Thực hiện công tác kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 9/2017

Vào lúc 15 giờ 30 ngày 21/9/2017 Ông Phạm Thanh Phong – Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 1 cùng các Cảng vụ viên kiểm tra các bến thủy nội địa trên địa bàn Quận 7, Nhà Bè ...
Vào lúc 15 giờ 30 ngày 21/9/2017 Ông Phạm Thanh Phong – Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 1 cùng các Cảng vụ viên kiểm tra các bến thủy nội địa trên địa bàn Quận 7, Nhà Bè theo Kế hoạch số 747/KH-CVĐTNĐ ngày 14/8/2017 của Cảng vụ đường thủy nội địa về việc tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thong tháng 9 và phục vụ Lễ Quốc khánh 02/9.

Trong tháng an toàn giao thông, qua kiểm tra, Đại diện đã lập 18 biên bản làm việc, nhắc nhở chủ bến, tổ chức, cá nhân khai thác bến thủy nội địa thường xuyên duy trì điều kiện an toàn bến. Đồng thời, lập 02 biên bản vi phạm hành chính đối với phương tiện LA-06838/146T /120CV tại bến Tâm Quang với hành vi vi phạm “không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện” và phương tiện BTr-5435/498T/350CV tại bến Nguyễn Văn Hưng với hành vi vi phạm “trang bị không đủ số lượng dụng cụ phao cứu sinh”.
                                        
Kết thúc ngày kiểm tra, xử lý, Trưởng Đại diện chỉ đạo các Tổ Cảng vụ thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động hướng dẫn các chủ bến, chủ khai thác, thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, đặc biệt tại các bến đưa rước hành khách; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền trên địa bàn phân giao quản lý./.

 

Tác giả bài viết: Đại diện 1