Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại
Xuất phát từ vai trò, vị trí quan trọng của công tác cán bộ, ngày 15/4/2021 tại trụ sở đơn vị, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa đã thực hiện việc công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại,
Xuất phát từ vai trò, vị trí quan trọng của công tác cán bộ, ngày 15/4/2021 tại trụ sở đơn vị, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa đã thực hiện việc công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại, thời gian giữ chức vụ là 05 năm đối với:
1. Ông Phạm Quốc Trung –Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 3.
2. Ông Vũ mạnh Triển –Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 4.
3. Ông Nguyễn Tuấn Linh – Phó Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 5.
4. Ông Lê Văn Năm – Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 6.
5. Ông Phạm văn Lâm – Phó Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ số 6.
Để nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức lãnh đạo, việc bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo cần tuân thủ theo những quy định chặt chẽ như: luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí.

Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức Hành chính