Bến TNĐ Trạm 4 KĐTNĐ

Tên cảng, bến TNĐ: Trạm 4
Chủ cảng, bến TNĐ:  KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q. 1, TP. HCM
Vị trí bến: Từ Km 00+50 đến Km 00+90.
Bên bờ: Bên bờ Trái – Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè; Thuộc địa phận Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP HCM.
Kết cấu, quy mô bến: Cầu dẫn phao nổi.
Mục đích sử dụng: Đưa rước hành khách.
Phạm vi vùng đất: 500 m2
Phạm vi vùng nước: (Sơ đồ do Sở GTVT TP duyệt ngày 06/01/2016).
          + Chiều dài:        40  mét (dọc theo bờ)
          + Chiều rộng:      20  mét (từ cột báo hiệu trở ra phía sông)
Khả năng tiếp nhận: Lợi dụng thủy triều lên cao, phương tiện có mớn nước đầy tải  ≤ 1,2 m ứng với độ sâu tối thiểu vùng nước bến ≥ 1,7 m.

Tác giả bài viết: QLCB