Hạn chế phương tiện giao thông thủy lưu thông trên tuyến sông Tắc Sông Chà, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2020 đến ngày 12 tháng 5 năm 2020, trên tuyến Tắc Sông Chà, khu vực thi công sửa chữa khắc phục sự cố tuyến ống nước ngầm qua sông Tắc Sông Chà (Km 0+450), tiếp tục bố trí 02 phao báo hiệu thông báo cấm phương tiện thủy đi qua (C1.1.a) có gắn đèn tín hiệu hoạt động vào ban đêm. Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực thi công công trình:
1. Tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc của các báo hiệu đường thủy nội địa tại hiện trường.
2. Theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa đã được ban hành./.

Tác giả bài viết: VB số 5066/TB-SGTVT ngày 04/05/2020