Triển khai tổ Cảng vụ tại Cảng Tây Nam

Nhằm tăng cường công tác quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho thuyền trưởng, người lái phương tiện thực hiện thủ tục vào, rời cho phương tiện tại cảng Tây Nam và cảng Transimex; được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Cảng vụ và Ban Giám đốc cảng Tây Nam, ngày 01/04/2015 Đại diện 7 đã triển khai Tổ Cảng vụ tại cảng Tây Nam.
Nhằm tăng cường công tác quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho thuyền trưởng, người lái phương tiện thực hiện thủ tục vào, rời cho phương tiện tại cảng Tây Nam và cảng Transimex; được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Cảng vụ và Ban Giám đốc cảng Tây Nam, ngày 01/04/2015 Đại diện 7 đã triển khai Tổ Cảng vụ tại cảng Tây Nam.

Sau thời gian triển khai hoạt động, Tổ cảng vụ tại cảng Tây Nam đã nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của thuyền trưởng, người lái phương tiện vì Tổ cảng vụ hoạt động tại cảng đã giúp giảm được thời gian thực hiện thủ tục cho phương tiện vào, rời tại 02 cảng này và thuyền trưởng, người lái phương tiện đến liên hệ công tác được thuận lợi, dễ dàng hơn.

 


Tác giả bài viết: Đại diện 7