18:31 EDT Chủ nhật, 22/09/2019

Danh Mục

Tra cứu thông tin

Đăng ký Qua SMS
Hệ thống Cầu, Tuyến sông thuộc TP. Hồ Chí Minh
Lịch Thủy triều TP. Hồ Chí Minh
Theo dõi hành trình tàu chạy qua hệ thống AIS

BCH Phòng chống lụt bão

Phòng chống lụt bão

Web liên kết

 

 

Thư viện ảnh

 

Trang chủ » Thông tin tổng hợp » Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức của Cảng vụ đường thủy nội địa đợt 1 năm 2016

Thứ ba - 05/07/2016 23:04
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;
Căn cứ Công văn số 3804/SGTVT-TCCB ngày 18/5/2015 của Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng viên chức;
Căn cứ Đề án số 118/ĐA-CVĐTNĐ ngày 09/02/2015 của Cảng vụ đường thủy nội địa về vị trí việc làm của Cảng vụ đường thủy nội địa đã được Sở Giao thông vận tải phê duyệt ngày 09/7/2015;
Căn cứ Kế hoạch số 826/KH-CVĐTNĐ ngày 07/6/2016 của Cảng vụ đường thủy nội địa về tuyển dụng viên chức Cảng vụ đường thủy nội địa đợt 1 năm 2016;
Căn cứ công văn số 7990/SGTVT-TCCB ngày 30/6/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc thống nhất Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Cảng vụ đường thủy nội địa;
Căn cứ Quyết định số 3421/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2016 của Cảng vụ đường thủy nội địa.

Thực hiện công tác xét tuyển viên chức năm 2016, Cảng vụ đường thủy nội địa thông báo đến các Phòng, Ban, Đội và Đại diện nội dung việc xét tuyển viên chức năm 2016 như sau:

I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 15 người

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:
1. Điều kiện chung: người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ điều kiện sau:
-  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
-  Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh;
-  Tuổi dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;
-  Có đơn xin dự tuyển;
-  Có lý lịch rõ ràng;
-  Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
-  Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng hoặc chứng chỉ hành nghề theo tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp dự tuyển;
-  Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;
-  Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác, có nhận xét của Thủ trưởng đơn vị (đối với nhân viên hợp đồng công tác tại đơn vị).
2. Điều kiện cụ thể:
-  Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III có trình độ Đại học, sau đại học hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển.
-  Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV có trình độ Cao đẳng, Trung cấp hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển.
-  Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng với các vị trí việc làm như sau:
2.1. Vị trí Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: 03 người đáp ứng các tiêu chí sau:
­   Có trình độ Cao đẳng trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành sau:
+ Luật;
+ Xây dựng;
+ Cầu đường (đường thủy, đường bộ).
­           Có chứng chỉ B tiếng anh;
­           Có chứng chỉ tin học văn phòng.
2.2. Vị trí đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa: 01 người đáp ứng các tiêu chí sau:
­    Có trình độ Trung cấp trở lên hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, thuộc một trong các chuyên ngành sau:
+  Giao thông vận tải (chuyên ngành đường thủy hoặc hàng hải);
+  Luật;
+  Ưu tiên có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành giao thông thủy.
­           Có chứng chỉ A tiếng Anh (đối với trình độ Trung cấp);
­           Có chứng chỉ B tiếng anh (đối với trình độ Cao đẳng trở lên);
­           Có chứng chỉ tin học văn phòng.
2.3. Vị trí xử phạt vi phạm hành chính: 02 người đáp ứng các tiêu chí sau:
­     Có trình độ Trung cấp trở lên hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, thuộc một trong các chuyên ngành sau:
+   Giao thông vận tải;
+   Kinh tế;
+   Luật;
+   Xây dựng.
­           Có chứng chỉ A tiếng Anh (đối với trình độ Trung cấp); chứng chỉ B tiếng anh (đối với trình độ Cao đẳng trở lên);
­           Có chứng chỉ tin học văn phòng;.
2.4. Vị trí Quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa: 07 người đáp ứng các tiêu chí sau:
­     Có trình độ Trung cấp trở lên hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, thuộc một trong các chuyên ngành sau (Ưu tiên trình độ Đại học chính quy):
+   Giao thông vận tải;
+   Kinh tế;
+   Luật;
+   Xây dựng;
+   Môi trường;
+   Kế toán tài chính.
­           Có chứng chỉ A tiếng Anh (đối với trình độ Trung cấp); chứng chỉ B tiếng anh (đối với trình độ Cao đẳng trở lên);
­           Có chứng chỉ tin học văn phòng.
 
 
2.5. Vị trí Kế toán: 02 người đáp ứng các tiêu chí sau:                                                                                 
­    Có trình độ Trung cấp trở lên, thuộc một trong hai chuyên ngành Tài chính, kế toán. Ưu tiên ứng viên đã qua các lớp đào tạo về kế toán hành chính sự nghiệp, kê khai quyết toán thuế, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội;
­    Có chứng chỉ A tiếng Anh (đối với trình độ Trung cấp); chứng chỉ B tiếng anh (đối với trình độ Cao đẳng trở lên);
­    Có trình độ tin học văn phòng;
­    Có kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính.
3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
-  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
-  Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
- Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng, việc tổ chức tuyển dụng được tiến hành theo hình thức xét tuyển.
- Hội đồng tuyển dụng viên chức chỉ tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao.

IV. THỦ TỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:  (làm 01 bộ hồ sơ)
-  Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV);
-  Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
-  Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú (trong thời hạn 06 tháng);
-  Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
-  Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
-  Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
-  Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).
-  Trường hợp người đăng ký dự tuyển vào viên chức đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố thì phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và có văn bản đồng ý cử tham gia dự tuyển.
(Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
     1. Tiến độ thực hiện:
STT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NỘI DUNG THỰC HIỆN
01 Từ ngày 05/7/2016 – 02/8/2016 Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng.
02 Từ ngày 03/8/2016 – 16/8/2016 Tổng hợp hồ sơ, lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của đơn vị.
03 Từ ngày 17/8/2016 – 18/8/2016 Tổ chức xét tuyển.
04 Từ ngày 19/8/2016 – 01/9/2016 Tổng hợp kết quả xét tuyển.
05 Từ ngày 02/9/2016 – 15/9/2016 Niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại trụ sở làm việc, trên trang thông tin điện tử và giải quyết các khiếu nại có liên quan. Đồng thời hoàn tất hồ sơ đề nghị Sở Giao thông vận tải công nhận kết quả xét tuyển viên chức.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại phòng Tổ chức Hành chính – Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh (Chị Hương).
    Địa chỉ: 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, Tp.HCM.
    Điện thoại: 08 3950 0691
3. Thời gian nhận hồ sơ: trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày phát hành Thông báo này.
Đính kèm:  + Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV);
                    + Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường xã, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
                   + Giấy chứng nhận sức khỏe (theo phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)./.

 

Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức hành chính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Thông tin khác

 
Bác Hồ
Văn bản QPPL

Văn bản Nghiệp vụ

 

Cảng, bến thủy nội địa
...................................................................
Người lái phương tiện
...................................................................
Vận tải đường thủy nội địa
...................................................................
+ Đào tạo cấp bằng CCCM
...................................................................
+ Phương tiện thủy nội địa
...................................................................
+ Hàng hải
...................................................................
+ Thu nộp phí, lệ phí
...................................................................
+ Điều tiết, đảm bảo giao thông thủy
...................................................................
Quản lý hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 4041

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49620

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4467429

Đăng nhập thành viên