Đoàn thanh niên Cảng vụ tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 4 và 5 năm 2015 với chủ đề “Nhờ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn”

Thực hiện theo Hướng dẫn số 14-HD/ĐTN ngày 03 tháng 04 năm 2015 của Đoàn Sở Giao thông vận tải về việc Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 4 và tháng 5 năm 2015 với chủ đề “Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn”. Ngày 2 tháng 6 năm 2015, Chi đoàn 1 và Chi đoàn 2 – Đoàn Thanh niên cảng vụ đường thủy nội địa phối hợp tổ chức sinh hoạt chủ điểm cho các bạn đoàn viên thanh niên tại Khu Du lịch sinh thái Vườn Xoài – Tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện theo Hướng dẫn số 14-HD/ĐTN ngày 03 tháng 04 năm 2015 của Đoàn Sở Giao thông vận tải về việc Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 4 và tháng 5 năm 2015 với chủ đề “Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn”. Ngày 2 tháng 6 năm 2015, Chi đoàn 1 và Chi đoàn 2 – Đoàn Thanh niên cảng vụ đường thủy nội địa phối hợp tổ chức sinh hoạt chủ điểm cho các bạn đoàn viên thanh niên tại Khu Du lịch sinh thái Vườn Xoài – Tỉnh Đồng Nai.

Thành phần tham dự:
- Đoàn viên thanh niên Chi đoàn 1 và Chi đoàn 2;
- Đại diện Chi ủy Chi bộ số 1, Chi bộ số 2;
- Đại diện Ban Thường vụ, BCH Đoàn thanh niên Cảng vụ đường thủy nội địa.

Nội dung sinh hoạt:
- Đoàn Dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh tại Quốc lộ 1A, Phường Long Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh;
- Tham gia các trò chơi, sinh hoạt dã ngoại, tổ chức nghe nói chuyện truyền thống thông qua báo cáo viên thuyết trình nói về tiểu sử sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Một số hình ảnh buổi sinh hoạt:

  

Tác giả bài viết: Phòng QLCB