm nổi, 02 phao neo và 01 tàu kéo 300cv.

Tham gia buổi mở thầu có Ban quản lý dự án đầu tư, đơn vị Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu và các đơn vị dự thầu gồm: Hợp tác xã Rạch Gầm, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Vạn Thành Hưng và Công ty TNHH Phương Nam.

Dự kiến đến ngày 28/3/2017 sẽ chọn được nhà thầu thi công.

Một số hình ảnh trong buổi mở thầu:

Tác giả bài viết: Ban QLDA