Hội nghị Biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”.

Sáng ngày 26/10/2018, tại Hội trường Sở Giao thông vận tải, Đảng ủy Sở đã tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2018. Tại Hội nghị, tất cả Đại biểu và đảng viên tham dự cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang về công tác Dân vận của Đảng ta trong suốt 88 năm qua. Có thể nói, hoạt động tuyên dương điển hình về công tác "Dân vận khéo" là một việc làm hết sức ý nghĩa và kịp thời. Qua đó, các tập thể và cá nhân được vinh danh có thêm động lực tiếp tục phát huy hơn nửa vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện công tác dân vận tại đơn vị, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch và vững mạnh.

Tại Hội nghị, Cảng vụ đường thủy nội địa có 02 tập thể và 02 cá nhân được vinh danh trong đợt tuyên dương này, đó là:
- Chi đoàn 1, Đoàn Cảng vụ đường thủy nội địa.
- Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa số 7.
- Bà Phan Thị Cúc Mai – Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán.
- Ông Nguyễn Ngọc Huân – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Trưởng Phòng Quản lý cảng, bến.
Tác giả bài viết: Phòng Quản lý Cảng bến