Bến TNĐ Khu Nhà Ở Hải Vương

Tên cảng, bến TNĐ: Khu Nhà Ở hải Vương
Chủ cảng, bến TNĐ: Nguyễn Thục Anh
Địa chỉ: Số 40/5 Nguyễn Văn Hương, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
Vị trí bến: Cách cầu Sài Gòn 1000m về phía thượng lưu.
Bên bờ: Bên bờ trái sông Sài Gòn thuộc phường Thảo Điền, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
Kết cấu, quy mô bến: Cầu dẫn phao nỗi.
Mục đích sử dụng: Đưa rước hành khác nội bộ.
Phạm vi vùng đất: 466,5m2
Phạm vi vùng nước: (Sơ đồ vị trí bến được duyệt số 2458/SGTVT-GTT ngày 21/02/2017 của Sở GTVT).
          + Chiều dài:         20 mét (dọc theo bờ)
          + Chiều rộng:      06  mét (từ cột báo hiệu ĐTNĐ trở ra phía sông)
Khả năng tiếp nhận: Lợi dụng thủy triều lên cao, phương tiện có mớn nước đầy tải  ≤ 2.0 m ứng với độ sâu tối thiểu vùng nước bến ≥ 2.5 m.

Tác giả bài viết: QLCB