Hội nghị tổng kết năm 2018 và Hội nghị công chức, viên chức năm 2019

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là hình thức dân chủ trực tiếp để cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt là CBVC) trong toàn đơn vị được tham gia quản lý, xây dựng đơn vị mình trong sạch, vững mạnh.
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là hình thức dân chủ trực tiếp để cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt là CBVC) trong toàn đơn vị được tham gia quản lý, xây dựng đơn vị mình trong sạch, vững mạnh. Theo quy định, Hội nghị thường kỳ được tổ chức mỗi năm một lần vào cuối năm, nội dung chính của Hội nghị là đánh giá, tổng kết, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của đơn vị. Với những mục đích trên, vào lúc 08 giờ 00 ngày 28/12/2018 tại Hội trường CTy TNHH MTV chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh số 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8 Cảng vụ đường thủy nội địa đã tổ chức “Hội nghị tổng kết năm 2018 và Hội nghị công chức, viên chức năm 2019”.

Đến tham dự Hội nghị có đ/c Dương Xuân Sơn – Chủ tịch Công đoàn Sở GTVT; đ/c Lê Ngọc Huỳnh – Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Sở GTVT; đ/c Ngô Quang Lễ - Chuyên viên Ban An toàn giao thông; đ/c Ngô Đặng Quá Hải – Phó Trưởng Phòng quản lý giao thông thủy Sở GTVT; đ/c Trần Văn Giàu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ cùng 130 đại biểu là CBVC đại diện cho 184 CBVC trong đơn vị.

Nội dung Hội nghị bao gồm: (1) Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác và các hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; (2) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2018; (3) Nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức. Hội nghị năm nay đã tiếp thu 51 ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, trong đó: góp ý cho văn kiện (22 ý kiến); góp ý cho Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 (20 ý kiến); góp ý cho Quy chế chi tiêu nội bộ (09 ý kiến); (4) Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm của Giám đốc Cảng vụ trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018; (5) Tham luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, nâng cao đời sống cho CBVC trong đơn vị; (6) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 của Công đoàn Cảng vụ; (7) Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021; (8) Lấy phiếu tín nhiệm đối với ban Giám đốc và Kế toán trưởng; (9) Thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 và biểu quyết các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; (10) Phát động phong trào thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc với Ban Chấp hành Công đoàn Cảng vụ và Lãnh đạo các bộ phận trực thuộc; (10) Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” cho 02 cá nhân; (11) Khen thưởng các tập thể, cá nhân của đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Dương Xuân Sơn – Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông vận tải đã đánh giá cao các thành quả Cảng vụ đường thủy nội địa đã đạt được trong năm 2018 và mong rằng tập thể Cảng vụ sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, những mặt đã làm được vào năm 2019 và những năm tiếp theo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Sở Giao thông. Đ/c Trần Văn Giàu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ đã thay mặt toàn đơn vị tiếp thu ý kiến của đ/c Dương Xuân Sơn.
Hội nghị đã tổ chức khen thưởng 05 tập thể, 46 cá nhân của đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác năm 2018.


Nghi thức chào cờ tại Hội nghị

 Đ/c Trần Văn Giàu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ báo cáo đánh giá, tổng kết
và kiểm điểm trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018

CBVC Cảng vụ biểu quyết các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ký kết giao ước thi đua năm 2019

Đ/c Dương Xuân Sơn – Chủ tịch Công đoàn Sở GTVT phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”

Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm 2018

Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức Hành chính