10:22 IST Thứ năm, 18/08/2022

Danh Mục

Thông tin Liên kết

covid
Đăng ký Qua SMS
Hệ thống Cầu, Tuyến sông thuộc TP. Hồ Chí Minh
Lịch Thủy triều TP. Hồ Chí Minh
Theo dõi hành trình tàu chạy qua hệ thống AIS

BCH Phòng chống lụt bão

Phòng chống lụt bão

Web liên kết

 

 

Thư viện ảnh

 

Trang chủ » Thông tin tổng hợp » Thông tin tổng hợp » Chính Quyền

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phục vụ công tác lao lắp dầm từ mố A đến trụ T4, công trình Xây dựng cầu Tân Bửu, huyện Bình Chánh

Thứ ba - 28/06/2022 12:44
Sở Giao thông vận tải nhận được Đơn đề nghị số 1038/BQLDA ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh về việc đề nghị chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy sông Chợ Đệm - Bến Lức phục vụ công tác lao lắp dầm từ mố A đến trụ T4 thuộc công trình Xây dựng cầu Tân Bửu, huyện Bình Chánh, kèm Biên bản họp ngày 25 tháng 5 năm 2022, hồ sơ phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy sông Chợ Đệm - Bến Lức phục vụ công tác lao lắp dầm từ mố A đến trụ T4, công trình Xây dựng cầu Tân Bửu, huyện Bình Chánh.
Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại buổi kiểm tra hiện trường ngày 07 tháng 6 năm 2022 giữa Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh, Phòng Cảnh sát Đường thủy, Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố, Trung tâm Quản lý Đường thủy, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (vắng Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh). Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:
1. Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phục vụ công tác lao lắp dầm từ mố A đến trụ T4, công trình Xây dựng cầu Tân Bửu, huyện Bình Chánh của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh, cụ thể:
a. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh.
b. Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.
c. Địa điểm: Khu vực thi công cầu Tân Bửu, trên tuyến sông Chợ Đệm - Bến Lức, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
d. Thời gian thực hiện: Cấm luồng theo giờ trong ngày (dự kiến 10 ngày, 08 giờ/ngày) phục vụ công tác lao lắp dầm từ mố A đến trụ T4, kể từ ngày Sở Giao thông vận tải phát hành thông báo hạn chế luồng.
đ. Đơn vị lập: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh.
e. Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy:
- Lắp đặt cách vị trí công trình 800m về phía thượng lưu và cách vị trí công trình 500m về phía hạ lưu, tại mỗi vị trí gồm các báo hiệu: "Chú ý nguy hiểm" (C3.1), cấm vượt (C1.8), cấm tàu thuyền quay trở (C1.7), thông báo đoàn lai dắt bị hạn chế (C2.5), chiều cao tĩnh không bị hạn chế (C2.1), chiều rộng luồng bị hạn chế (C2.3) và được phép neo đậu (C4.2).
- Kết hợp với báo hiệu đường thủy nội địa, bố trí 01 trạm điều tiết khống chế đảm bảo giao thông về phía thượng lưu đặt cách công trình không quá 800m và 01 trạm điều tiết khống chế đảm bảo giao thông về phía hạ lưu đặt cách công trình không quá 500m. Nhân lực, thiết bị, phương tiện bố trí tại các trạm điều tiết khống chế theo quy định.
- Trước khi cấm luồng 30 phút, lực lượng điều tiết triển khai báo hiệu cấm đi lại C1.1.1.b trên 02 trạm điều tiết thượng lưu, hạ lưu ở khu vực công trình, dùng để cấm luồng. Thời gian cấm luồng theo giờ trong ngày (dự kiến 10 ngày), cụ thể:
+ Buổi sáng  : Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
+ Buổi chiều : Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Các phao báo hiệu phải gắn đèn tín hiệu hoạt động vào ban đêm và được bảo trì theo quy định. Kích thước, hình dáng, màu sắc, báo hiệu đường thủy nội địa phải phù hợp với các quy định tại Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đường thủy nội địa Việt Nam.
- Các phương tiện khi tham gia thi công phải được trang bị đầy đủ các tín hiệu theo mục 2 Điều 57 Luật Giao thông đường thủy nội địa cũng như đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Phương tiện thi công cần được neo buộc và phải được giám sát 24/24, không gây mất an toàn cho phương tiện thủy khác lưu thông. Sau khi kết thúc thi công, nhà thầu thi công phải đưa phương tiện thi công vào vị trí neo đậu an toàn, không gây ảnh hưởng đến luồng và các phương tiện thủy hoạt động trên luồng.
2. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trong suốt quá trình thi công công trình, Sở Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh, nhà thầu thi công thực hiện các công việc sau:
- Tổ chức triển khai lắp đặt đầy đủ báo hiệu đường thủy theo phương án đã được chấp thuận tại Công văn này (Lưu ý: Dự toán được duyệt dùng làm cơ sở để quản lý chi phí xây dựng, không dùng trực tiếp để thanh toán khối lượng công việc hoàn thành). Do đây là dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách, đề nghị Chủ đầu tư: Đánh giá cụ thể nguyên nhân gây chậm trễ tiến độ thi công; trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan trong quá trình thi công, tuyệt đối không được sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để thanh toán chi phí kéo dài thời gian thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành công trình.
- Trước khi thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy ngoài hiện trường ít nhất 10 ngày, Chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công có trách nhiệm liên hệ với Trung tâm Quản lý Đường thủy để thực hiện công tác phối hợp bàn giao luồng tuyến theo đúng quy định. Sau đó, liên hệ với Sở Giao thông vận tải để thực hiện việc công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lưu ý: Văn bản đề nghị công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa phải nêu rõ vị trí, thời gian hạn chế để thi công công trình ảnh hưởng đến luồng đường thủy nội địa.
- Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu của phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nêu trên. Trong trường hợp phải thay đổi phương án thi công có ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực, Chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công phải lập lại hồ sơ trình Sở Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.
- Sau khi hoàn thành, Chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải thực hiện các công việc quy định tại điểm d khoản 3 Điều 15 Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004.
- Việc chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công công trình chỉ để có cơ sở tổ chức giao thông ảnh hưởng đến giao thông đường thủy theo phương án tổ chức thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các thủ tục khác Chủ đầu tư phải thực hiện đúng theo quy định pháp luật hiện hành.
3. Trung tâm Quản lý Đường thủy:
- Trước khi Chủ đầu tư, nhà thầu thi công triển khai thi công, giao Trung tâm Quản lý Đường thủy phối hợp, hỗ trợ với Chủ đầu tư, nhà thầu thi công kiểm tra, tổ chức bàn giao luồng tuyến theo đúng quy định.
- Thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ Chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình trong việc triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công, bảo đảm việc lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo theo phương án được đã được chấp thuận.
4. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị: Thực hiện đăng tải thông tin lên Cổng thông tin giao thông điện tử trong thời gian triển khai thi công công trình nêu trên kể từ ngày Sở Giao thông vận tải thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa.
5. Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố, Trung tâm Quản lý Đường thủy và Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III: Thông báo trực tiếp đến các chủ cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông hoạt động trên tuyến sông Chợ Đệm - Bến Lức để biết, phối hợp thực hiện trong quá trình thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực.
6. Thanh tra Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan để kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các công việc được nêu tại Mục 2 của Công văn này, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy (nếu có) đối với các trường hợp Chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện không đúng phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy được chấp thuận./.

Tác giả bài viết: VB số 6277/SGTVT-QLÐT ngày 23/06/2022

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Thông tin khác

 
Bác Hồ
Mức phí hạ tầng
Hotline
Thu phí hạ tầng
Văn bản QPPL

Văn bản Nghiệp vụ

 

Cảng, bến thủy nội địa
...................................................................
Người lái phương tiện
...................................................................
Vận tải đường thủy nội địa
...................................................................
+ Đào tạo cấp bằng CCCM
...................................................................
+ Phương tiện thủy nội địa
...................................................................
+ Hàng hải
...................................................................
+ Thu nộp phí, lệ phí
...................................................................
+ Điều tiết, đảm bảo giao thông thủy
...................................................................
Quản lý hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 930

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 35272

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7185801

Đăng nhập thành viên