Hành trình trải nghiệm tuyến buýt đường sông thành phố Hồ Chí Minh của Đoàn đại biểu Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2018 (SSEAYP)

Ngày 03/12/2018, thực hiện chỉ đạo của Thành Đoàn về tổ chức hoạt động giao lưu cho đại biểu Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 45 năm 2018, Ban Chấp hành Đoàn Cảng vụ đã phối hợp cùng Chính quyền tổ chức cho các Đại biểu tham quan tuyến buýt đường sông đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 03/12/2018, thực hiện chỉ đạo của Thành Đoàn về tổ chức hoạt động giao lưu cho đại biểu Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 45 năm 2018, Ban Chấp hành Đoàn Cảng vụ đã phối hợp cùng Chính quyền tổ chức cho các Đại biểu tham quan tuyến buýt đường sông đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ với đại biểu trong hành trình, các bạn Đoàn viên mong muốn hoạt động này sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Nhật Bản và thanh niên các nước khu vực Đông Nam; là cơ hội cho thanh niên các nước cùng mở rộng tầm nhìn cũng như phát huy khả năng sáng tạo trong hoạt động và giao lưu quốc tế thông qua các hoạt động trên tàu tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội tốt để trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau cho những đại biểu thanh niên các nước hiện đang đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo hoạt động thanh niên và những lĩnh vực khác của đất nước sau khi kết thúc Chương trình này.

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản là một chương trình hợp tác giữa Chính phủ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Nhật Bản với mục đích tăng cường mối quan hệ giao lưu, hữu nghị giữa thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản. Chương trình được bắt đầu từ năm 1974 và Việt Nam tham gia chương trình từ năm 1995 đến nay. Mục tiêu của chương trình nhằm tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Nhật Bản và thanh niên các nước ASEAN.


 

Tác giả bài viết: Phòng Quản lý Cảng bến