Đại diện 1 tổ chức tọa đàm tháng 8 -2016

Thực hiện chỉ đạo của giám đốc qua thông báo số 1052/TB - CVĐTNĐ về một số lưu ý trong sử phạt vi phạm hành chính theo Nghị Định 132 của Chính Phủ và Thông tư 12 của Bộ GTVT ngày 15 tháng 8 năm 2016.
Thực hiện chỉ đạo của giám đốc qua thông báo số 1052/TB - CVĐTNĐ về một số lưu ý trong sử phạt vi phạm hành chính theo Nghị Định 132 của Chính Phủ và Thông tư 12 của Bộ GTVT ngày 15 tháng 8 năm 2016.
 
Vào lúc 9 giờ 00 ngày 17/08/2016, tại Văn phòng Đại diện Số 1, Lãnh đạo Đại diện Ông Phạm Thanh Phong đã triệu tập toàn thể cán bộ, nhân viên Đại diện để tổ chức buổi tọa đàm triển khai thông báo số 1052 để cán bộ, viên chức hiểu đúng và thống nhất về thẳm quyền xử phạt của Trưởng đại diện, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm Thông tư 12. Ngoài ra còn có ý kiến chỉ đạo về việc “kiểm tra phối hợp các cơ quan ban ngành, nhấn mạnh công tác tuyên truyền đến chủ, khai thác cảng bến, phương tiện phải đảm bảo điều kiện an toàn giao thông trong mùa bão lũ là nhiệm vụ trọng tâm, kiểm tra thực tế phương tiện, công tác xử phạt vi phạm hành chính. 

Buổi tọa đàm kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày./.
 

Tác giả bài viết: Đại diện 1