Bến TNĐ An Huệ

Tên cảng, bến TNĐ: AN HUÊ
Chủ cảng, bến TNĐ: CN CTY TNHH MTV TM DV VẬN TẢI AN HUÊ
Địa chỉ: E12/356G ấp 5, X. Phong Phú, H.BC, TP HCM
Vị trí bến: Cách cầu Rạch Ngang 350m về hạ lưu
Bên bờ: Bên bờ Phải – Rạch Bà Lào; Thuộc địa phận xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM
Kết cấu, quy mô bến: Lợi dụng điều kiện tự nhiên gia cố thêm phần dải đất ven bờ
Mục đích sử dụng: Phương tiện thủy cập bến bốc dỡ hàng hóa, phân bón.
Phạm vi vùng đất: 447,4m2.
Phạm vi vùng nước: (Sơ đồ số 284 do Sở GTVT TP duyệt ngày 16/09/2016).
          + Chiều dài:         50  mét (dọc theo bờ)
          + Chiều rộng:      10  mét (từ cột báo hiệu ĐTNĐ trở ra phía sông)
Khả năng tiếp nhận: Lợi dụng thủy triều lên cao, phương tiện có mớn nước đầy tải  ≤ 2,0 m ứng với độ sâu tối thiểu vùng nước bến ≥ 2,5 m.

Tác giả bài viết: QLCB