Bến TNĐ Cù Lao Xanh

Tên cảng, bến TNĐ: Cù Lao Xanh
Chủ cảng, bến TNĐ: Cty TNHH N M D
Địa chỉ: 6/8 ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
Vị trí bến: Cách N3 rạch Cây Bông 200m về phía hạ lưu.
Bên bờ: Bên bờ phải rạch Đĩa, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
Kết cấu, quy mô bến: Cầu dẫn phao nỗi.
Mục đích sử dụng: Đưa rước hành khách du lịch.
Phạm vi vùng đất: 4000m2
Phạm vi vùng nước: (Sơ đồ vị trí bến được duyệt số 194 ngày 01/12/2010 của Sở GTVT).
          + Chiều dài:         50 mét (dọc theo bờ)
          + Chiều rộng:      12  mét (từ cột báo hiệu ĐTNĐ trở ra phía sông)
Khả năng tiếp nhận: Lợi dụng thủy triều lên cao, phương tiện có mớn nước đầy tải  ≤ 1.3 m ứng với độ sâu tối thiểu vùng nước bến ≥ 2 m.

Tác giả bài viết: QLCB