00:30 EDT Thứ năm, 26/05/2022

Danh Mục

Thông tin Liên kết

covid
Đăng ký Qua SMS
Hệ thống Cầu, Tuyến sông thuộc TP. Hồ Chí Minh
Lịch Thủy triều TP. Hồ Chí Minh
Theo dõi hành trình tàu chạy qua hệ thống AIS

BCH Phòng chống lụt bão

Phòng chống lụt bão

Web liên kết

 

 

Thư viện ảnh

 

Trang chủ » Thông tin tổng hợp » Thông tin tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức của Cảng vụ đường thủy nội địa năm 2015

Thứ hai - 14/09/2015 23:31
I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: dự kiến 58 người

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:
1. Điều kiện chung: người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ điều kiện sau:
-   Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
-   Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh;
-   Tuổi dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;
-   Có đơn xin dự tuyển;
-   Có lý lịch rõ ràng;
-   Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
-   Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng hoặc chứng chỉ hành nghề theo tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp dự tuyển;
-   Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;
-   Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác, có nhận xét của Thủ trưởng đơn vị (đối với nhân viên hợp đồng công tác tại đơn vị).
2. Điều kiện cụ thể:
-   Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III có trình độ Cao đẳng, đại học, sau đại học hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển.
-   Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV có trình độ Trung cấp hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển.
-   Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng với các vị trí việc làm như sau:
2.1. Vị trí Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: 06 người
- Có trình độ từ Cao đẳng trở lên hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, thuộc ít nhất các chuyên ngành sau: Xây dựng, Cầu đường (đường thủy, đường bộ), Luật. Ưu tiên có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành giao thông thủy;
- Hiểu biết các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan đến công tác quản lý dự án;
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
- Có chứng chỉ B tiếng anh;
- Có chứng chỉ tin học văn phòng;
- Có chứng chỉ đào tạo về Quản lý dự án và nghiệp vụ đấu thầu; giám sát; lập dự toán;
- Có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động quản lý dự án;
- Có kinh nghiệm tổ chức lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu của các gói thầu theo quy định;
- Triển khai các hợp đồng đã ký kết, tham gia kiểm tra giám sát các nhà thầu để quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ của hợp đồng đã ký;
- Có kinh nghiệm phối hợp xử lý các nội dung phát sinh, các sự cố đột xuất xảy ra trên công trình, giải trình cơ quan thanh tra;
- Chủ động liên hệ, làm việc với các Sở, Ban, ngành, chính quyền địa phương để giải quyết các thủ tục, các vướng mắc trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công...;
- Tham gia tổ chức nghiệm thu hoàn thành giai đoạn, hạng mục công trình, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
2.2. Vị trí đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa: 03 người
- Có trình độ Trung cấp trở lên hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, thuộc ít nhất các chuyên ngành sau: Giao thông vận tải (chuyên ngành đường thủy hoặc hàng hải); Kinh tế. Ưu tiên có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành giao thông thủy;
- Có chứng chỉ A tiếng Anh (đối với trình độ Trung cấp);
- Có chứng chỉ B tiếng anh (đối với trình độ Cao đẳng trở lên);
- Có chứng chỉ tin học văn phòng;
- Có chứng chỉ điều tiết, khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy;
- Có chứng chỉ bơi lội;
- Có kỹ năng xử lý các tình huống; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp, giải quyết các vấn đề…
2.3. Vị trí xử phạt vi phạm hành chính: 13 người
- Có trình độ Trung cấp trở lên hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, thuộc ít nhất các chuyên ngành sau: Giao thông vận tải (chuyên ngành đường thủy hoặc hàng hải); Kinh tế; Luật.
- Có chứng chỉ A tiếng Anh (đối với trình độ Trung cấp);
- Có chứng chỉ B tiếng anh (đối với trình độ Cao đẳng trở lên);
- Có chứng chỉ tin học văn phòng;
- Có chứng chỉ bơi lội;
- Có chứng chỉ chuyên sâu kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính;
- Có chứng chỉ nghiệp vụ cảng vụ viên;
- Có kỹ năng xử lý các tình huống; xem xét, giải quyết các vấn đề; nắm vững các quy định có liên quan; quyết đoán, công bằng, khách quan…
2.4. Vị trí Quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa: 14 người
- Có trình độ Trung cấp trở lên hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, thuộc ít nhất các chuyên ngành sau: Giao thông vận tải (chuyên ngành đường thủy hoặc hàng hải); Kinh tế; Luật; Kế toán tài chính. Ưu tiên trình độ Đại học chính quy.
- Có chứng chỉ A tiếng Anh (đối với trình độ Trung cấp);
- Có chứng chỉ B tiếng anh (đối với trình độ Cao đẳng trở lên);
- Có chứng chỉ tin học văn phòng;
- Có chứng chỉ nghiệp vụ cảng vụ viên;
- Có chứng chỉ bơi lội;
- Có kỹ năng xử lý các tình huống; kiểm tra, giám sát; phối hợp giải quyết vấn đề; giao tiếp; nắm vững các quy định có liên quan…
2.5. Vị trí Tổ chức nhân sự: 01 người
- Có trình độ Đại học trở lên hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, thuộc ít nhất các chuyên ngành sau: Luật; Hành chính, Kế toán. Ưu tiên trình độ Đại học chính quy.
- Có chứng chỉ B tiếng anh;
- Có trình độ tin học văn phòng;
- Hiểu biết về Luật Viên chức;
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản;
- Hiểu biết kiến thức pháp lý về các chế độ, chính sách có liên quan đến viên chức, người lao động trong đơn vị.
2.6. Vị trí Hành chính-Văn thư lưu trữ: 11 người
♦ Hành chính
 - Có trình độ Trung cấp trở lên hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, thuộc ít nhất các chuyên ngành sau: Kinh tế; Luật; Hành chính; Tài chính kế toán; Công nghệ thông tin;
- Có chứng chỉ A tiếng anh (đối với trình độ Trung cấp);
- Có chứng chỉ B tiếng anh (đối với trình độ Cao đẳng trở lên);
- Có trình độ tin học văn phòng;
- Theo dõi giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác pháp chế của đơn vị;
- Theo dõi và thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của đơn vị;
- Theo dõi quản lý tài sản, cập nhật quá trình sử dụng tài sản của đơn vị;
- Hiểu các thủ tục về mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ của cơ quan;
- Phối hợp công tác tổ chức kiểm kê tài sản hàng năm;
- Thanh quyết toán chi phí hành chính của đơn vị.
♦ Văn thư lưu trữ
 - Có trình độ Trung cấp trở lên hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, thuộc ít nhất các chuyên ngành sau: Văn thư lưu trữ; Kinh tế; Hành chính; Công nghệ thông tin.
- Có chứng chỉ A tiếng anh (đối với trình độ Trung cấp);
- Có chứng chỉ B tiếng anh (đối với trình độ Cao đẳng trở lên);
- Có trình độ tin học văn phòng;
- Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;
- Biết sử dụng dấu của cơ quan và đóng dấu trên văn bản;
- Lưu trữ hồ sơ hành chính, công văn đi, đến;
- Chuyển giao văn bản đi đến các cơ quan ban hành;
- Biết sử dụng máy photo, máy scan, máy fax;
- Kỹ năng soạn thảo văn bản.
2.7. Vị trí Kế toán: 10 người                                                                                                  
- Có trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán. Ưu tiên ứng viên đã qua các lớp đào tạo về kế toán chủ đầu tư, kế toán hành chính sự nghiệp, kê khai quyết toán thuế, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội;
- Có chứng chỉ B tiếng anh;
- Có trình độ tin học văn phòng;
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản.
3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
-  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 -  Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
- Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng, việc tổ chức tuyển dụng được tiến hành theo hình thức xét tuyển.
- Hội đồng tuyển dụng viên chức chỉ tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao.

IV. THỦ TỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:  (làm 02 bộ hồ sơ)
-  Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV);
-  Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
-  Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú (trong thời hạn 06 tháng)ffx sdhy6u ;
-  Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
-  Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
-  Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
-  Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).
-  Trường hợp người đăng ký dự tuyển vào viên chức đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố thì phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và có văn bản đồng ý cử tham gia dự tuyển.
(Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

Tác giả bài viết: Phòng TCHC

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Thông tin khác

 
Bác Hồ
Mức phí hạ tầng
Hotline
Thu phí hạ tầng
Văn bản QPPL

Văn bản Nghiệp vụ

 

Cảng, bến thủy nội địa
...................................................................
Người lái phương tiện
...................................................................
Vận tải đường thủy nội địa
...................................................................
+ Đào tạo cấp bằng CCCM
...................................................................
+ Phương tiện thủy nội địa
...................................................................
+ Hàng hải
...................................................................
+ Thu nộp phí, lệ phí
...................................................................
+ Điều tiết, đảm bảo giao thông thủy
...................................................................
Quản lý hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 622

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 59372

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6975941

Đăng nhập thành viên