Bến TNĐ Thái Dương

Tên cảng, bến TNĐ: THÁI DƯƠNG
Chủ cảng, bến TNĐ: CÔNG TY TNHH TM XÂY LẮP THÁI DƯƠNG
Địa chỉ: 58/6 Tân Lập 1, Kp 3, P. Hiệp Phú, Q.9, TP HCM
Vị trí bến: Từ Km 04 + 800 đến km 04 + 900
Bên bờ: Bên bờ Phải – Sông Cần Giuộc; Thuộc địa phận X. Hưng Long, H.BC, TP HCM
Kết cấu, quy mô bến: Lợi dụng điều kiện tự nhiên gia cố thêm phần đất ven bờ
Mục đích sử dụng: Phương tiện thủy cập bến bốc dỡ TCCT
Phạm vi vùng đất: 1748 m2
Phạm vi vùng nước: (Sơ đồ vùng nước số: 157 do Sở GTVT Tp duyệt ngày 17/06/2016).
          + Chiều dài:        100    mét (dọc theo bờ)
          + Chiều rộng:     13   mét (từ cột báo hiệu trở ra phía sông)
Khả năng tiếp nhận: Lợi dụng thủy triều lên cao, phương tiện có mớn nước đầy tải không quá  ≤ 2,0 m ứng với độ sâu tối thiểu tại vùng nước bến ≥ 2,5m

Tác giả bài viết: QLCB